(HIDE)

Post/Page

(FALSE)

Weather Location

{fbt_classic_header}

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για σωστή διαχείριση ποσίμου νερού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προχώρησε στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην με αριθ. πρωτ.: 2325/15-6-2016 Πρόσκληση (με κωδικό Πρόσκλη...

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προχώρησε στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην με αριθ. πρωτ.: 2325/15-6-2016 Πρόσκληση (με κωδικό Πρόσκλησης ΠΕΛ 11), πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, για το έργο με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση ποσίμου νερού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας» με προϋπολογισμό 798.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα συνδράμει σημαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, στην εξασφάλιση της επάρκειας, ποσοτικά και ποιοτικά, του παρεχόμενου νερού που με τη σημερινή λειτουργία των εν λόγω δικτύων παρουσιάζει αποδεδειγμένα προβλήματα ποιότητας ενώ η παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού και η διαδικασία απολύμανσης κρίνεται ελλιπής.

Βασικός στόχος είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του ύδατος το οποίο διανέμεται από τις διάφορες υφιστάμενες υποδομές, την ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, την συνεχή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των κρίσιμων φυσικοχημικών παραμέτρων του παρεχόμενου νερού, τον ενεργό εντοπισμό των διαρροών του δικτύου καθώς επίσης και τον άμεσο έλεγχο και περιορισμό των βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο με σκοπό την εξασφάλιση ποιοτικά και ποσοτικά της επάρκειας του νερού ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους η ζήτηση πολλαπλασιάζεται λόγω της έντονης τουριστικής ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών του Δήμου.

Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης πράξης θα προσδώσουν στην υπηρεσία τα εργαλεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τον ολοκληρωμένο έλεγχο του παρεχόμενου νερού έτσι ώστε να διασφαλίζεται ποσοτικά και ποιοτικά η επάρκεια στα εν λόγω δίκτυα.

Πιο αναλυτικά με την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικών πόρων. Το σύστημα περιλαμβάνει έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων της Υπηρεσίας. Το σύστημα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) και από τα καταγραφικών θορύβου των Φορητών Σταθμών Ελέγχου Διαρροών (Φ.Σ.Ε.). Θα επιτηρούνται συνεχώς και θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό από τους απομακρυσμένους σταθμούς τα εξής δεδομένα:
 • Στάθμες και παροχές δεξαμενών,
 • Πιέσεις και Παροχές αγωγών σε αντλιοστάσια και γεωτρήσεις,
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού στις δεξαμενές του δικτύου,
 • Ηλεκτρικά μεγέθη ενεργών στοιχείων (αντλίες),
 • Καταστάσεις λειτουργίας ενεργών στοιχείων (ON-OFF, βλάβες θερμικών, διακοπές ρεύματος κτλ),
 • Ενδείξεις διαρροών σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου
Ειδικότερα η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 • Το σχεδιασμό του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου το οποίο αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό, τους Τοπικούς Σταθμούς, το επικοινωνιακό δίκτυο και τον Φορητό εξοπλισμό ελέγχου διαρροών.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων οργάνων, αισθητηρίων και στοιχείων για τη συλλογή δεδομένων και παραμέτρων λειτουργίας και την ορθή λειτουργία των απομακρυσμένων τοπικών σταθμών ελέγχου, καθώς επίσης και της προγραμματιζόμενης μονάδος ελέγχου του κάθε σταθμού.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού του κεντρικού σταθμού εποπτείας και ελέγχου που περιλαμβάνει τους κύριους διακομιστές του συστήματος, καθώς επίσης και του απαραίτητου εξοπλισμού.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου επικοινωνιακού εξοπλισμού για τη δημιουργία τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που περιλαμβάνει τους διαχειριστές και διαμορφωτές επικοινωνίας, τους απαραίτητους ιστούς, κεραίες και καλώδια, καθώς επίσης και την απαραίτητη αντικεραυνική προστασία.
 • Το σύνολο των εργασιών όπου αυτές απαιτούνται για την παροχή ισχύος σε πίνακες ελέγχου, τη διασύνδεση νέων και υφιστάμενων πινάκων, τις καλωδιώσεις οργάνων και αισθητηρίων, την αντικεραυνική προστασία του εξοπλισμού, την ορθή γείωση του προς εγκατάσταση εξοπλισμού, την κατασκευή φρεατίων και λοιπών οικοδομικών εργασιών όπου απαιτηθούν για την εγκατάσταση μετρητών παροχής και λοιπών στοιχείων, καθώς επίσης και των απαραίτητων υδραυλικών εργασιών.
 • Τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών ελέγχου και εποπτείας τόσο των απομακρυσμένων σταθμών, όσο και του κεντρικού σταθμού και του δικτύου επικοινωνιών.
 • Την παράδοση της πλήρους τεκμηρίωσης, των τεχνικών φυλλαδίων και ηλεκτρολογικών σχεδίων του συνολικά εγκατεστημένου εξοπλισμού, καθώς επίσης και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στο νέο σύστημα.
 • Την δοκιμαστική λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος και την εγγύηση ορθής λειτουργίας αυτού.
 • Το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου θα παραδοθεί σε πλήρη αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία ως λύση με το κλειδί στο χέρι (turn key solution), για το σύνολο της προμήθειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια