(HIDE)

Post/Page

(FALSE)

Weather Location

{fbt_classic_header}

Μέχρι τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελουργικών Εκτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα " Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων...

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα "Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα"περιόδου 2019-2020, θα πρέπει να προσέρχονται οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβάλλουν αίτηση έως τις 25 Μαΐου 2019

Απαραίτητα δικαιολογητικά, για ένταξη στο πρόγραμμα: 

1. Αίτηση - Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1και Υπόδειγμα 2 ).
2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας (παραλαμβάνεται από το γραφείο πληροφορικής της Υπηρεσίας μας).
3. Δηλώσεις συγκομιδής ( ή δηλώσεις παραγωγής για τους οινοποιούς), για τα έτη 2017 και 2018 (παραλαμβάνεται από το γραφείο πληροφορικής της Υπηρεσίας μας).
4. Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019. 

Συγκεκριμένα:
 • Στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, μεταξύ άλλων, αναγράφεται για το/α υπό αναδιάρθρωση αμπελοτεμάχιο/α και η παράλληλη δράση «Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων».
 • Η Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης συνοδεύεται και από απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη για το/α υπό αναδιάρθρωση αμπελοτεμάχιο/α. 
5. Αν πρόκειται για νέο γεωργό απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε της ιδιότητας του νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα, θεωρημένη από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ). Τηλ.: 2710225672- ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ.
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.
8. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
9. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής. Ειδικότερα:
α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας που μπορεί να είναι:
 • Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
 • Αποδοχή κληρονομιάς,
 • Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
 • Κτήση με προσκύρωση,
 • Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
 • Κληρονομητήριο.
 • Γονική Παροχή
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη κάποιου από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, του προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο,  συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή. 

β. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:
 • αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,
 • αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,
 • έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης και τα χρησιδάνεια) που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
10. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) ότι συμφωνεί, για την υποβολή αίτησης ένταξης από τον ενοικιαστή, στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» περιόδου 2019-2020.
11.Αντίγραφο της άδειας αναφύτευσης αν το αμπελοτεμάχιο έχει ήδη εκριζωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης για ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου μπορεί να είναι μέχρι και εννέα (9) έτη.

Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου θα πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών.

Συνημμένα αρχεία


Δεν υπάρχουν σχόλια