(HIDE)

Post/Page

(FALSE)

Weather Location

{fbt_classic_header}

ΟΑΕΔ: Η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα προσλήψεων 10.000 ανέργων

Από την Δευτέρα 27-03-2017 ανοίγουν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα επιταγής επανένταξης σ...

Από την Δευτέρα 27-03-2017 ανοίγουν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας για 10.000 ανέργους σύμφωνα με προκήρυξη του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο ΟΑΕΔ καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.,Κοι.Σ.Π.Ε και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως δέκα (10) θέσεις που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 27-03-2017 και ώρα 10η πρωινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» με την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση, σε νέες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αντικείμενο προγράμματος- Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοιν.Σ.Επ, Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως δέκα (10) θέσεις που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας με πλήρες ωράριο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο (2) στάδια.

1) Το α’ στάδιο του προγράμματος διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα το οποίο υπολείπεται του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» μέχρι τη λήξη της διάρκειας τακτικής επιδότησης. Το διάστημα που υπολείπεται στον δικαιούχο «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% της αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της επιδότησης λόγω συνέχισης.
Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.
Για τους δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση όπως αυτή ορίζεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».
2) Το β’ στάδιο αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 12 μηνών για αμιγή απασχόληση .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση – επιλέξιμες περιοχές

1. Για το α' στάδιο του προγράμματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, επειδή ο ΚΑΕ 2493 του Ο.Α.Ε.Δ. τροφοδοτείται από τον ΚΑΕ 0651 του Ο.Α.Ε.Δ. στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. Όσον αφορά στο επιπλέον ποσό για τους μακροχρόνια ανέργους δικαιούχους της επιταγής επανένταξης, προκαλείται δαπάνη ύψους 6.000.000 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.
2. Για το β’ στάδιο του προγράμματος, θα προκληθεί δαπάνη ύψους 25.000.000 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.

I. Α' στάδιο
Για το επιπλέον ποσό, που αφορά στους μακροχρόνια ανέργους, δικαιούχους της επιταγής επανένταξης, θα προκληθεί δαπάνη ύψους 6.000.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
  • Για το 2017: 2.000.000
  • Για το 2018: 3.000.000
  • Για το 2019:1.000.000

II. B' στάδιο
Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 26.000.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
  • Για το 2017 :2.000.000
  • Για το 2018:8.000.000
  • Για το 2019:6.000.000
  • Για το 2020:5.000.000 Για το 2021:5.000.000

3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια