(HIDE)

Post/Page

(FALSE)

Weather Location

{fbt_classic_header}

Αντίδραση για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 της Τ.Κ. Πουλίθρων

  Οι Δημοτικό Σύμβουλοι (Δ. Αθανασόπουλος, Χ. Ξερακιάς, Ν. Μάρκος, Π. Ξερακιάς) και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου (Ν. Ρόζος Πρόεδρος κα...

 
Οι Δημοτικό Σύμβουλοι (Δ. Αθανασόπουλος, Χ. Ξερακιάς, Ν. Μάρκος, Π. Ξερακιάς) και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου (Ν. Ρόζος Πρόεδρος και Α. Ξερακιάς) αφού λάβαμε υπ΄όψιν  μας από τη μια την μέχρι τώρα παρουσία του Δήμου στην Τ.Κ. Πουλίθρων και από την άλλη το οικονομικό πλαίσιο για το 2017, συμφωνήσαμε να καταγράψουμε την διαμαρτυρία μας στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα διότι:
  1. Βρισκόμαστε περίπου στο μέσον της Δημοτικής περιόδου και για τα Πούλιθρα η παρουσία του δήμου είναι άκρως απογοητευτική. Το ενδιαφέρον  έχει περιοριστεί σε εκτέλεση μικρών αναγκών άπου το συνολικό κόστος του ανά έτος δεν ξεπερνά τις 12.000,00€.
  2. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η εκτέλεση του έργου υδρεύσεως 450.000,00€ το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το έτος 2014 με ενέργειες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και με παρέμβαση του τότε Υφυπουργού Ανάπτυξης κου. Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα.
  3. Καμία εξέλιξη για το έργο της εισόδου των Πουλίθρων από το "Αλώνι" μέχρι το "Μυρτώον", καθώς επίσης και με την βελτίωση του επαρχιακού δρόμου στην θέση «Παλιοροπάτι» παρότι είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
  4. Δεν έχει γίνει ακόμη η αγορά αγροτεμαχίου 2,5 στρεμμάτων για δημιουργία χώρου Αθλοπαιδιών - Παιδικής χαράς. Το συμβόλαιο της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας που είναι προ του 1930,διασφαλίζει  την πρόσβαση σε αυτήν και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η 10 μηνών στασιμότητα.
  5. Καμία πρόταση για σύνταξη νέας μελέτης, όπως π.χ. η επέκταση του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάποιο επερχόμενο πρόγραμμα.
  6. Έχει αποκλειστεί η διάνοιξη νέας γεώτρησης 25.000,00€ για τις ανάγκες της Τ.Κ. Πουλίθρων όταν το ετήσιο αποθεματικό από τα τέλη ύδρευσης της Κοινότητας υπερβαίνει τις 30.000,00€.
Η γραπτή και αιτιολογημένη αποχή μας από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 της Τ.Κ. Πουλίθρων χαρακτηρίστηκε από τον δήμαρχο "απαράδεκτη και παιδιάστικη". Συγκεκριμένα στην συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής και στην εισήγησή του, ο δήμαρχος επέρριψε αποκλειστικά την ευθύνη σε 2 μέλη του Τοπικού Συμβουλίου (Ν.Ρόζο και Α.Ξερακιά). Ενδεικτικά αναφέρουμε τι αναγράφεται στα πρακτικά:

Α) "Είμαι υποχρεωμένος να πω ότι υπάρχει πλήρης ασυνεννοησία με το Τοπικό Συμβούλιο Πουλίθρων".
Β) "Δεν έχουν καταρχήν το δικαίωμα να αποφασίζουν τη μη εκτέλεση Τεχνικού Προγράμματος στα Πούλιθρα και μάλιστα με παιδιάστικη λογική, αφού αφού επιδεικτικά δεν προτείνουν απολύτως τίποτα".
Γ) "Οι Αντιδήμαρχοι Τρούμπας και Διαμαντής δίνουν το παρόν και λύσεις σε ότι ζητείται, ακόμα και στην εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος, όταν κάποιοι άλλοι προτιμούν την κριτική στα καφενεία και στην επίρριψη ευθυνών για να κρύψουν την ανικανότητά τους".
Δ) "Στο θέμα της αγοράς οικοπέδου για χώρο παιδικής χαράς έχουμε ήδη αναθέσει σε μηχανικό να εκπονήσει τοπογραφικό αλλά ως γνωστό τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου δεν παρέχουν καμία ουσιαστική βοήθεια. Άλλα τους λέει ο μηχανικός και ο τοπογράφος και άλλα καταλαβαίνουν."
Ε) "Για την ανάπλαση των Πουλίθρων στην είσοδο οι συνεννοήσεις για το ιδιοκτησιακό έχουν γίνει ένας ατέρμων κοχλίας. Όλο συνεννοούνται  και τελικά τίποτα."
Ζ) "Η βοήθεια από τους κατήγορούς μας; Τίποτα! Μηδέν πρόταση, μηδέν ιδέες, μηδέν όραμα."
Η) "Μετά την άρνησή τους προχωράμε χωρίς αυτούς."

Η εισήγηση του Δημάρχου είναι προσχηματική-αυταρχική-συκοφαντική-προσβλητική και διχαστική. Η ευθύνη της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας σε όλο το πλάτος και μήκος του Δήμου με ισοτιμία, ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Εντύπωση μας προκαλεί πως ενώ συνέβαιναν όλα αυτά όπως αναφέρει ο κος. Δήμαρχος, δεν ενημερωθήκαμε νωρίτερα και επίσης γιατί δεν ανέθεσε στον καθ΄ύλην αρμόδιο χωρικό Αντιδήμαρχο να διεκπεραιώσει  το έργο του, το οποίο όπως καταγγέλει κωλυσιεργούσε και  παρεμποδίζετο.

Επίσης η αναφορά του για "μηδενικές ιδέες" είναι ψευδής διότι και ο ίδιος αλλά και άλλα μέλη του συνδυασμού του έχουν στην διάθεσή τους, από την προεκλογική ακόμη περίοδο, καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης των Πουλίθρων καθώς και προτάσεις για έργα την οποία είχα συντάξει ο ίδιος και αναφέρει τα εξής:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ

Καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης, προβληματισμοί και προτάσεις από τους υποψηφίους Γενικού και Τοπικού Ψηφοδελτίου με τον συνδυασμό "ΟΡΑΜΑ-ΓΝΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ" με υποψήφιο Δήμαρχο τον κο. Χαράλάμπο Λυσίκατο.

Ο οικισμός  των Πουλίθρων καλύπτει 560,03 στρέμματα εκ των οποίων τα 427,50 καλύπτουν τα Πάνω Πούλιθρα με αρτιότητα 500μ2 και τα 132,80 στρέμματα τα Παραλιακά Πούλιθρα, με αρτιότητα 1.000μ2. Το πλάτος της κύριας οδού των Πουλίθρων είναι περιορισμένο παρόλα αυτά εξυπηρετεί και υπερτοπική κίνηση ενώ είναι και δύο κατευθύνσεων.

Δεν έχει αντιμετωπιστεί έως σήμερα το πρόβλημα στάθμευσης  στον δημόσιο χώρο. Δεν διακρίνονται ευχάριστες και ασφαλείς διαδρομές κίνησης των πεζών, των ποδηλάτων και των μικρών παιδιών σε καρότσια μέσα στον οικιστικό ιστό. Από την ανεπάρκεια δημόσιων χώρων και ακταίας ζώνης ικανού πλάτους, τα παραλιακά Πούλιθρα είναι καταδικασμένα εφόσον συνεχίζουν απρογραμμάτιστα προς τον τουρισμό, να προσφέρουν υπηρεσίες υποβαθμισμένης κατηγορίας.

Βέβαια τα νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα τα οποί είναι ανώτερης κατηγορίας έχουν προσελκύσει πελατεία με υψηλότερη οικονομική επιφάνεια και αποτελούν επίσης το έναυσμα για περαιτέρω επενδύσεις προς αύξηση των κλινών. Τούτο όμως εφόσον οι απαιτούμενες υποδομές δε βελτιωθούν, θα έχει ως επίπτωση την μη εξύψωση της τουριστικής ποιότητας. Άλλη θα ήταν η φυσιογνωμία του χώρου και η ποιότητα της φιλοξενίας που θα προσέφερε η περιοχή αν το μεγαλύτερο μέρος των μετακινήσεων γινόταν με τα πόδια ή με ποδήλατα.

