Υπερχρεωμένος ο πρώην Δήμος Λεωνιδίου!

Άσχημα είναι δυστυχώς τα νέα για την οικονομική κατάσταση του πρώην Δήμου Λεωνιδίου. Όπως διαπιστώνεται από τον οικονομικό έλεγχο που  βρίσ...

Άσχημα είναι δυστυχώς τα νέα για την οικονομική κατάσταση του πρώην Δήμου Λεωνιδίου.
Όπως διαπιστώνεται από τον οικονομικό έλεγχο που  βρίσκεται σε εξέλιξη, οι βεβαιωμένες υποχρεώσεις του Δήμου Λεωνιδίου για το οικονομικό έτος 2010  θα ξεπεράσουν το 1.500.000 ευρώ (χωρίς να περιλαμβάνονται σ αυτές οι οι δανειακές του υποχρεώσεις).
 
 
Στην αποκάλυψη αυτή προέβη ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Γιάννης Μαρνέρης με επιστολή που δημοσιοποίησε χτες το βράδυ.
Η επιστολή έχει ως ακολούθως:

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ

Π ρ ο ς 
 
Τους απανταχού Πολίτες και τους Φίλους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

 ΘΕΜΑ: «Η Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας Προτεραιότητα για τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας».

 Αγαπητοί Συμπατριώτες

Σήμερα είναι για μένα μία από τις δυσκολότερες μέρες της δημοτικής μου ζωής. Και τούτο διότι οι βεβαιωμένες υποχρεώσεις του Δήμου Λεωνιδίου για το οικονομικό έτος 2010 δείχνουν ότι θα ξεπεράσουν το 1.500.000 ευρώ (έξω οι δανειακές υποχρεώσεις), με αυξητική τάση μάλιστα. Αυτοί που αποκαλούσαν τον Δήμαρχο Λεωνιδίου κ. Δημήτριο Τσιγκούνη "θεσμό" και "διαχρονική αξία" βλασφημούσαν.

Η Κοινότητα Κοσμά, παρέδωσε στον νέο Δήμο ταμείο με 789.000 ευρώ και ανεξόφλητες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, περί τα 150.000 ευρώ.

Για τον Δήμο Τυρού ξέραμε ότι είναι νοικοκυρεμένος.    Μας παρέδωσε ταμείο με 325.000 ευρώ, το 95% του τεχνικού προγράμματος εκτελεσμένο και ελάχιστες ανεξόφλητες υποχρεώσεις, πιστοποιημένες μάλιστα από το Δημοτικό Συμβούλιό του.
Επίσης τόσο ο Δήμος Τυρού όσο και η Κοινότητα Κοσμά μας παρέδωσαν με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής την εν γένει περιουσία σας. Τα κλειδιά του Δημοτικού Καταστήματος Τυρού και του Κοινοτικού Καταστήματος Κοσμά, τόσο ο απερχόμενος Δήμαρχος κ. Αντώνιος Καρδαράς όσο και ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Αγγελής Μπαμπαδήμας, τα παρέδωσαν οι ίδιοι προσωπικά στον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας και του ευχήθηκαν ολόθερμα καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλάβαμε.
Αντίθετα ο Δήμαρχος Λεωνιδίου κ. Δημήτριος Τσιγκούνης δεν μας έχει παραδώσει μέχρι σήμερα. Και τα κλειδιά του Δημαρχείου τα έδωσε στον κ. Κωνσταντίνο Τροχάνη να μας τα παραδώσει.
Κλείνοντας αυτή τη δυσάρεστη ενημερωτική παρένθεση σας διαβεβαιώνω, παρά την πικρία μου και την απαξίωση που μου έγινε, ότι πρόθεσή μου εξακολουθεί να είναι η περιφρούρηση της διαχρονικής επιλογή σας και η αξία της 28χρονης διαδρομής της στα δημοτικά πράγματα της περιοχής. Εξάλλου εσείς μου μάθατε να έχω ήπιο χαρακτήρα και κοινωνικά αποδεκτό αυτοδιοικητικό πολιτισμό.


Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή για τα οικονομικά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Η οικονομική κρίση – η συγκυρία και η αλόγιστη και ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά των διοικούντων τον Δήμο Λεωνιδίου, σε συνδυασμό με τη νέα διοικητική δομή και τις νέες αρμοδιότητες, όπως διαμορφώνονται με τον «Καλλικράτη», ανατρέπουν τον σχεδιασμό μας σε ότι αφορά κυρίως το τεχνικό πρόγραμμα για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου (Λεωνίδιο, Παλιοχώρι, ΄Αγιος Βασίλειος, Πλατανάκι, Πραγματευτής, Πούλιθρα, Πηγάδι, Πελετά, Κουνουπιά, Μαρί, Βλησιδιά).

   Πέρα από το πώς φθάσαμε ως εδώ – για το ποιοι φταίνε και πως πρέπει να πληρώσουν, που είναι ένα γενικότερο ηθικό και πολιτικό θέμα, η ουσία είναι ότι ο νέος Δήμος Νότιας Κυνουρίας που μας Ενώνει πρέπει να τα βγάλει πέρα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες και κυρίως χωρίς να μην αλλοιωθεί ο κοινωνικός του ρόλος.

   Αυτό που φαίνεται πιο αποδοτικό είναι να διαχειριστούμε σωστά αυτά που έχουμε και αυτό που είμαστε. Να υψώσουμε τη λογική του ορθολογισμού. Να εξαντλήσουμε την συλλογική μας σοφία για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των πραγμάτων, νοικοκυρεύοντας τα οικονομικά μας.

   Ο νέος Δήμος έχει πια περισσότερα ακίνητα, περισσότερα οχήματα, επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό στις υπηρεσίες του και είναι στο χέρι μας να τα αξιοποιήσουμε σωστά.

   Ειδικά η Ακίνητη αλλά αφρόνως εγκαταλελειμμένη Περιουσία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που προκαλεί οποιονδήποτε Πολίτη να καταφύγει στη Δικαιοσύνη, με την κατάλληλη αξιοποίηση μπορεί ν’ αποτελέσει πηγή εσόδων.

   Για το λόγο αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία και διερευνούμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε Δημοτική Εταιρεία, με σκοπό την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 265 και 266 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύει.

   Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας θα είναι:
 • Η καταγραφή των νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών χαρακτηριστικών των ακινήτων και η ηλεκτρονική αποτύπωσή τους σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), που θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της γεωγραφικής θέσης των δημοτικών ακινήτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που συνδέεται με κάθε ακίνητο.

 •   Η κατηγοριοποίηση των ακινήτων, με γνώμονα διάφορες παραμέτρους (π.χ μέγεθος, αξία, δυνατότητες ανάπτυξης κ.λ.π.

 •  Η διερεύνηση της σκοπιμότητας και η αξιοποίηση των κτιρίων, των κτημάτων, των κληροδοτημάτων.

 • Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων υπέργειων και υπογείων σταθμών και η εκμετάλλευση πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών και άλλων υποδομών.

 • Η προώθηση νέων μορφών συνεργασίας αλλά και η συμμετοχή σε διάφορα σχήματα αξιοποίησης της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας.

 • Η παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της αξιοποίησης αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της.

 • Η παρακολούθηση των μισθώσεων, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της τακτικής και της έκτακτης συντήρησης και επισκευής.

    Η συγκεκριμένη πρόταση πρέπει κατά την άποψή μας να προχωρήσει πέρα από την υποχρέωση τήρησης Κτηματολογίου – Περιουσιολογίου του Δήμου, στοχεύοντας καθαρά στην αύξηση των εσόδων για την εκπλήρωσης της αποστολής που μας αναθέσατε.  

   Παρακαλούμε λοιπόν όσες και όσους συμπατριώτες μας έχουν γνώση και εμπειρία σε θέματα – διαδικασίες και αποδοτικές ενέργειες Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας να μας βοηθήσουν, να μας συμπληρώσουν, να μας βελτιώσουν. Το έχουμε ανάγκη.


Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε!21/01/2011

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

BLOGGER: 3
 1. ΓΕΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΑΚΟΥΩ.....................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολιτικό ατόπημα τα λεγόμενα του Δημάρχου , ο οποίος λέει ότι ήταν βλασθημος όποιος αποκαλούσε τον Τσιγκούνη θεσμό και διαχρονική αξία. Προσπαθήστε να φιάξετε το Δήμο και σταματήστε τον προσωπικό πολεμο.Είναι ανοησία,γιατί έτσι απο τη μιά δεν κάνετε τίποτα,από την άλλη σπερνετε διχόνοιες και έριδες μεταξύ των πολιτών του Δήμου Λεωνιδίου και αυτό ειναι άκρως επικίνδυνο........Κάντε καθημερινή αυτοκριτική και μην κρίνετε και κατακρίνετε..γιατί υπηρετείτε το Δήμο και ...... εν κατακλείδι " ο αναμάρτητος πρώτος το ληθο βαλέτο" έλεγε ο Χριστούλης.Το νου σας,τα μάτια σας 14 και βάλε..........................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΑΝ ΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΙ ΕΚΛΕΨΕ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ .ΕΧΕΙΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΑΖΜΟΣΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΨΗΦΙΖΑΝ.ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΚΤΕΛΗΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΟΡΗΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΟΝΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ Κ Τ Λ ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,42,28η Οκτωβρίου,26,Α Χώρα νάμου,1,Α.Ε.Μαρίου,60,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,824,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,ΑΑΔΕ,2,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,92,Άγιος Βασίλειος,6,Αγρότες,164,Αγροτικός Συνεταιρισμός,47,Αγώνες δρόμου,92,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,3054,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,58,ακτοπλοΐα,1,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,16,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,20,αναγκαστικά μέτρα,17,Ανακοινώσεις,556,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,146,Αναρρίχηση,40,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,20,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,12,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,128,Απόλλων Τυρού,299,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,21,Αρκαδία,933,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,28,Αρχείο Τσακωνιάς,146,Αρχιτέκτονες,6,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,30,Αστυνομία,210,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,7,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,49,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,42,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,66,Βλησιδιά,17,Βοήθεια στο σπίτι,2,Βόλεϊ,17,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,68,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,38,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,417,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,115,Γυναίκα,9,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,67,Δαλιάνης,10,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,28,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1133,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,18,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,46,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1275,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,251,Δημοτικό Σχολείο,223,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,15,διάγγελμα,3,Διαγωνισμός,46,Διαδίκτυο,65,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,22,Διαμαρτυρία,5,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,82,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,10,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,75,Δικηγόρος,1,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,11,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,17,δωρεά,25,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,34,έθιμα,5,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,1018,Εκδρομή,74,Έκθεση,70,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,337,Εκλογες,3,Εκλογές,481,Εκπαίδευση,493,εκπομπή,3,εκπτώσεις,4,έκτακτα μέτρα,12,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,53,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,3,Ελιά,2,Ελλάδα,1256,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,2,Εμπορικός σύλλογος,177,ΕΜΥ,13,Ενδιαφέρουν,258,Ενέργεια,2,Ενημέρωση,3,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,12,Ένωση Ξενοδόχων,38,Εξωτερική Πολιτική,3,ΕΟΔΥ,3,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,8,ΕΠΑΛ,82,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,14,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,12247,Επιμελητήριο Αρκαδίας,88,Επιστολές,24,Επιτροπή Διαβούλευσης,2,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,78,Επιχειρήσεις εστίασης,6,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,54,ΕΠΣΑ,46,Έργα,268,Εργασία,279,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,29,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,18,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,53,ΕΦΕΤ,3,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζωντανή μετάδοση,1,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,78,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,29,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,24,Ι.Μ.Ελώνης,83,ιατροί,1,ιατρός,2,Ιδιαίτερα μαθήματα,5,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,14,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,187,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,2,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,5,Καταδυτικό πάρκο,18,καταναλωτές,5,καταστήματα,6,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,61,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,Κίνημα Αλλαγής,12,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,87,Κοινωνικά,197,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,Κόκκορης,1,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κορολόγος,1,Κοσμάς,198,Κόσμος,95,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,13,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,30,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,33,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,23,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,25,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,75,Λαϊκή αγορά,36,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,6,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,36,Λαμπρόπουλος,2,Λαογραφία,75,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,13,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2614,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,7,Λιμάνι,23,Λιμεναρχείο,44,Λιμενικό Σώμα,37,Λιμενικό Ταμείο,5,λογιστές,3,Λύκειο,80,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,88,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,22,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,μέτρα προστασίας,16,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μητσοτάκης,2,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,2,Μνημείο,1,μνημόσυνο,31,Μορφωτικός Σύλλογος,100,Μοτοπαρέα,67,Μοτοσικλέτα,49,μουσεία,20,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,525,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,3,ΝΔ,236,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,22,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,67,Νίκας,25,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,4050,ντοκιμαντέρ,5,Ξενοδόχοι,21,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,64,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,18,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,174,Οικονομική επιτροπή,51,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακοί Αγώνες,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,247,ομιλία,26,Ομογένεια,50,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,8,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,188,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΣΔΕ,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,4,Π.Ο.Ε.,1,παγκόσμια ημέρα,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,75,Παιδίατρος,10,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,9,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,33,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,50,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,33,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,61,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,15,Παπαθανασόπουλος,158,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,6,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,6,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,9,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,199,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,172,Πελετά,185,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,16,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,70,Περιβάλλον,236,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,2,Περιφέρεια Πελοποννήσου,864,Πηγάδι,29,Πλάκα,194,Πλατανάκι,20,πνευματική ιδιοκτησία,1,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1986,Ποίηση,4,Πολεμική Αεροπορία,3,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,778,Πολιτική προστασία,26,Πολιτισμός,735,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,198,Πραγματευτή,64,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,84,Προσκλήσεις,2,Πρόσκληση,9,Προσφορά εργασίας,5,Πρόσωπα,31,πτηνά,1,Πυρασφάλεια,2,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,93,πωλήσεις ακινήτων,45,πωλήσεις επιχειρήσεων,2,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,2,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,23,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,33,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,28,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,139,Σιώρας,15,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στεγνοκαθαριστήριο,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,συγκοινωνία,9,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",28,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",10,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",6,Σύλλογος "Λεωνίδιον",19,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,9,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Πηγαδιωτών,1,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,143,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",9,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,47,συνέντευξη,39,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,127,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,11,Τ.Ο.Π.,4,ΤΑΞΙ,1,ταξίδια,1,Τατούλης,259,ΤΕΒΑ,7,τέλη,4,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,6,Τεχνολογία,43,Τηγάνι,2,τηλεόραση,101,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,407,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,20,Τρίαθλο,29,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,43,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,88,Τσακώνικη διάλεκτος,50,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,16,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,33,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,784,Υγεία,450,ΥΠΕΞ,1,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,8,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,3,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,117,Φαρμακοποιοί,2,ΦΕΚ,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,29,Φιλόδημοι Πολίτες,34,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,φοιτητές,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,150,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,103,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,25,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,5,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,48,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,16,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,232,Χρονογράφημα,14,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,Ψηφιακή Διακυβέρνηση,1,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,13,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,1,Erasmus,3,Events,1,Facebook,17,fake news,1,Google,6,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,10,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,4,Unesco,1,Video,1302,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Υπερχρεωμένος ο πρώην Δήμος Λεωνιδίου!
Υπερχρεωμένος ο πρώην Δήμος Λεωνιδίου!
http://4.bp.blogspot.com/_Ics9Y-xqkc8/TTpMReZRAjI/AAAAAAAAC6E/-C2sdKbZvOs/s200/oikonomiki-krisi---eurolouri-thumb-large.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Ics9Y-xqkc8/TTpMReZRAjI/AAAAAAAAC6E/-C2sdKbZvOs/s72-c/oikonomiki-krisi---eurolouri-thumb-large.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2011/01/blog-post_22.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2011/01/blog-post_22.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content