Μ. Ρουσιάς: Το Πρόγραμμα ΦιλόΔημος αλλάζει το χάρτη της αυτοδιοίκησης και στην Αρκαδία

H Τοπική Αυτοδιοίκηση υπήρξε τα τελευταία χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής κρίσης. Τα πρώτα χρόνια της κρίση...
H Τοπική Αυτοδιοίκηση υπήρξε τα τελευταία χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής κρίσης. Τα πρώτα χρόνια της κρίσης η κρατική χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ μειώθηκε κατά 60% ενώ οι προσλήψεις πάγωσαν εντελώς με αποτέλεσμα πολλοί Δήμοι να αδυνατούν να προσφέρουν ακόμη και στοιχειώδεις υπηρεσίες στους πολίτες. Επί πλέον, οι ΟΤΑ επωμίστηκαν μεγάλες αρμοδιότητες και καθήκοντα χωρίς ταυτόχρονα να ενισχυθούν και με την ανάλογη χρηματοδότηση και την απαραίτητη στελέχωση σε προσωπικό. Οι Δήμοι βρέθηκαν ξαφνικά με σημαντικά αυξημένες αρμοδιότητες αλλά με περιορισμένα μέσα στη διάθεσή τους για να τις φέρουν σε πέρας.

Αυτή, δυστυχώς, ήταν η κατάσταση στην Αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την άλλαξε αποφασιστικά. Στηρίχθηκαν οι ΟΤΑ σε όλα τα επίπεδα. Στον κρίσιμο τομέα της χρηματοδότησης αυξήθηκε το 2018, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η κρατική χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ (ΚΑΠ) και αυτό συνεχίστηκε και το 2019. Μικρή αύξηση μεν, αλλά είναι η πρώτη μετά από χρόνια μεγάλων και διαδοχικών μειώσεων.

Επιπλέον, στον Κλεισθένη προβλέπονται νέα κριτήρια για την πιο δίκαιη και ορθολογική κατανομή αυτών των πόρων. Πέρα από τον πληθυσμό, τώρα λαμβάνονται υπόψη και μια σειρά άλλοι παράμετροι όπως η ορεινότητα, η νησιωτικότητα, το επίπεδο της ανεργίας και της φτώχειας.

Εκτός όμως, από την κεντρική χρηματοδότηση, και επειδή οι ανάγκες της Αυτοδιοίκησης ήταν και παραμένουν πολύ μεγάλες, προχωρήσαμε στη δημιουργία νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψή τους. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε ο "ΦιλόΔημος" – ένα πρόγραμμα στοχευμένο στις ανάγκες της Αυτοδιοίκησης – ένα Πρόγραμμα το οποίο, από τον Φεβρουάριο του 2018 που ενεργοποιήθηκε, έχει ξεπεράσει κάθε υπεραισιόδοξη προσδοκία. Ένα Πρόγραμμα που αποτελεί παράδειγμα εξαιρετικής συνεργασίας και συντονισμένων ενεργειών δύο Υπουργείων, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Επιγραμματικά, οι θεματικές ενότητες του ΦιλόΔημου είναι:

ΦιλόΔημος Ι: Ύδρευση - αποχέτευση λυμάτων - κτίρια (εμβληματικά, Δημαρχεία, σχολεία) - αγροτική οδοποιϊα - παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ) - εμβληματικά έργα ύδρευσης - έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

ΦιλόΔημος ΙΙ: συντήρηση σχολείων - παιδικές χαρές – αθλητικές εγκαταστάσεις - μηχανήματα έργου - μελέτες διαχείρισης υδάτων - μελέτες λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων - μελέτες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας - κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες.

Πρόκειται δηλαδή για ένα Πρόγραμμα το οποίο έρχεται να ανταποκριθεί στο φάσμα των υπαρκτών, καθημερινών, πιεστικών αναγκών της Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα για το Πρόγραμμα ΦιλόΔημος Ι στην Αρκαδία

Με το ΦιλόΔημο χρηματοδοτούνται ιδιαίτερα σημαντικά έργα υποδομής στην Π.Ε. Αρκαδίας. Έργα τα οποία αναμένεται να δώσουν ιδιαίτερα πολλαπλασιαστικές δυνατότητες στους Δήμους σε μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την τοπική κοινωνία και την οικονομία.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Δήμος Γορτυνίας
Ποσό χρηματοδότησης: 3.898.387,09 €

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Τροπαίων καθώς και την κατασκευή του Βιολογικού καθαρισμού της Τ.Κ. Καλλιανίου. Σήμερα ο οικισμός Τροπαίων και η περιοχή αποχετεύεται με βόθρους, συνεπώς, η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου έγκειται στο γεγονός της περιβαλλοντικά ασφαλούς διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού με την συλλογή μεταφορά τους και επεξεργασία.
Ο οικισμός του Καλλιανίου διαθέτει κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης στο οποίο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ιδιωτικές συνδέσεις των κατοικιών και τα λύματα διατίθενται ανεπεξέργαστα σε παρακείμενα ρέματα. Η εκτέλεση του έργου είναι άμεσης προτεραιότητας και μεγάλης σημασίας για το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής, καθώς και αναγκαία για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Δήμος Μεγαλόπολης
Ποσό χρηματοδότησης: 1.520.000 €
Αντικείμενο του έργου είναι η επαναλειτουργία της ΕΕΛ Μεγαλόπολης σε συνδυασμό με αναβάθμιση της επιτυγχανόμενης ποιότητας επεξεργασμένων αποβλήτων προκειμένου ένα τμήμα από αυτά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απεριόριστη άρδευση. Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής και ιδιαίτερα στην προστασία των επιφανειακών νερών και του ποταμού Αλφειού ο οποίος δέχεται όλες τις επιφανειακές απορροές της ευρύτερης περιοχής.
Η περίπτωση της ΕΕΛ Μεγαλόπολης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική μίας υποδομής με προβλήματα, η οποία δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ.

Σύστημα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών ύδρευσης Δήμου Κυνουρίας και αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εξ αμιάντου στους οικισμούς Άστρος, Παράλιο Άστρος, Καστρί, Βέρβαινα και Άγιος Ανδρέας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας
Ποσό χρηματοδότησης: 2.587.300,77 €
Ένα πολύ σημαντικό υδρευτικό έργο για το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας που περιλαμβάνει την προμήθεια ενός συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας στο Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου. Παράλληλα προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών σωλήνων ύδρευσης από αμίαντο ώστε να βελτιωθεί δραστικά η ποιότητα και η ποσότητα του παρεχόμενου νερού σε σημαντικούς οικισμούς του Δήμου.


Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του συνδέσμου των Τ.Κ. Αρτεμισίου, Κάψια, Λουκά, Σηνιάδων της Δ.Ε. Μαντινείας, Νεοχωρίου, Ζευγολατιού της Δ.Ε. Κορυθίου και Αγίου Βασιλείου, Πελάγους της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ
Ποσό χρηματοδότησης: 2.502.723,58 €
Το έργο θα συμβάλει στην ορθολογική και βιώσιμη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των πηγών Μεθυδρίου, αντιμετωπίζοντας (εξαλείφοντας) ριζικά τις απώλειες πόσιμου ύδατος που υπάρχουν σήμερα, λόγω παλαιότητας του δικτύου και εξυπηρετώντας ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των Δ.Ε. του Δήμου Τρίπολης με επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό.


Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού
Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Ποσό χρηματοδότησης: 1.593.562,49 €
Το σημαντικό αυτό έργο αφορά στην αντικατάσταση τμημάτων του κύριου αγωγού διανομής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Τυρού, την κατασκευή των έργων υποδομής για την έδραση και σύνδεση των δεξαμενών, την κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου και την κατασκευή των αγωγών σύνδεσης των δεξαμενών - γεωτρήσεων - υδραγωγείου.


Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης
Δήμος Μεγαλόπολης
Ποσό χρηματοδότησης: 979.600 €
Μία πολύ σημαντική προμήθεια ενός συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας στο Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης με σκοπό την μείωση των διαρροών και την ορθολογική διαχείριση του παρεχόμενου νερού.


Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας
Δήμος Γορτυνίας
Ποσό χρηματοδότησης: 3.346.296 €
Το έργο αφορά: (α) Προμήθεια συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας στο Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας, (β) Κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Θέλπουσας της Δημοτικής Ενότητας Τροπαίων.

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και μεταφορά νερού στις Τ.Κ. Κολλίνων - Αγίας Βαρβάρας Δήμου Τρίπολης
ΔΕΥΑ Τρίπολης
Ποσό χρηματοδότησης: 497.276,42 €
Προβλέπεται η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού για την ύδρευση των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας – Κολλίνων της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης, την κατασκευή δεξαμενής και τη σύνδεση με το υπάρχον εσωτερικό δίκτυο.


Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης
ΔΕΥΑ Τρίπολης
Ποσό χρηματοδότησης: 10.950.593,26 €
Το Λεβίδι αποκτά πλέον πλήρεις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων με μία ενιαία δημοπράτηση και μία εργολαβία, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας και μειώνοντας δραστικά το βαθμό όχλησης των πολιτών που δεν θα δούν την πόλη τους να σκάβεται μία φορά για την αποχέτευση και μία επόμενη φορά για την ύδρευση. Για αυτό το λόγο έχει προβλεφθεί παράλληλα με το υποέργο δικτύων αποχέτευσης στο Λεβίδι (που είναι και οικισμός προτεραιότητας κατά την σχετική Κοινοτική Οδηγία), να εκτελεστεί και το άκρως σημαντικό έργο αντικατάστασης του παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης, μήκους 28 km.

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης
Δήμος Τρίπολης
Ποσό χρηματοδότησης: 868.000 €


Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γορτυνίας
Δήμος Γορτυνίας
Ποσό χρηματοδότησης: 715.964,73 €


Αποκατάσταση – Μετατροπή κτιρίου παλαιού δημοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφική          Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνίας
Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Ποσό χρηματοδότησης: 744.400 €

Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Τρίπολης".
Προϋπολογισμού 744.000,00 Ευρώ
Η πράξη περιέχει τα εξής υποέργα:
1. την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 στην Τ.Κ. Κανδήλας, προϋπολογισμού 99.200,00 ευρώ. Αναλυτικότερα, θα πραγματοποιηθούν:
Α. Προμήθεια και τοποθέτηση 950,00 τ.μ. συνθετικού χλοοτάπητα και
Β. Προμήθεια και τοποθέτηση 4 ιστών φωτισμού προβολέων LED, καθώς και του συνοδού εξοπλισμού.

2. Την ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (ΔΑΚ Τρίπολης), προϋπολογισμού 644.800,00 ευρώ. Συγκεκριμένα:
Α. Προμήθεια και τοποθέτηση 8.000 τ.μ. πολυουρεθανικού τάπητα.
Β. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στίβου (Στρώμα ύψους και επί κοντώ με τους εξοπλισμούς τους, 80 τεμ. εμποδίων στίβου αλουμινίου, 1 καρότσι μεταφοράς εμποδίων, 2 πάγκοι αναπληρωματικών και όλα τα μεταλλικά στοιχεία, που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού.
Γ. Επισκευή - Συντήρηση των κερκίδων
Δ. Προμήθεια και τοποθέτηση 3.000 καθισμάτων κερκίδων και
Ε. Συντήρηση των 4 πυλώνων φωτισμού

Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες άθλησης και παρακολούθησης αγώνων. Η αναβάθμιση της αθλητικής υποδομής θα συμβάλει στην οργανωμένη ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού, των προπονητικών αναγκών και της άθλησης των πολιτών.

Έργα ΦιλόΔημου ΙΙ στην Αρκαδία

Χρηματοδοτικό εργαλείο «ΦιλόΔημος ΙΙ»: 2.637.100,00 €
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ- ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ- ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
195.000,00
31.500,00
210.000,00
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
285.000,00
28.100,00
210.000,00
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
225.000,00
37.000,00
200.000,00
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
180.000,00
23.900,00
208.000,00
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
340.000,00
240.600,00
223.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:
1.225.000,00
361.100,00
1.051.000,00

Άρθρο του Μαρίνου Ρουσιά

Υποψηφίου βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας 
Υπεύθυνου του Προγράμματος ΦιλόΔημος

Επίλογος
Η στήριξη της Αυτοδιοίκησης ήταν πάντα μία επιθυμία, ένα αφήγημα, μία υπόσχεση, ένα διαφημιστικό σπότ, μία καμπάνια, μία προεκλογική δέσμευση. Η Κυβέρνησή μας σήκωσε τα μανίκια και όλα αυτά τα έκανε πράξη. Προχώρησε με σχεδιασμό, επικοινώνησε με την Αυτοδιοίκηση, έπιασε το σφυγμό των αναγκών, συζήτησε, διαμόρφωσε ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, κάλεσε τους Δικαιούχους να υποβάλλουν προτάσεις, προχώρησε σε μία εξειδίκευση δράσεων και έκδοση Προσκλήσεων με στέρεο τεχνικό υπόβαθρο που δεν αμφισβητήθηκε σε καμία χρονική στιγμή, οι προτάσεις αξιολογήθηκαν άμεσα χωρίς να γίνει έκπτωση στα κριτήρια αξιολόγησης και στην ωριμότητα και σκοπιμότητα των έργων. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα σήμερα στους Δικαιούχους να δημοπρατούν πλέον έργα και να ανακουφίζουν πιεστικές ανάγκες οι οποίες ήταν σχεδόν σε ύπνωση αλλά όλοι ήξεραν την παρουσία τους. 

Αυτός είναι ο "ΦιλόΔημος" και έτσι θα μείνει στην ιστορία της Αυτοδιοίκησης. Πέρα από κάθε κομματική και υστερόβουλη διάθεση και σκέψη, με απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια και ίχνη, τον ΦιλόΔημο θα τον θυμούνται πολύ και ιδίως η Αυτοδιοίκηση.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, ας σταθούμε και ας σκεφτούμε όλοι πρακτικές, προσεγγίσεις και δράσεις που βιώσαμε τα τελευταία 4 χρόνια και ας τις συγκρίνουμε με αυτές του παρελθόντος. Το Πρόγραμμα ΦιλόΔημος είναι άλλη μία απόλυτη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτεύτηκε και ακούμπησε τις ανάγκες των πολιτών της χώρας. Άλλωστε αυτό ήταν και είναι το απόλυτο ζητούμενο, η ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, των τοπικών κοινωνιών. Αυτή η ικανοποίηση δεν έρχεται με λόγια ή με αισθαντικά διαφημιστικά σπότ, έρχεται με συντονισμένες ενέργειες και πράξεις !    

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,37,28η Οκτωβρίου,22,Α.Ε.Μαρίου,57,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,778,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγγελίες,76,Άγιος Βασίλειος,5,Αγρότες,152,Αγροτικός Συνεταιρισμός,45,Αγώνες δρόμου,89,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,2891,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,56,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,13,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,15,Ανακοινώσεις,360,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,141,Αναρρίχηση,36,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,18,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,11,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,115,Απόλλων Τυρού,278,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,20,Αρκαδία,850,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,27,Αρχείο Τσακωνιάς,138,Αρχιτέκτονες,5,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,28,Αστυνομία,204,Ασφαλιστικά ταμεία,76,ΑΤΕ,1,ατύχημα,6,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,46,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,8,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,41,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,57,Βλησιδιά,14,Βοήθεια στο σπίτι,1,Βόλεϊ,9,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,58,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,36,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,399,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,106,Γυναίκα,8,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,16,Δ.Ο.Υ.,65,Δαλιάνης,9,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,22,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1089,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,16,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,43,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1234,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,Δημοτικό Συμβούλιο,233,Δημοτικό Σχολείο,212,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,14,Διαγωνισμός,37,Διαδίκτυο,56,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,17,Διαμαρτυρία,3,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,82,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,6,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,72,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,7,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,15,δωρεά,16,εγκαίνια,2,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,32,έθιμα,4,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,4,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,927,Εκδρομή,73,Έκθεση,64,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,305,Εκλογες,3,Εκλογές,477,Εκπαίδευση,471,εκπομπή,3,εκπτώσεις,2,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,46,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,2,Ελιά,2,Ελλάδα,1120,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,1,Εμπορικός σύλλογος,166,ΕΜΥ,5,Ενδιαφέρουν,240,Ενέργεια,2,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,15,Ένωση Ξενοδόχων,34,Εξωτερική Πολιτική,2,ΕΟΔΥ,1,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,ΕΠΑΛ,81,επαρχιακός Τύπος,1,επέτειοι,12,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,11421,Επιμελητήριο Αρκαδίας,72,Επιστολές,21,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,60,Επιχειρήσεις εστίασης,1,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,48,ΕΠΣΑ,46,Έργα,256,Εργασία,265,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,26,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,17,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,41,ΕΦΕΤ,3,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,10,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,76,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,26,θηροφύλακες,4,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,22,Ι.Μ.Ελώνης,79,ιατρός,1,Ιδιαίτερα μαθήματα,3,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,8,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,12,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,171,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,3,Καταδυτικό πάρκο,17,καταναλωτές,3,καταστήματα,2,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,51,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,2,Κίνημα Αλλαγής,11,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,86,Κοινωνικά,127,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κοσμάς,184,Κόσμος,87,Κοτρώτσος,1,Κουκλοθέατρο,11,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,22,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,10,κτηνοτρόφοι,32,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,20,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,24,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,74,Λαϊκή αγορά,22,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,5,Λάκκος,10,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,35,Λαμπρόπουλος,1,Λαογραφία,72,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,4,Λειβαδά,1,Λειβάδι,13,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2420,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,6,Λιμάνι,22,Λιμεναρχείο,34,Λιμενικό Σώμα,36,Λιμενικό Ταμείο,4,λογιστές,3,Λύκειο,75,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,80,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,19,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,7,Μελιτζάzz,118,Μητέρα,6,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,1,μνημόσυνο,27,Μορφωτικός Σύλλογος,91,Μοτοπαρέα,64,Μοτοσικλέτα,47,μουσεία,17,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,508,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,6,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,2,ΝΔ,227,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,20,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,62,Νίκας,12,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,3627,ντοκιμαντέρ,2,Ξενοδόχοι,18,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,61,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,10,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,148,Οικονομική επιτροπή,50,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,218,ομιλία,26,Ομογένεια,41,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,5,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,178,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,2,Π.Ο.Ε.,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,72,Παιδίατρος,10,Παιδική Χαρά,8,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,30,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,45,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,26,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,29,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,60,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,12,Παπαθανασόπουλος,151,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,6,Παραλία Τυρού,2,Παραλίες,3,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,8,Παρουσίαση,12,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,185,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,162,Πελετά,177,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,14,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,61,Περιβάλλον,223,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,1,Περιφέρεια Πελοποννήσου,811,Πηγάδι,24,Πλάκα,189,Πλατανάκι,20,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1853,Ποίηση,3,Πολεμική Αεροπορία,1,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,752,Πολιτική προστασία,24,Πολιτισμός,703,Πολιτιστικός Σύλλογος,15,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,179,Πραγματευτή,63,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,76,Πρόσκληση,7,Προσφορά εργασίας,3,Πρόσωπα,29,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,87,πωλήσεις ακινήτων,34,πωλήσεις επιχειρήσεων,3,πωλήσεις οχημάτων,5,ραδιόφωνο,4,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,1,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,22,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,29,Σαραντάρης,27,σεισμός,22,σεμινάριο,23,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,1,Σινεμά,122,Σιώρας,13,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",25,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",6,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",1,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",2,Σύλλογος "Λεωνίδιον",13,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,4,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,136,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,11,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,3,Σύλλογος"Πολίχνη",7,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,41,συνέντευξη,34,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,120,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,10,Τ.Ο.Π.,1,ΤΑΞΙ,1,Τατούλης,258,ΤΕΒΑ,7,τέλη,3,τέννις,4,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,3,Τεχνολογία,42,Τηγάνι,2,τηλεόραση,96,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,373,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,16,Τρίαθλο,28,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,40,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,83,Τσακώνικη διάλεκτος,48,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,15,Τσακωνοπαρέα,14,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,28,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,733,Υγεία,373,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,1,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,1,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,106,Φαρμακοποιοί,1,Φεστιβάλ,70,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,27,Φιλόδημοι Πολίτες,30,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,147,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,99,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,23,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,3,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,45,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,14,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,205,Χρονογράφημα,12,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,ψήφισμα,7,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,10,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Erasmus,2,Events,1,Facebook,16,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,8,TKD WTF,15,Toolbar,1,Unesco,1,Video,1224,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Μ. Ρουσιάς: Το Πρόγραμμα ΦιλόΔημος αλλάζει το χάρτη της αυτοδιοίκησης και στην Αρκαδία
Μ. Ρουσιάς: Το Πρόγραμμα ΦιλόΔημος αλλάζει το χάρτη της αυτοδιοίκησης και στην Αρκαδία
https://1.bp.blogspot.com/-l_94OygtO24/XR4SMzoB05I/AAAAAAABTCs/7xxLngN7trYUVTE5nvMaevTHxqv99gmQwCLcBGAs/s640/%25CE%259C%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582%2B%25CE%25A6%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%2594%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-l_94OygtO24/XR4SMzoB05I/AAAAAAABTCs/7xxLngN7trYUVTE5nvMaevTHxqv99gmQwCLcBGAs/s72-c/%25CE%259C%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582%2B%25CE%25A6%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%2594%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2019/07/blog-post_97.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2019/07/blog-post_97.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ Αναζήτηση Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content