Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου (αίθουσα Βιβλιοθήκης), την  Παρασκευή ...


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου (αίθουσα Βιβλιοθήκης), την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 18.00 με ημερήσια διάταξη την παρακάτω:

Θέμα 1ο: Περί ψηφίσεως του επιχειρησιακού προγράμματος 2011-2014 του Δήμου μας. (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος)

Θέμα 2ο: Περί της αποδοχής της ένταξης της πράξης: «Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των δρόμων της θάλασσας στην Α. Πελοπόννησο» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα" του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2012. (Εισηγητής: Γεωργίτσης Ηλίας / Αντιδήμαρχος)

Θέμα 3ο: Περί της αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 5.622,75 στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης «Πράσινη οικονομία, Κοινωνική συνοχή και Απασχόληση» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.(Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος)

Θέμα  4ο: Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Κατασκευή ομβρίων υδάτων ΤΚ Κοσμά». (Εισηγητής: Δανεσής Ιωάννης  / Αντιδήμαρχος).

Θέμα  5ο: Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Κοσμά» . (Εισηγητής: Δανεσής Ιωάννης  / Αντιδήμαρχος).

Θέμα  6ο: Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Κοσμά» . (Εισηγητής: Δανεσής Ιωάννης  / Αντιδήμαρχος).

Θέμα  7ο: Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Κ Λεωνιδίου ». (Εισηγητής: Δανεσής Ιωάννης  / Αντιδήμαρχος).

Θέμα  8ο: Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επαναλειτουργία υδρευτικής γεώτρησης Σαραντάρη ». (Εισηγητής: Δανεσής Ιωάννης  / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 9ο: Επί εγγράφου Δ/νσης Τεχνικών Έργων κ Μελετών σχετικά ,με την παράταση του έργου Οδοποιία Δ.Ε. Κοσμά (Εισηγητής: Δανεσής Ιωάννης  / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 10ο: Περί αποδοχής του ποσού 3.689,32 € από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών 6ης Μαίου 2012. (Εισηγητής: Γεωργίτσης Ηλίας / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 11ο: Επί εγγράφου Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με προτάσεις φορέων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020(Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).

Θέμα  12ο: Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2012 για τα κατωτέρω: (Εισηγητής: Γεωργίτσης Ηλίας / Αντιδήμαρχος).

 • Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κοιν/στων χώρων
 • Τοιχείο αντιστήριξης κεντρικού δρόμου στο Παλαιοχώρι
 • Αποχέτευση Αγίου Βασιλείου (θέση Μπαλής)
 • Καθαρισμός Δαφνώνα – Πελιά – Αγροκήπιο
 • Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας γραφείου Δόμησης
 • Ηλεκτροφωτισμός γραφείου Δόμησης
 • Συντήρηση δρόμων Αγ. Ιωάννης – Πρέγασος, Ραίζια , Ξανιδά
 • Περίφραξη αποχέτευση δημοτικού σταδίου Λεωνιδίου
 • Προμήθεια τζαμαρίας εντός Δημαρχείου
 • Ελαιοχρωματισμός παραθύρν Δημοτικού σχολείου Κουνουπίας.
 • Εκβραχισμός δρόμου στη θέση Όγρα Μελάνων
 • Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου Αμυγδαλιάς ΤΚ Πελετών (ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης)
Θέμα 13ο: Περί της αναμορφώσεως του προϋπολογισμού για την απεντομώσεις  απολύμανση δημοτικών κτιρίων και χώρων. (Εισηγητής: Γεωργίτσης Ηλίας / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 14ο: Περί αποδοχής του ποσού 13.878,61 € από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Εισηγητής: Γεωργίτσης Ηλίας / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 15ο: Περί αποδοχής του ποσού 44.110,29 € από το Υπουργείο Εσωτερικών έναντι δόσης σχετικά με την εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου(Εισηγητής: Γεωργίτσης Ηλίας / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 16ο: Επί εγγράφου Α.Σ.Απόλλων Τυρού σχετικά με έγκριση πάγιας πίστωσης για την συντήρηση του Δημοτικού γηπέδου Τυρού. (Εισηγητής: Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης/Αντιδήμαρχος).

Θέμα 17ο: Περί εγκρίσεως πιστώσεως για την πληρωμή κοινοχρήστων Κληροδοτήματος Μυροφόρας Κόμητα.(Εισηγητής: Γεωργίτσης Ηλίας / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 18ο: Περί απόδοσης του ποσού των 54.640,26 στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας, από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Εισηγητής: Γεωργίτσης Ηλίας / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 19ο: Περί της λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) αυτοκίνητο AUDI. (Εισηγητής: Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης/Αντιδήμαρχος).

Θέμα 20ο: Επί αιτήσεως Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Βασιλείου σχετικά με την έγκριση πίστωσης για ανέγερση του ξενώνα Αγίου Βασιλείου.(Εισηγητής: Δανεσής Ι. – Γεωργίτσης Ηλ. / Αντιδήμαρχοι).
Θέμα 21ο: Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού σχετικά με το ενοίκιο οικοπέδου όπισθεν Δημαρχείου.(Εισηγητής: Γεωργίτσης Ηλίας / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 22ο: Επί αποφάσεων  Τοπικού Συμβουλίου Πελετών σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για ενίσχυση πίστωσης (6/2012) και εξέταση αίτησης Παπαπαύλου Αικατερίνης(5/2012)(Εισηγητής: Βρεττάκης Νικόλαος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 23ο: Επί αιτήσεων Τζοβάνη Παναγιώτη σχετικά α. απολογισμούς β. συγκάλυψη απολογισμών γ. μείωση τελών ύδρευσης. (Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).

Θέμα 24ο: Επί αιτήσεων Μαρίας Γεωργίου του Κίμωνα σχετικά με την οριοθέτηση οικοπέδου(Εισηγητής: Μαρνέρης Ιωάννης / Δήμαρχος).

Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως κατοίκων Τ.Κ Πλατανακίου για την επαναλειτουργία παλαιού νεκροταφείου. (Εισηγητής: Δανεσής Ιωάννης / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 26ο: Επί εγγράφου Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας σχετικά με την επισεινούμενη κατάσταση στο χώρο της υγείας. (Εισηγητής: Ρουσάλης Ιωάννης/Δημοτικός Σύμβουλος).
Θέμα 27ο: Επί αιτήσεως εφημερίδας Αρκαδικοί Ορίζοντες για ένταξη στις ετήσιες δαπάνες συνδρομής του Δήμου μας. (Εισηγητής: Γεωργίτσης Ηλίας / Αντιδήμαρχος).

Θέμα 28ο: Επί αιτήσεως κ. Δημητρίου Παναγιωτίδη σχετικά με την κατασκευή αρχαίας τριήρης
(Εισηγητής: Γεωργίτσης Παναγιώτης/ Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 29ο: Επί αιτήσεως  Χρίστου Τραϊφόρου σχετικά με την κατασκευή έργων και την μη πρόβλεψη αποχετευτικών αγωγών με επιπτώσεις στην οικία του. (Εισηγητής: Δανεσής Ιωάννης/ Αντιδήμαρχος).

Θέμα 30ο: Επί αιτήσεως Ηλιόπουλου Γεωργίου για σύνδεση της οικίας Patrick Savre με το δίκτυο ύδρευσης στη Τ.Κ. Τυρού.(Εισηγητής: Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης/Αντιδήμαρχος).

Θέμα  31ο: Επί αιτήσεως Κωνσταντάκου Κυρίου Γρηγορία (Συμβολαιογράφος)  σχετικά με την αγορά οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο των Αγίων Πάντων. (Εισηγητής: Βρεττάκης Νικόλαος / Αντιδήμαρχος).

Θέμα  32ο: Επί αιτήσεως Λυσικάτου Σωτηρίου σχετικά με ενίσχυση τοιχείου στο Τ.Δ. Πραγματευτής (Εισηγητής: Δανεσής Ιωάννης / Αντιδήμαρχος).


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

BLOGGER: 3
 1. ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.ΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ:ΤΟΣΟ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ, ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΛΟΓΟ-ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ-ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΘΕΤΙΚΑ Η ΑΡΝΗΤΙΚΑ. ΛΟΙΠΟΝ ΚΥΡΙΟΙ "ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΛΩ ΤΟ ΕΥ".ΚΑΤΑΠΙΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΑ ΤΑΧΑ ΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΟΤΕ.
  Π.Χ.1.ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ(ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ)
  2.ΑΜΑ ΘΕΛΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΩΡΓΗ(ΠΟΥΛΙΘΡΑ) ΘΑ ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.ΜΗΠΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ; ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
  3.ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙ ΕΓΙΝΕ; ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ.ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΚΑΡΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΤΟ ΡΟΛΟΪ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΝΑ ΨΩΜΙ Η ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΟΥΝ ΚΑΦΕ!!!
  ΣΤΑΜΑΤΑΩ ΕΔΩ.
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θέμα 28ο: Επί αιτήσεως κ. Δημητρίου Παναγιωτίδη σχετικά με την κατασκευή αρχαίας τριήρης
  (Εισηγητής: Γεωργίτσης Παναγιώτης/ Πρόεδρος Δ.Σ.)