Κατά τη γνώμη μας, επείγει από την είσοδο του χωριού (ΑΛΩΝΙ) μέχρι το λιμάνι, να επανεξεταστεί με την βοήθεια και υπόδειξη ειδικού η κυκλοφορία οχημάτων και δικύκλων, η στάθμευση τους και η δημιουργία πεζόδρομου. Επίσης θα βοηθούσε πολύ ένα καλό δίκτυο πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου (συμπεριλαμβανομένου και τζόκινγκ). Για παράδειγμα η σύνδεση Πουλίθρων-Πλάκας με ένα παρόμοιο περίπατο στο κάτω μέρος της παραλιακής οδού, με φωτισμό και διαμόρφωση στάσεων, θα αποτελούσε μια προσφιλή και υγιεινή απασχόληση μειώνοντας την εξάρτηση Ι.Χ.

Επίσης  θα προταθεί η οριοθέτηση-διαμόρφωση και θα γίνουν παρεμβάσεις όπου χρειάζεται για το μονοπάτι από το ξενοδοχείο "SMYROS RESORT" μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση σε όλο το μήκος της παραλίας. Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί μεγάλο ενδιαφέρον τέλεσης κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμοι-βαφτίσεις) στον Άγιο Γεώργιο, θα πρέπει να ηλεκτροδοτηθεί, να κατασκευαστεί πέργκολα σκίασης στον προαύλιο χώρο και να υπάρχει στοιχειώδης εξοπλισμός. Επιτέλους θα πρέπει να αποτυπωθεί και να διαμορφωθεί η πρόσβαση στην Ακρόπολη της Βίγλας στα δύο μονοπάτια τα οποία προυπήρχαν αρκετά χρόνια και να αναδειχθεί ο Αρχαιολογικός χώρος από την αρμόδια υπηρεσία.

Επίσης θα τοπογραφηθεί η περιοχή "Βάλτος", για να διευκρινισθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς (Δημοσίου-Ιδιωτών) η οποία είχε ξεκινήσει το Μάιο του 2012και σταμάτησε.

Το αλιευτικό καταφύγιο που βρίσκεται στους πρόποδες της Βίγλας σήμερα δεν καλύπτει ούτε τις τοπικές ανάγκες (επαγγελματικά-ιδιωτικά σκάφη). Εάν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι η επισκεψιμότητα στην περιοχή μας από την θάλασσα με σκάφη αναψυχής παρουσιάζει αύξηση, έχει αποκλειστεί ο ελλιμενισμός τους. Θα προταθεί επέκταση του υπάρχοντος λιμενίσκου με προσοχή βέβαια στο πως θα γίνει  και ποιο θα είναι το μέγεθος της επαύξησης του δυναμικού του.

Επίσης θα προταθούν μελέτες ανάπλασης όλου του οικισμού των Πουλίθρων με τη δημιουργία περιφερειακής οδού στην βάση πάντα της καλύτερης κυκλοφοριακής ρύθμισης όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η μελέτη ανάπλασης θα συμπεριλάβει βέβαια και την βελτίωση της αισθητικής εικόνας των Πουλίθρων από θάλασσα αλλά δυστυχώς εκκρεμεί μελέτη καθορισμού αιγιαλού και παραλίας.

Τέλος η διάνοιξη γεωτρήσεως στην θέση "ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ", θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προυποθέσεις για την ύπαρξη ενός μικρού αρδευτικού δικτύου για τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω των οικονομικών συνθηκών θα πρέπει να μην υποτιμηθεί.

Υπήρχαν λοιπόν προτάσεις παγιωμένες από πολύ καιρό.Δεν έχει λοιπόν κανένα νόημα η υποβολή προτάσεων όταν για παλιά έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί επικρατεί στασιμότητα. Η ενόχληση του κου. Δημάρχου είναι υποκριτική και προσχηματική διότι δεν έχουμε δει το δικό του όραμα για τα Πούλιθρα παρά μόνο εξαγγελίες.

Μάλλον ο ίδιος και τα μέλη του συνδυασμού του δυσκολεύονται να δουν αυτονόητα πράγματα τα οποία έχει καθορίσει ξεκάθαρα η τοπική αγορά.

Τελικά: «ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΝΑ ΖΥΜΩΣΕΙ, ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΚΟΣΚΙΝΙΖΕΙ»
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΦΟΤΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ, ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ.


Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΡΑΚΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια