--> Έναρξη Προγράμματος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης από τον ΕΟΜΜΕΧ | Leonidion.gr

Έναρξη Προγράμματος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης από τον ΕΟΜΜΕΧ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα: Έναρξη Προγράμματος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης                       Ο ΕΟΜΜΕΧ, μέσα από τη...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Θέμα: Έναρξη Προγράμματος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης
                     

Ο ΕΟΜΜΕΧ, μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία και δραστηριότητά του, γνωρίζει ότι :
η σύλληψη μιας καλής επιχειρηματικής ιδέας αποτελεί την καρδιά μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας,
η επιχειρηματική ιδέα, η αξιολόγηση και αξιοποίησή της ξεκινά, τις πιο πολλές φορές, χωρίς συγκεκριμένη μορφή,
η επιχειρηματική ιδέα μετουσιώνεται σε επιχειρηματική πράξη, σταδιακά,  με βάση τις  γνώσεις και τις εμπειρίες,

Ο ΕΟΜΜΕΧ, ως Οργανισμός στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των Νέων, έχει εντοπίσει και καταγράψει τις αυξημένες ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυσκολίες του νέου επιχειρηματία, στην πορεία  του από τη σύλληψη της «ιδέας» έως και τη μετουσίωσή της σε επιτυχημένο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

Σε αυτό το πλαίσιο και ιδιαίτερα σε μία περίοδο δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, το Εκπαιδευτικό Κέντρο του  ΕΟΜΜΕΧ  σχεδίασε και προγραμματίζει την υλοποίηση Προγράμματος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης, με την ονομασία :

«ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» – Η ανατομία της επιχείρησης σε 360΄

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα, με τη μορφή ταχύρυθμου εκπαιδευτικού εργαστηρίου επιχειρηματικής ενδυνάμωσης και είναι συνολικής διάρκειας 6 ωρών.

Το εκπαιδευτικό εργαστήρι  «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» – Η ανατομία της επιχείρησης σε 360΄, απευθύνεται σε  όλους εσάς, που :

1)   προσανατολίζεστε να ξεκινήσετε επιχειρηματική δραστηριότητα,
2)    ξεκινήσατε πρόσφατα τη δική σας επιχείρηση.

Στόχος του Προγράμματος, αποτελεί η υποστήριξη (ενδυνάμωση) του νέου αλλά και του αυριανού επιχειρηματία στην προσπάθειά του να :

1)    κατανοήσει τις βασικές  έννοιες που διέπουν την σύγχρονη επιχειρηματικότητα,
2)    αναλογιστεί για την επιχειρηματική του «ετοιμότητα»,
3)    αξιολογήσει την επιχειρηματική του ιδέα, ως αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής δράσης,
4)    αξιοποιήσει, με εκείνον τον τρόπο, την «ιδέα» του ώστε να οδηγηθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
5)    γνωρίσει και αποκωδικοποιήσει τις κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν καθοριστικά τα πρώτα βήματα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
6)    κατανοήσει πρακτικές μεθόδους για την ορθολογική οργάνωση της επιχείρησης και τις τεχνικές λήψης σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων,
7)    απομυθοποιήσει έννοιες και «απροσδιόριστους κινδύνους» γύρω από τον όρο «επιχειρηματικότητα» και να διαχειριστεί το φόβο ανάληψης του «ρίσκου».Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» – Η ανατομία της επιχείρησης σε 360΄, επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς λειτουργίας της επιχείρησης και αποσκοπεί να δώσει σαφείς, απλές και κυρίως, πρακτικές απαντήσεις σε κρίσιμα θέματα όπως :

1.    Στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης.
Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, όπως :
- Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του επιτυχημένου επιχειρηματία ;
- Ποια νομική μορφή επιχείρησης να επιλέξω ;
- Τι πρέπει να γνωρίζω για τη σωστή οργάνωση και τον έλεγχο λειτουργίας της επιχείρησης ;
- Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιτυχία ή την αποτυχία ;
- Πώς να παίρνω αποφάσεις εκτιμώντας προηγουμένως τους ενδεχόμενους κινδύνους ;
- Τι πρέπει να γνωρίζω για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας ;
2.    Στον τομέα του οικονομικού προγραμματισμού και των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, όπως :
- Ποια είναι τα  βασικά για τον Κώδικα  Βιβλίων και Στοιχείων, τον ΦΠΑ και τα άλλα
  φορολογικά και  ασφαλιστικά θέματα ;
             - Πώς μπορώ και με ποια εργαλεία να προγραμματίζω και να παρακολουθώ τα οικονομικά της επιχείρησης ;
             - Πόσα κεφάλαια χρειάζομαι και πού θα βρεθούν ;
3.    Στον τομέα του marketing  και των πωλήσεων.
Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, όπως :
- Τι είναι το marketing και γιατί το χρειάζομαι ;
- Τι είναι η έρευνα αγοράς, γιατί χρειάζεται και πως γίνεται ;
- Τι πρέπει να γνωρίζω για τους τρόπους επικοινωνίας και προβολής ;
- Ποιές είναι οι τεχνικές προώθησης πωλήσεων ;
- Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των Μέσων προβολής και διαφήμισης ;
- Πώς γίνεται το εμπορικό λανσάρισμα νέου προϊόντος ή υπηρεσίας ;

