Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 23 θέματα την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου (αίθουσα Βιβλιοθήκης), την Παρασκευή 28...

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου (αίθουσα Βιβλιοθήκης), την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω: 

Θέμα 1ο: Περί της παραλαβής της μελέτης με τίτλο: « Μελέτη δρόμου Κοσμάς - Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσμά». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 2ο: Περί της υποβολής πρότασης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κοσμάς – Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσμά» στον άξονα 3 του ΠΑΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», σύμφωνα με την αρ. 19534/02-10-2014 επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ- Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β3. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 3ο: Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικών δρόμων και πλατειών (Πελετών-Αμυγδαλιάς) Τ.Κ. Πελετών» στον άξονα 3 του ΠΑΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» στο μέτρο 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών», σύμφωνα με την αρ. 19534/02-10-2014 επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ- Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β3. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για την αντιμετώπιση των παρακάτω εκτάκτων και επειγουσών αναγκών:
  • Μεταφορά πίστωσης ποσού 5.000,0 € από το αποθεματικό (ΚΑ 9111) για τη δημιουργία νέου ΚΑ: 25-6262.007 με τίτλο: «Δοκιμαστική άντληση στην υδρευτική γεώτρηση στη θέση Νέα Σφαγεία».
  • Δημιουργία νέου ΚΑ Εσόδων 1319.016 με τίτλο: LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013 για το έργο Έκθεση Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στο αρχοντικό Τσικαλιώτη Λεωνιδίου» με το ποσό των 120.000,0 € και μεταφορά του, μέσω αποθεματικού, στον νέο ΚΑ: 00-6432.003 με τίτλο: «Έκθεση Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στο αρχοντικό Τσικαλιώτη Λεωνιδίου (LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013)».
  • Δημιουργία νέου ΚΑ Εσόδων 1319.015 με τίτλο: LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013 για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κτιρίου Φάμπρικας Λεωνιδίου» με το ποσό των 120.000,0 € και μεταφορά του, μέσω αποθεματικού, στον νέο ΚΑ 15-7326.005 με τίτλο: Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κτιρίου Φάμπρικας Λεωνιδίου (LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013).
  • Μεταφορά στο αποθεματικό (ΚΑ 9111) των ποσών: α) 5.000,0 € από τον ΚΑ 00-6443.008 με τίτλο: «2η Γιορτή Πουλίθρων» και β) 4.000,0 € από τον ΚΑ: 00-6443.009 με τίτλο «Γιορτή Θάλασσας Ναυτικών και Αλιέων Δε Τυρού» και δημιουργία των νέων ΚΑ: 10-6142.006 με τίτλο: «Αμοιβή Ορκωτού ελεγκτή για την διεξαγωγή ειδικού ελέγχου ενταλμάτων κρατήσεων χρήσης 2011,2012,2013» και 10-6142.007 με τίτλο: «Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για τη διεξαγωγή ειδικού συμπληρωματικού ελέγχου διαπίστωσης νομιμότητας εκδοθέντων ενταλμάτων – ετοιμασία πρωτοκόλλου παραλαβής και παράδοσης χρηματικών διαθεσίμων».
  • Μεταφορά πίστωσης 1.000,0 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 10-6264.002 με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών».
  • Μεταφορά πίστωσης 6.000,0 ε από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ : 20-6263 με τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
  • Μεταφορά πίστωσης 1500,0 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 00-6221 με τίτλο: ταχυδρομικά τέλη».
  • Μεταφορά στο αποθεματικό του ποσού 2.000,0 € από τον ΚΑ : 00-6495.017 με τίτλο: «Γιορτή κρασιού Τ.Κ. Πελετών» και δημιουργία του νέου ΚΑ: 00-6495.017 με τίτλο: 1η φάση πιστοποίησης παιδικών χαρών Δήμου Νότιας Κυνουρίας (αρχικός έλεγχος & έκδοση τεχνικής έκθεσης ελέγχου).
  • Μεταφορά ποσού 6.000,0 € από το αποθεματικό για τη δημιουργία του νέου ΚΑ 00-6711-007 με τίτλο: «Έκτακτη επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου».
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 5ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για τη δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων 1411.001 με τίτλο: «Δωρεά PETER & JULIA BOYRNAKIS για το Νεκροταφείο Άγιοι Ανάργυροι στο Λιβάδι Τ.Κ. Πέρα Μελάνων» με το ποσό των 40.000,00$ (32.226,0 € περίπου ή όσο αυτό είναι την ημέρα της μετατροπής του από Δολάρια Η.Π.Α. σε Ευρώ) και μεταφορά του, μέσω αποθεματικού, στον νέο ΚΑ 45-7326.007 με τίτλο: «Βελτίωση Περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Κοιμητηρίου Άγιοι Ανάργυροι στο Λιβάδι Τ.Κ. Πέρα Μελάνων». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 6ο: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 7ο: Περί της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 8ο: Περί της άρσης κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 9ο: Επί αιτήσεως Σαρρή Ηλία του Γεωργίου σχετικά με την αγορά αργοτεμαχίου στη Δ.Κ. Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 10ο: Επί αιτήσεως Αθλητικής Ένωσης τέως Δήμου Μαρίου για επιχορήγηση για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 11ο: Περί της προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης – πλήρους γεύματος» στη ΤΚ Πουλίθρων, στον Πουλέτσο Νικόλαο του Ηλία. (Εισηγητής: Ξερακιάς Χρήστος)

Θέμα 12ο: Περί της ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του κ. Δημήτριου Στόη του Γεωργίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 13ο: Περί της αποδοχής των παραχωρούμενων – μεταβιβαζόμενων και παραδιδόμενων στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Παλαιοχωρίου) και σε κοινή χρήση, οικοπεδικής λωρίδας 1,33 τ.μ. από την Σουράφη Παναγιώτα του Κωνσταντίνου προκειμένου το εν λόγω οικόπεδο να χαρακτηριστεί οικοδομήσιμο. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 14ο: Περί της αποδοχής των παραχωρούμενων – μεταβιβαζόμενων και παραδιδόμενων στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Μαρίου) και σε κοινή χρήση, οικοπεδικών λωρίδων 3,83 τ.μ. και 94,73 τ.μ. από τους κ.κ. Πορφύρη Δημήτριο του Νικολάου και Πορφύρη Νικόλαο του Δημητρίου προκειμένου το εν λόγω οικόπεδο να χαρακτηριστεί οικοδομήσιμο. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 15ο: Περί της παροχής εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπο Λυσίκατο για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής παραχωρούμενων – μεταβιβαζόμενων οικοπεδικών λωρίδων από τον κ. Καραμούσα Γεώργιο του Κωνσταντίνου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 16ο: Επί αιτήσεως Στάθη Χρυσούλας του Γεωργίου για κατασκευή οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Τ.Κ. Πουλίθρων. (Εισηγητής: Ξερακιάς Χρήστος)

Θέμα 17ο: Επί αιτήσεως Μητσινίκου Θεμιστοκλή του Γεωργίου για κατασκευή οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Τ.Κ. Πουλίθρων. (Εισηγητής: Ξερακιάς Χρήστος)

Θέμα 18ο: Επί αιτήσεως Μητσινίκου Σταμάτα του Δημητρίου για κατασκευή οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αμυγδαλιάς Τ.Κ. Πελετών. (Εισηγητής: Ξερακιάς Χρήστος)

Θέμα 19ο: Επί αιτήσεως Φιφλή Ιωάννη του Δημητρίου για κατασκευή οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Τ.Κ. Παλαιοχωρίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 20ο: Περί της διαγραφής τέλους χρήσης αιγιαλού. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 21ο: Περί της αποπεράτωσης ηλεκτρολογικού έργου φωτισμού στην Τ.Κ. Πηγαδίου. (Εισηγητής: Ξερακιάς Χρήστος)

