"Βρασιαί δέ εσχάτη μέν ταύτη των ελευθερολακώνων προς θαλάσση εστί, Κυφάντων δέ απέχουσι πλούν σταδίων διακοσίων. Οι δε άνθρωποι λέγουσι (οι) ενταύθα, ουδέσιν ομολογούντες ελλήνων, ως Σεμέλη τέκοι τον παίδα εκ Διός και υπό του Κάδμου φωραθείσα ες λάρνακα αυτή και Διόνυσος εμβληθείη, και την λάρνακα υπό του κλύδωνος εκπεσείν φασιν ες την σφετέραν, και Σεμέλην μέν  (ου γάρ αυτήν περιούσαν έτι ευρείν) επιφανώς θάψαι, Διόνυσον δέ αναθρέψαι λέγουσιν. Επί τούτω δε αυτοίς και την πόλιν, Ορειάτας ες εκείνο ονομαζομένην, μετονομασθήναι Βρασιάς επί τη εκβολή τη ες την γήν της λάρνακος, ωσαύτως δε και εφ΄ ημών τά υπό του κλύδωνος απωθούμενα ες την γήν εκβεβράσθαι καλούσιν οι πολλοί. Βρασιάται δε και τάδε επιλέγουσιν,. Ινώ σφισιν ες την χώραν αφικέσθαι πλανωμένην, ελθούσαν δε εθελήσαι του Διονύσου γενέσθαι τροφόν. και αποφαίνουσι μέν το άντρον ένθα τον Διόνυσον έθρεψεν Ινώ, καλούσι δε και το πεδίον Διονύσου κήπον. Ιερά δε αυτόθι το μέν εστιν Ασκληπιού, το δε Αχιλλέως, και εορτήν κατά έτος άγουσιν Αχιλλεί.  ΄Ακρα δε εστιν εν ταις Βρασιαίς μικρά, προέχουσα ηρέμα ες την θάλασσαν και επ΄αυτή χαλκοί ποδιαίων εστήκασιν ου μείζονες, πίλους επί ταίς κεφαλαίς έχοντες, ουκ οίδα ει Διοσκούρους σφάς ή Κορύβαντας νομίζουσι , τρείς δ΄ούν εισί, τέταρτον δε Αθηνάς άγαλμα.(Παυσανία  Λακωνικά  24 παρ. 3, 4 και  5)."       
Η θέση της αρχαίας πόλεως Πρασιές ή Βρασιές έχει αποδειχθεί από την Επιστήμη με σαφήνεια και οριστικά πλέον ότι βρίσκεται συγκεκριμένα στην Πλάκα, το σημερινό λιμάνι του Λεωνιδίου.
Στην Παραλία του Λεωνιδίου – τη σημερινή Πλάκα που οι παλαιότεροι ονόμαζαν Νησί – σύμφωνα με τη μυθολογία που μας παρέδωσε ο Μικρασιάτης περιηγητής Παυσανίας, εξεβράσθη (εξ΄ ου και οι Βρασιές που πρώτα ονομάζοντο Ορειάται ή Ορειοί) λάρνακα με τη νεκρή Σεμέλη και το νεαρό Διόνυσο. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι με τιμές θάβουν την πλανεμένη από το Δία  πριγκιποπούλα των Θηβών (θυγατέρα του βασιλιά των Θηβών Κάδμου), τον δε Διόνυσο παρέδωσαν στην Ινώ (αδελφή της Σεμέλης),για να τον αναθρέψει στο άντρο της Ινούς που σήμερα οι ντόπιοι αποκαλούν σπήλαιο του Διονύσου, και βρίσκεται βορειοανατολικά της Ι. Μ . Αγίου Νικολάου Σύτζας. Την εύφορη πεδιάδα, το σημερινό κάμπο του Λεωνιδίου, ονόμασαν Κήπο του Διονύσου.
Οι Πρασιές ήταν μία από τις επτά πόλεις που ίδρυσαν την αμφικτυονία της Καλαύρειας-του σημερινού Πόρου-[(Ερμιόνη, Επίδαυρος, Αίγινα, Αθήναι,Πρασιές(Σπάρτη όταν μετά το 550 π.Χ. υπόταξε τις Πρασιές),Ναυπλία(Άργος στο δεύτερο μισό του 7ου π.Χ. αι, όταν κατάστρεψε τη Ναυπλία), βοιωτικός Ορχομενός)], γεγονός που αποδεικνύει ότι υπολογιζόταν ως ισχυρή παράλια πόλη και την κατοικούσαν Ίωνες, αφού και η αμφικτυονία ήταν Ιωνική.  [Στράβων 98, 375 (Έλληνας γεωγράφος από την Αμάσεια του Πόντου 66 π.Χ – 25 μ.Χ.)]
Ο Θουκυδίδης καλεί τις Πρασιές πόλισμα επιθαλάσσιον της Λακωνικής και δύο φορές το 430 και το 414 π.Χ. οι Αθηναίοι και οι σύμμαχοί τους με στρατηγό τον Περικλή (την πρώτη φορά) σε αντίποινα της εισβολής των Λακεδαιμονίων, εκτός άλλων,"...της τε γης έτεμον και αυτό το πόλισμα είλον και επόρθησαν". (Θουκυδίδης).
Ο Αριστοφάνης στην "Ειρήνη"του,(στίχος 242 κ.ε.) αναφέρει ότι ο Πόλεμος (Πελοποννησιακός) ετοιμάζοντας σκορδαλιά και ρίχνοντας στο γουδί (φαγητό) πράσα αναφωνεί  " Ιώ, Πρασιαί, τρισάθλιαι, και πεντάκις και πολλοδεκάκις, ως απολείσθαι τήμερον! …"  δηλαδή "Αλί, Πρασιές, τρισάθλιες, και πεντάθλιες και (μυριάθλιες) πολλοδεκάθλιες, ήλθε η μέρα  να χαθείτε (εξαφανιστείτε) " .
Στην Παλιόχωρα,οικισμό βορείως του Λεωνιδίου,  και πλησίον του οροπεδίου της Βασκίνας υπάρχουν ίχνη αρχαίου συνοικισμού και ερείπια κατεστραμμένου μεσαιωνικού φρουρίου που οι Τσάκωνες ονομάζουν Οριόντα,(να ζάμε στον Ορζόντα = να πάμε στον Οριόντα). Περιφερειακός συνοικισμός των Πρασιών ήταν οι Ορειοί.

Δημοσίευση σχολίου

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

 
Top