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί, σε όλη τη χώρα,, σε εκπαιδευτικά τμήματα που θα συγκροτούνται από επαρκή αριθμό συμμετεχόντων (τουλάχιστον 20 άτομα).

Η ευρεία συμμετοχή  καθώς και η οικονομική συμβολή των ενδιαφερομένων στην κάλυψη μέρους του κόστους υλοποίησης, με το συμβολικό ποσό των 50€, αποτελούν τους κρίσιμους παράγοντες πραγματοποίησης του Προγράμματος. Ο ΕΟΜΜΕΧ, από την πλευρά του, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίησή του.

Η  διαδικασία που θα τηρηθεί για την υλοποίηση του Προγράμματος  ακoλουθεί, κατά σειρά, τα εξής στάδια :
1)    Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα (συμπληρώνεται το επισυναπτόμενο Έντυπο Συμμετοχής στο Πρόγραμμα  «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» – Η ανατομία της επιχείρησης σε 360΄ και  αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail: kek@eommex.gr).
2)  Αρχική συγκρότηση των εκπαιδευτικών τμημάτων, σε περιφερειακό επίπεδο, εφόσον υπάρξει επαρκής συμμετοχή ενδιαφερομένων.
3)   Ενημέρωση  ενδιαφερομένων για την ημερομηνία και τον τόπο πραγματοποίησης του Προγράμματος.
4)   Καταβολή του ποσού της οικονομικής συμβολής από τον συμμετέχοντα, σε τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.
5) Τελική συγκρότηση και έναρξη των εκπαιδευτικών τμημάτων.

O EOMMEX σας καλεί να διανύσουμε μαζί  την ενδιαφέρουσα διαδρομή προς την επιχειρηματικότητα για να κατακτηθεί  εκείνο το αίσθημα του «δυνατού» και να κατανοηθεί «τι είναι, τελικά, αυτό που κάνουν οι επιχειρηματίες» αλλά και «πώς το πετυχαίνουν».Πληροφορίες : ΚΕΚ ΕΟΜΜΕΧ, κα Αικατερίνη Κόκλα,  τηλ. 210 9530215 και ώρες 12.00 - 14.00.
             e-mail: kek@eommex.gr

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,37,28η Οκτωβρίου,26,Α.Ε.Μαρίου,57,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,819,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,87,Άγιος Βασίλειος,5,Αγρότες,157,Αγροτικός Συνεταιρισμός,45,Αγώνες δρόμου,90,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,3021,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,58,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,16,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,17,Ανακοινώσεις,424,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,143,Αναρρίχηση,39,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,18,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,11,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,116,Απόλλων Τυρού,291,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,21,Αρκαδία,896,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,27,Αρχείο Τσακωνιάς,143,Αρχιτέκτονες,6,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,28,Αστυνομία,206,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,6,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,48,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,42,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,64,Βλησιδιά,16,Βοήθεια στο σπίτι,1,Βόλεϊ,17,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,66,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,36,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,407,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,111,Γυναίκα,8,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,16,Δ.Ο.Υ.,66,Δαλιάνης,9,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,27,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1117,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,17,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,44,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1248,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,241,Δημοτικό Σχολείο,218,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,15,Διαγωνισμός,41,Διαδίκτυο,61,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,22,Διαμαρτυρία,4,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,82,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,11,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,73,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,8,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,17,δωρεά,20,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,32,έθιμα,4,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,994,Εκδρομή,74,Έκθεση,69,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,324,Εκλογες,3,Εκλογές,480,Εκπαίδευση,482,εκπομπή,3,εκπτώσεις,4,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,51,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,2,Ελιά,2,Ελλάδα,1162,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,1,Εμπορικός σύλλογος,176,ΕΜΥ,11,Ενδιαφέρουν,246,Ενέργεια,2,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,12,Ένωση Ξενοδόχων,35,Εξωτερική Πολιτική,2,ΕΟΔΥ,1,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,8,ΕΠΑΛ,81,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,12,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,11880,Επιμελητήριο Αρκαδίας,78,έπιπλα,1,Επιστολές,22,Επιτροπή Διαβούλευσης,2,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,65,Επιχειρήσεις εστίασης,1,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,51,ΕΠΣΑ,46,Έργα,262,Εργασία,270,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,27,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,17,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,49,ΕΦΕΤ,3,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,77,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,29,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,24,Ι.Μ.Ελώνης,82,ιατρός,1,Ιδιαίτερα μαθήματα,4,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,13,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,181,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,1,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,4,Καταδυτικό πάρκο,18,καταναλωτές,4,καταστήματα,4,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,52,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,Κίνημα Αλλαγής,12,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,87,Κοινωνικά,171,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κορολόγος,1,Κοσμάς,194,Κόσμος,89,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,12,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,26,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,33,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,21,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,25,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,75,Λαϊκή αγορά,24,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,5,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,35,Λαμπρόπουλος,1,Λαογραφία,73,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,13,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2531,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,7,Λιμάνι,22,Λιμεναρχείο,38,Λιμενικό Σώμα,37,Λιμενικό Ταμείο,4,λογιστές,3,Λύκειο,77,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,84,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,21,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,1,μνημόσυνο,30,Μορφωτικός Σύλλογος,97,Μοτοπαρέα,64,Μοτοσικλέτα,47,μουσεία,19,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,524,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,2,ΝΔ,230,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,22,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,64,Νίκας,22,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,3869,ντοκιμαντέρ,5,Ξενοδόχοι,19,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,62,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,10,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,159,Οικονομική επιτροπή,50,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,243,ομιλία,26,Ομογένεια,49,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,5,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,185,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,2,Π.Ο.Ε.,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,73,Παιδίατρος,10,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,8,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,30,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,48,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,31,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,60,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,12,Παπαθανασόπουλος,154,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,6,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,3,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,9,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,185,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,169,Πελετά,184,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,16,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,64,Περιβάλλον,225,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,2,Περιφέρεια Πελοποννήσου,841,Πηγάδι,26,Πλάκα,192,Πλατανάκι,20,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1959,Ποίηση,3,Πολεμική Αεροπορία,2,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,764,Πολιτική προστασία,24,Πολιτισμός,726,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,192,Πραγματευτή,64,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,81,Προσκλήσεις,1,Πρόσκληση,8,Προσφορά εργασίας,4,Πρόσωπα,31,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,88,πωλήσεις ακινήτων,41,πωλήσεις επιχειρήσεων,1,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,1,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,23,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,30,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,27,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,132,Σιώρας,13,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,συγκοινωνία,4,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",27,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",7,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",6,Σύλλογος "Λεωνίδιον",16,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,6,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,141,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",8,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,46,συνέντευξη,35,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,122,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,10,Τ.Ο.Π.,3,ΤΑΞΙ,1,Τατούλης,258,ΤΕΒΑ,7,τέλη,3,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,6,Τεχνολογία,42,Τηγάνι,2,τηλεόραση,99,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,393,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,18,Τρίαθλο,28,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,42,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,85,Τσακώνικη διάλεκτος,49,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,15,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,31,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,764,Υγεία,382,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,1,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,1,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,112,Φαρμακοποιοί,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,28,Φιλόδημοι Πολίτες,33,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,148,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,101,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,24,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,3,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,47,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,16,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,232,Χρονογράφημα,12,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,11,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,1,Erasmus,3,Events,1,Facebook,16,fake news,1,Google,4,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,8,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,2,Unesco,1,Video,1271,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Έναρξη Προγράμματος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης από τον ΕΟΜΜΕΧ
Έναρξη Προγράμματος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης από τον ΕΟΜΜΕΧ
http://3.bp.blogspot.com/_Ics9Y-xqkc8/S5kuYWPPpyI/AAAAAAAABdo/J28XUaWBTts/s320/EOMMEX.png
http://3.bp.blogspot.com/_Ics9Y-xqkc8/S5kuYWPPpyI/AAAAAAAABdo/J28XUaWBTts/s72-c/EOMMEX.png
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2010/03/blog-post_11.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2010/03/blog-post_11.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content