Θέμα 22ο: Περί του καθορισμού θαλάσσιων περιοχών για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 23ο: Σχετικά με τη χρήση οχήματος τύπου «βαν» από αθλητικούς Συλλόγους. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,37,28η Οκτωβρίου,22,Α.Ε.Μαρίου,56,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,771,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγγελίες,74,Άγιος Βασίλειος,5,Αγρότες,150,Αγροτικός Συνεταιρισμός,45,Αγώνες δρόμου,89,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,2863,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,56,Αλιεία,6,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,13,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,15,Ανακοινώσεις,351,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,141,Αναρρίχηση,36,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,18,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,11,απεργία,4,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,115,Απόλλων Τυρού,274,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,20,Αρκαδία,843,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,27,Αρχείο Τσακωνιάς,138,Αρχιτέκτονες,5,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,28,Αστυνομία,203,Ασφαλιστικά ταμεία,75,ΑΤΕ,1,ατύχημα,5,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,46,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,8,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,41,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,56,Βλησιδιά,14,Βοήθεια στο σπίτι,1,Βόλεϊ,7,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,57,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,3,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,36,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,398,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,103,Γυναίκα,8,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,16,Δ.Ο.Υ.,65,Δαλιάνης,9,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,21,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,39,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1084,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,14,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,43,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1232,Δήμος Τυρού,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,Δημοτικό Συμβούλιο,230,Δημοτικό Σχολείο,211,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,14,Διαγωνισμός,37,Διαδίκτυο,55,δίαθλο,1,διακοπή νερού,8,διακοπή ρεύματος,16,Διαμαρτυρία,3,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,81,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,4,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,72,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,5,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,14,δωρεά,15,εγκαίνια,2,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,31,έθιμα,4,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,4,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,922,Εκδρομή,73,Έκθεση,62,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,303,Εκλογες,3,Εκλογές,477,Εκπαίδευση,466,εκπομπή,3,εκπτώσεις,2,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,44,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,2,Ελιά,2,Ελλάδα,1114,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,1,Εμπορικός σύλλογος,164,ΕΜΥ,5,Ενδιαφέρουν,240,Ενέργεια,2,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,15,Ένωση Ξενοδόχων,31,Εξωτερική Πολιτική,2,ΕΟΔΥ,1,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,ΕΠΑΛ,80,επαρχιακός Τύπος,1,επέτειοι,12,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,11339,Επιμελητήριο Αρκαδίας,71,Επιστολές,19,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,60,Επιχειρήσεις εστίασης,1,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,48,ΕΠΣΑ,46,Έργα,254,Εργασία,264,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,26,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,17,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,41,ΕΦΕΤ,2,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,10,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,75,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,26,θηροφύλακες,4,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,21,Ι.Μ.Ελώνης,78,ιατρός,1,Ιδιαίτερα μαθήματα,3,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,8,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,12,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,171,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,3,Καταδυτικό πάρκο,17,καταναλωτές,3,καταστήματα,2,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,51,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,2,Κίνημα Αλλαγής,11,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,9,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,86,Κοινωνικά,122,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κοσμάς,184,Κόσμος,87,Κοτρώτσος,1,Κουκλοθέατρο,11,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,21,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,10,κτηνοτρόφοι,31,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,17,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,24,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,74,Λαϊκή αγορά,22,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,37,Λαϊκή συσπείρωση,5,Λάκκος,10,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,35,Λαμπρόπουλος,1,Λαογραφία,72,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,4,Λειβαδά,1,Λειβάδι,14,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2403,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,6,Λιβάδι,6,Λιμάνι,22,Λιμεναρχείο,34,Λιμενικό Σώμα,36,Λιμενικό Ταμείο,4,λογιστές,3,Λύκειο,73,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,79,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,19,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,7,Μελιτζάzz,118,Μητέρα,6,Μηχανικοί,5,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,1,μνημόσυνο,27,Μορφωτικός Σύλλογος,91,Μοτοπαρέα,64,Μοτοσικλέτα,47,μουσεία,17,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,501,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,6,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,2,ΝΔ,226,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,20,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,61,Νίκας,12,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,3584,ντοκιμαντέρ,2,Ξενοδόχοι,18,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,61,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,10,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,144,Οικονομική επιτροπή,50,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,209,ομιλία,24,Ομογένεια,41,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,5,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,178,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,2,Π.Ο.Ε.,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,72,Παιδίατρος,10,Παιδική Χαρά,8,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,27,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,44,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,26,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,29,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,60,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,12,Παπαθανασόπουλος,151,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,5,Παραλία Τυρού,2,Παραλίες,3,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,8,Παρουσίαση,12,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,185,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,162,Πελετά,176,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,14,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,59,Περιβάλλον,221,Περιοδικό,1,Περιφέρεια Πελοποννήσου,811,Πηγάδι,24,Πλάκα,188,Πλατανάκι,20,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1836,Ποίηση,3,Πολεμική Αεροπορία,1,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,752,Πολιτική προστασία,24,Πολιτισμός,702,Πολιτιστικός Σύλλογος,15,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,175,Πραγματευτή,61,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,75,Πρόσκληση,7,Προσφορά εργασίας,3,Πρόσωπα,28,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,86,πωλήσεις ακινήτων,35,πωλήσεις επιχειρήσεων,3,πωλήσεις οχημάτων,5,ραδιόφωνο,4,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,21,ΣΑΟΟ,4,Σαπουνακέϊκα,29,Σαραντάρης,27,σεισμός,22,σεμινάριο,23,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,1,Σινεμά,122,Σιώρας,13,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",25,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",6,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",1,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",2,Σύλλογος "Λεωνίδιον",12,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,4,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,135,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,11,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,3,Σύλλογος"Πολίχνη",7,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,41,συνέντευξη,34,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,120,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,10,ΤΑΞΙ,1,Τατούλης,258,ΤΕΒΑ,7,τέλη,3,τέννις,4,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,3,Τεχνολογία,42,Τηγάνι,2,τηλεόραση,96,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,365,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,15,Τρίαθλο,27,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,38,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,83,Τσακώνικη διάλεκτος,48,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,15,Τσακωνοπαρέα,14,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,28,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,730,Υγεία,373,ΥΠΕΣ,1,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,1,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,103,Φαρμακοποιοί,1,Φεστιβάλ,70,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,27,Φιλόδημοι Πολίτες,30,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,147,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,99,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,22,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,13,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,3,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,45,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,14,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,205,Χρονογράφημα,12,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,ψήφισμα,7,Ψυχολογία,8,Ωδείο,16,ώρα,10,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Erasmus,2,Events,1,Facebook,16,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,8,TKD WTF,15,Toolbar,1,Unesco,1,Video,1217,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 23 θέματα την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 23 θέματα την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
http://4.bp.blogspot.com/-rtwAwYoYd-Q/VFNJa-h0yzI/AAAAAAAAkF0/U240agkwlTE/s1600/leonidiongr.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-rtwAwYoYd-Q/VFNJa-h0yzI/AAAAAAAAkF0/U240agkwlTE/s72-c/leonidiongr.JPG
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2014/11/28-28-2014.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2014/11/28-28-2014.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ Αναζήτηση Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content