Αντίδραση για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 της Τ.Κ. Πουλίθρων

  Οι Δημοτικό Σύμβουλοι (Δ. Αθανασόπουλος, Χ. Ξερακιάς, Ν. Μάρκος, Π. Ξερακιάς) και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου (Ν. Ρόζος Πρόεδρος κα...

 
Οι Δημοτικό Σύμβουλοι (Δ. Αθανασόπουλος, Χ. Ξερακιάς, Ν. Μάρκος, Π. Ξερακιάς) και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου (Ν. Ρόζος Πρόεδρος και Α. Ξερακιάς) αφού λάβαμε υπ΄όψιν  μας από τη μια την μέχρι τώρα παρουσία του Δήμου στην Τ.Κ. Πουλίθρων και από την άλλη το οικονομικό πλαίσιο για το 2017, συμφωνήσαμε να καταγράψουμε την διαμαρτυρία μας στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα διότι:
  1. Βρισκόμαστε περίπου στο μέσον της Δημοτικής περιόδου και για τα Πούλιθρα η παρουσία του δήμου είναι άκρως απογοητευτική. Το ενδιαφέρον  έχει περιοριστεί σε εκτέλεση μικρών αναγκών άπου το συνολικό κόστος του ανά έτος δεν ξεπερνά τις 12.000,00€.
  2. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η εκτέλεση του έργου υδρεύσεως 450.000,00€ το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το έτος 2014 με ενέργειες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και με παρέμβαση του τότε Υφυπουργού Ανάπτυξης κου. Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα.
  3. Καμία εξέλιξη για το έργο της εισόδου των Πουλίθρων από το "Αλώνι" μέχρι το "Μυρτώον", καθώς επίσης και με την βελτίωση του επαρχιακού δρόμου στην θέση «Παλιοροπάτι» παρότι είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
  4. Δεν έχει γίνει ακόμη η αγορά αγροτεμαχίου 2,5 στρεμμάτων για δημιουργία χώρου Αθλοπαιδιών - Παιδικής χαράς. Το συμβόλαιο της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας που είναι προ του 1930,διασφαλίζει  την πρόσβαση σε αυτήν και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η 10 μηνών στασιμότητα.
  5. Καμία πρόταση για σύνταξη νέας μελέτης, όπως π.χ. η επέκταση του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάποιο επερχόμενο πρόγραμμα.
  6. Έχει αποκλειστεί η διάνοιξη νέας γεώτρησης 25.000,00€ για τις ανάγκες της Τ.Κ. Πουλίθρων όταν το ετήσιο αποθεματικό από τα τέλη ύδρευσης της Κοινότητας υπερβαίνει τις 30.000,00€.
Η γραπτή και αιτιολογημένη αποχή μας από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 της Τ.Κ. Πουλίθρων χαρακτηρίστηκε από τον δήμαρχο "απαράδεκτη και παιδιάστικη". Συγκεκριμένα στην συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής και στην εισήγησή του, ο δήμαρχος επέρριψε αποκλειστικά την ευθύνη σε 2 μέλη του Τοπικού Συμβουλίου (Ν.Ρόζο και Α.Ξερακιά). Ενδεικτικά αναφέρουμε τι αναγράφεται στα πρακτικά:

Α) "Είμαι υποχρεωμένος να πω ότι υπάρχει πλήρης ασυνεννοησία με το Τοπικό Συμβούλιο Πουλίθρων".
Β) "Δεν έχουν καταρχήν το δικαίωμα να αποφασίζουν τη μη εκτέλεση Τεχνικού Προγράμματος στα Πούλιθρα και μάλιστα με παιδιάστικη λογική, αφού αφού επιδεικτικά δεν προτείνουν απολύτως τίποτα".
Γ) "Οι Αντιδήμαρχοι Τρούμπας και Διαμαντής δίνουν το παρόν και λύσεις σε ότι ζητείται, ακόμα και στην εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος, όταν κάποιοι άλλοι προτιμούν την κριτική στα καφενεία και στην επίρριψη ευθυνών για να κρύψουν την ανικανότητά τους".
Δ) "Στο θέμα της αγοράς οικοπέδου για χώρο παιδικής χαράς έχουμε ήδη αναθέσει σε μηχανικό να εκπονήσει τοπογραφικό αλλά ως γνωστό τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου δεν παρέχουν καμία ουσιαστική βοήθεια. Άλλα τους λέει ο μηχανικός και ο τοπογράφος και άλλα καταλαβαίνουν."
Ε) "Για την ανάπλαση των Πουλίθρων στην είσοδο οι συνεννοήσεις για το ιδιοκτησιακό έχουν γίνει ένας ατέρμων κοχλίας. Όλο συνεννοούνται  και τελικά τίποτα."
Ζ) "Η βοήθεια από τους κατήγορούς μας; Τίποτα! Μηδέν πρόταση, μηδέν ιδέες, μηδέν όραμα."
Η) "Μετά την άρνησή τους προχωράμε χωρίς αυτούς."

Η εισήγηση του Δημάρχου είναι προσχηματική-αυταρχική-συκοφαντική-προσβλητική και διχαστική. Η ευθύνη της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας σε όλο το πλάτος και μήκος του Δήμου με ισοτιμία, ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Εντύπωση μας προκαλεί πως ενώ συνέβαιναν όλα αυτά όπως αναφέρει ο κος. Δήμαρχος, δεν ενημερωθήκαμε νωρίτερα και επίσης γιατί δεν ανέθεσε στον καθ΄ύλην αρμόδιο χωρικό Αντιδήμαρχο να διεκπεραιώσει  το έργο του, το οποίο όπως καταγγέλει κωλυσιεργούσε και  παρεμποδίζετο.

Επίσης η αναφορά του για "μηδενικές ιδέες" είναι ψευδής διότι και ο ίδιος αλλά και άλλα μέλη του συνδυασμού του έχουν στην διάθεσή τους, από την προεκλογική ακόμη περίοδο, καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης των Πουλίθρων καθώς και προτάσεις για έργα την οποία είχα συντάξει ο ίδιος και αναφέρει τα εξής:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ

Καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης, προβληματισμοί και προτάσεις από τους υποψηφίους Γενικού και Τοπικού Ψηφοδελτίου με τον συνδυασμό "ΟΡΑΜΑ-ΓΝΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ" με υποψήφιο Δήμαρχο τον κο. Χαράλάμπο Λυσίκατο.

Ο οικισμός  των Πουλίθρων καλύπτει 560,03 στρέμματα εκ των οποίων τα 427,50 καλύπτουν τα Πάνω Πούλιθρα με αρτιότητα 500μ2 και τα 132,80 στρέμματα τα Παραλιακά Πούλιθρα, με αρτιότητα 1.000μ2. Το πλάτος της κύριας οδού των Πουλίθρων είναι περιορισμένο παρόλα αυτά εξυπηρετεί και υπερτοπική κίνηση ενώ είναι και δύο κατευθύνσεων.

Δεν έχει αντιμετωπιστεί έως σήμερα το πρόβλημα στάθμευσης  στον δημόσιο χώρο. Δεν διακρίνονται ευχάριστες και ασφαλείς διαδρομές κίνησης των πεζών, των ποδηλάτων και των μικρών παιδιών σε καρότσια μέσα στον οικιστικό ιστό. Από την ανεπάρκεια δημόσιων χώρων και ακταίας ζώνης ικανού πλάτους, τα παραλιακά Πούλιθρα είναι καταδικασμένα εφόσον συνεχίζουν απρογραμμάτιστα προς τον τουρισμό, να προσφέρουν υπηρεσίες υποβαθμισμένης κατηγορίας.

Βέβαια τα νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα τα οποί είναι ανώτερης κατηγορίας έχουν προσελκύσει πελατεία με υψηλότερη οικονομική επιφάνεια και αποτελούν επίσης το έναυσμα για περαιτέρω επενδύσεις προς αύξηση των κλινών. Τούτο όμως εφόσον οι απαιτούμενες υποδομές δε βελτιωθούν, θα έχει ως επίπτωση την μη εξύψωση της τουριστικής ποιότητας. Άλλη θα ήταν η φυσιογνωμία του χώρου και η ποιότητα της φιλοξενίας που θα προσέφερε η περιοχή αν το μεγαλύτερο μέρος των μετακινήσεων γινόταν με τα πόδια ή με ποδήλατα.

Κατά τη γνώμη μας, επείγει από την είσοδο του χωριού (ΑΛΩΝΙ) μέχρι το λιμάνι, να επανεξεταστεί με την βοήθεια και υπόδειξη ειδικού η κυκλοφορία οχημάτων και δικύκλων, η στάθμευση τους και η δημιουργία πεζόδρομου. Επίσης θα βοηθούσε πολύ ένα καλό δίκτυο πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου (συμπεριλαμβανομένου και τζόκινγκ). Για παράδειγμα η σύνδεση Πουλίθρων-Πλάκας με ένα παρόμοιο περίπατο στο κάτω μέρος της παραλιακής οδού, με φωτισμό και διαμόρφωση στάσεων, θα αποτελούσε μια προσφιλή και υγιεινή απασχόληση μειώνοντας την εξάρτηση Ι.Χ.

Επίσης  θα προταθεί η οριοθέτηση-διαμόρφωση και θα γίνουν παρεμβάσεις όπου χρειάζεται για το μονοπάτι από το ξενοδοχείο "SMYROS RESORT" μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση σε όλο το μήκος της παραλίας. Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί μεγάλο ενδιαφέρον τέλεσης κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμοι-βαφτίσεις) στον Άγιο Γεώργιο, θα πρέπει να ηλεκτροδοτηθεί, να κατασκευαστεί πέργκολα σκίασης στον προαύλιο χώρο και να υπάρχει στοιχειώδης εξοπλισμός. Επιτέλους θα πρέπει να αποτυπωθεί και να διαμορφωθεί η πρόσβαση στην Ακρόπολη της Βίγλας στα δύο μονοπάτια τα οποία προυπήρχαν αρκετά χρόνια και να αναδειχθεί ο Αρχαιολογικός χώρος από την αρμόδια υπηρεσία.

Επίσης θα τοπογραφηθεί η περιοχή "Βάλτος", για να διευκρινισθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς (Δημοσίου-Ιδιωτών) η οποία είχε ξεκινήσει το Μάιο του 2012και σταμάτησε.

Το αλιευτικό καταφύγιο που βρίσκεται στους πρόποδες της Βίγλας σήμερα δεν καλύπτει ούτε τις τοπικές ανάγκες (επαγγελματικά-ιδιωτικά σκάφη). Εάν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι η επισκεψιμότητα στην περιοχή μας από την θάλασσα με σκάφη αναψυχής παρουσιάζει αύξηση, έχει αποκλειστεί ο ελλιμενισμός τους. Θα προταθεί επέκταση του υπάρχοντος λιμενίσκου με προσοχή βέβαια στο πως θα γίνει  και ποιο θα είναι το μέγεθος της επαύξησης του δυναμικού του.

Επίσης θα προταθούν μελέτες ανάπλασης όλου του οικισμού των Πουλίθρων με τη δημιουργία περιφερειακής οδού στην βάση πάντα της καλύτερης κυκλοφοριακής ρύθμισης όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η μελέτη ανάπλασης θα συμπεριλάβει βέβαια και την βελτίωση της αισθητικής εικόνας των Πουλίθρων από θάλασσα αλλά δυστυχώς εκκρεμεί μελέτη καθορισμού αιγιαλού και παραλίας.

Τέλος η διάνοιξη γεωτρήσεως στην θέση "ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ", θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προυποθέσεις για την ύπαρξη ενός μικρού αρδευτικού δικτύου για τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω των οικονομικών συνθηκών θα πρέπει να μην υποτιμηθεί.

Υπήρχαν λοιπόν προτάσεις παγιωμένες από πολύ καιρό.Δεν έχει λοιπόν κανένα νόημα η υποβολή προτάσεων όταν για παλιά έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί επικρατεί στασιμότητα. Η ενόχληση του κου. Δημάρχου είναι υποκριτική και προσχηματική διότι δεν έχουμε δει το δικό του όραμα για τα Πούλιθρα παρά μόνο εξαγγελίες.

Μάλλον ο ίδιος και τα μέλη του συνδυασμού του δυσκολεύονται να δουν αυτονόητα πράγματα τα οποία έχει καθορίσει ξεκάθαρα η τοπική αγορά.

Τελικά: «ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΝΑ ΖΥΜΩΣΕΙ, ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΚΟΣΚΙΝΙΖΕΙ»
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΦΟΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ, ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ.


Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΡΑΚΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,37,28η Οκτωβρίου,22,Α.Ε.Μαρίου,56,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,771,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγγελίες,74,Άγιος Βασίλειος,5,Αγρότες,149,Αγροτικός Συνεταιρισμός,45,Αγώνες δρόμου,89,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,2862,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,56,Αλιεία,6,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,13,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,15,Ανακοινώσεις,347,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,141,Αναρρίχηση,36,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,18,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,11,απεργία,4,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,115,Απόλλων Τυρού,274,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,20,Αρκαδία,843,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,27,Αρχείο Τσακωνιάς,138,Αρχιτέκτονες,5,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,28,Αστυνομία,203,Ασφαλιστικά ταμεία,75,ΑΤΕ,1,ατύχημα,5,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,46,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,8,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,41,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,56,Βλησιδιά,14,Βοήθεια στο σπίτι,1,Βόλεϊ,7,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,57,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,3,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,36,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,398,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,103,Γυναίκα,8,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,16,Δ.Ο.Υ.,65,Δαλιάνης,9,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,21,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,39,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1084,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,14,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,42,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1232,Δήμος Τυρού,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,Δημοτικό Συμβούλιο,230,Δημοτικό Σχολείο,211,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,14,Διαγωνισμός,36,Διαδίκτυο,55,δίαθλο,1,διακοπή νερού,8,διακοπή ρεύματος,16,Διαμαρτυρία,3,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,81,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,4,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,72,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,5,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,14,δωρεά,15,εγκαίνια,2,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,31,έθιμα,4,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,4,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,922,Εκδρομή,73,Έκθεση,62,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,301,Εκλογες,3,Εκλογές,477,Εκπαίδευση,466,εκπομπή,3,εκπτώσεις,2,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,43,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,2,Ελιά,2,Ελλάδα,1114,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,1,Εμπορικός σύλλογος,164,ΕΜΥ,5,Ενδιαφέρουν,240,Ενέργεια,2,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,15,Ένωση Ξενοδόχων,31,Εξωτερική Πολιτική,2,ΕΟΔΥ,1,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,ΕΠΑΛ,80,επαρχιακός Τύπος,1,επέτειοι,12,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,11332,Επιμελητήριο Αρκαδίας,71,Επιστολές,19,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,60,Επιχειρήσεις εστίασης,1,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,48,ΕΠΣΑ,46,Έργα,254,Εργασία,264,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,26,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,17,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,41,ΕΦΕΤ,2,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,10,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,75,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,26,θηροφύλακες,4,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,21,Ι.Μ.Ελώνης,78,ιατρός,1,Ιδιαίτερα μαθήματα,3,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,8,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,12,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,171,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,3,Καταδυτικό πάρκο,17,καταναλωτές,3,καταστήματα,2,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,51,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,2,Κίνημα Αλλαγής,11,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,9,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,86,Κοινωνικά,122,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κοσμάς,182,Κόσμος,87,Κοτρώτσος,1,Κουκλοθέατρο,11,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,21,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,10,κτηνοτρόφοι,31,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,17,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,24,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,74,Λαϊκή αγορά,22,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,37,Λαϊκή συσπείρωση,5,Λάκκος,10,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,35,Λαμπρόπουλος,1,Λαογραφία,72,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,4,Λειβαδά,1,Λειβάδι,14,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2403,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,6,Λιβάδι,6,Λιμάνι,22,Λιμεναρχείο,33,Λιμενικό Σώμα,36,Λιμενικό Ταμείο,4,λογιστές,3,Λύκειο,73,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,79,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,19,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,7,Μελιτζάzz,118,Μητέρα,6,Μηχανικοί,5,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,1,μνημόσυνο,27,Μορφωτικός Σύλλογος,91,Μοτοπαρέα,64,Μοτοσικλέτα,47,μουσεία,17,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,501,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,6,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,2,ΝΔ,226,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,20,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,61,Νίκας,12,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,3580,ντοκιμαντέρ,2,Ξενοδόχοι,18,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,61,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,10,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,144,Οικονομική επιτροπή,49,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,209,ομιλία,24,Ομογένεια,41,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,5,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,178,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,2,Π.Ο.Ε.,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,72,Παιδίατρος,10,Παιδική Χαρά,8,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,27,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,44,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,26,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,29,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,60,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,12,Παπαθανασόπουλος,151,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,5,Παραλία Τυρού,2,Παραλίες,3,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,8,Παρουσίαση,12,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,185,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,162,Πελετά,176,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,14,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,59,Περιβάλλον,221,Περιοδικό,1,Περιφέρεια Πελοποννήσου,809,Πηγάδι,24,Πλάκα,188,Πλατανάκι,20,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1836,Ποίηση,3,Πολεμική Αεροπορία,1,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,752,Πολιτική προστασία,24,Πολιτισμός,702,Πολιτιστικός Σύλλογος,15,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,174,Πραγματευτή,61,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,75,Πρόσκληση,7,Προσφορά εργασίας,3,Πρόσωπα,28,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,86,πωλήσεις ακινήτων,35,πωλήσεις επιχειρήσεων,3,πωλήσεις οχημάτων,5,ραδιόφωνο,4,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,21,ΣΑΟΟ,4,Σαπουνακέϊκα,29,Σαραντάρης,27,σεισμός,22,σεμινάριο,23,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,1,Σινεμά,122,Σιώρας,13,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",25,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",6,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",1,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",2,Σύλλογος "Λεωνίδιον",12,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,4,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,135,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,11,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,3,Σύλλογος"Πολίχνη",7,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,41,συνέντευξη,34,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,120,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,9,ΤΑΞΙ,1,Τατούλης,258,ΤΕΒΑ,7,τέλη,3,τέννις,4,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,3,Τεχνολογία,42,Τηγάνι,2,τηλεόραση,96,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,365,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,15,Τρίαθλο,26,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,38,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,83,Τσακώνικη διάλεκτος,48,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,15,Τσακωνοπαρέα,14,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,28,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,729,Υγεία,373,ΥΠΕΣ,1,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,1,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,103,Φαρμακοποιοί,1,Φεστιβάλ,70,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,27,Φιλόδημοι Πολίτες,30,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,147,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,99,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,22,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,13,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,3,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,45,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,14,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,205,Χρονογράφημα,12,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,ψήφισμα,7,Ψυχολογία,8,Ωδείο,16,ώρα,10,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Erasmus,2,Events,1,Facebook,16,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,8,TKD WTF,15,Toolbar,1,Unesco,1,Video,1216,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Αντίδραση για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 της Τ.Κ. Πουλίθρων
Αντίδραση για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 της Τ.Κ. Πουλίθρων
https://1.bp.blogspot.com/-q-XHQB-AfHI/WCwxh4krXXI/AAAAAAAA7TI/bkJi1QSYNFkwbq0yJZHCnoNt5SxfZFZ3ACLcB/s640/12771482_10156582441940015_8955085356871414743_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-q-XHQB-AfHI/WCwxh4krXXI/AAAAAAAA7TI/bkJi1QSYNFkwbq0yJZHCnoNt5SxfZFZ3ACLcB/s72-c/12771482_10156582441940015_8955085356871414743_o.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2016/11/2017_16.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2016/11/2017_16.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Cancel reply Delete By Home PAGES Δημοσιεύματα View All ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ALL POSTS Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content