  Παραγγείλτε μπόλικες. Ξέρετε τι να τις κάνετε μετά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. το κουπί πάλι εμείς.
  νερό αύξηση
  τελη καθαριοτητας πάνω
  χαράτσι στο θεο
  υπηρεσίες φεύγουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,42,28η Οκτωβρίου,26,Α Χώρα νάμου,1,Α.Ε.Μαρίου,60,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,824,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,ΑΑΔΕ,2,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,92,Άγιος Βασίλειος,6,Αγρότες,164,Αγροτικός Συνεταιρισμός,47,Αγώνες δρόμου,92,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,3054,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,58,ακτοπλοΐα,1,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,16,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,20,αναγκαστικά μέτρα,17,Ανακοινώσεις,556,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,146,Αναρρίχηση,40,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,20,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,12,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,128,Απόλλων Τυρού,299,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,21,Αρκαδία,933,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,28,Αρχείο Τσακωνιάς,146,Αρχιτέκτονες,6,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,30,Αστυνομία,210,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,7,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,49,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,42,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,66,Βλησιδιά,17,Βοήθεια στο σπίτι,2,Βόλεϊ,17,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,68,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,38,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,417,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,115,Γυναίκα,9,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,67,Δαλιάνης,10,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,28,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1133,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,18,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,46,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1275,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,251,Δημοτικό Σχολείο,223,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,15,διάγγελμα,3,Διαγωνισμός,46,Διαδίκτυο,65,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,22,Διαμαρτυρία,5,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,82,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,10,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,75,Δικηγόρος,1,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,11,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,17,δωρεά,25,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,34,έθιμα,5,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,1018,Εκδρομή,74,Έκθεση,70,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,337,Εκλογες,3,Εκλογές,481,Εκπαίδευση,493,εκπομπή,3,εκπτώσεις,4,έκτακτα μέτρα,12,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,53,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,3,Ελιά,2,Ελλάδα,1256,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,2,Εμπορικός σύλλογος,177,ΕΜΥ,13,Ενδιαφέρουν,258,Ενέργεια,2,Ενημέρωση,3,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,12,Ένωση Ξενοδόχων,38,Εξωτερική Πολιτική,3,ΕΟΔΥ,3,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,8,ΕΠΑΛ,82,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,14,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,12247,Επιμελητήριο Αρκαδίας,88,Επιστολές,24,Επιτροπή Διαβούλευσης,2,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,78,Επιχειρήσεις εστίασης,6,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,54,ΕΠΣΑ,46,Έργα,268,Εργασία,279,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,29,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,18,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,53,ΕΦΕΤ,3,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζωντανή μετάδοση,1,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,78,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,29,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,24,Ι.Μ.Ελώνης,83,ιατροί,1,ιατρός,2,Ιδιαίτερα μαθήματα,5,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,14,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,187,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,2,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,5,Καταδυτικό πάρκο,18,καταναλωτές,5,καταστήματα,6,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,61,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,Κίνημα Αλλαγής,12,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,87,Κοινωνικά,197,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,Κόκκορης,1,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κορολόγος,1,Κοσμάς,198,Κόσμος,95,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,13,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,30,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,33,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,23,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,25,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,75,Λαϊκή αγορά,36,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,6,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,36,Λαμπρόπουλος,2,Λαογραφία,75,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,13,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2614,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,7,Λιμάνι,23,Λιμεναρχείο,44,Λιμενικό Σώμα,37,Λιμενικό Ταμείο,5,λογιστές,3,Λύκειο,80,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,88,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,22,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,μέτρα προστασίας,16,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μητσοτάκης,2,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,2,Μνημείο,1,μνημόσυνο,31,Μορφωτικός Σύλλογος,100,Μοτοπαρέα,67,Μοτοσικλέτα,49,μουσεία,20,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,525,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,3,ΝΔ,236,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,22,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,67,Νίκας,25,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,4050,ντοκιμαντέρ,5,Ξενοδόχοι,21,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,64,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,18,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,174,Οικονομική επιτροπή,51,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακοί Αγώνες,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,247,ομιλία,26,Ομογένεια,50,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,8,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,188,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΣΔΕ,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,4,Π.Ο.Ε.,1,παγκόσμια ημέρα,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,75,Παιδίατρος,10,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,9,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,33,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,50,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,33,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,61,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,15,Παπαθανασόπουλος,158,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,6,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,6,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,9,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,199,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,172,Πελετά,185,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,16,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,70,Περιβάλλον,236,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,2,Περιφέρεια Πελοποννήσου,864,Πηγάδι,29,Πλάκα,194,Πλατανάκι,20,πνευματική ιδιοκτησία,1,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1986,Ποίηση,4,Πολεμική Αεροπορία,3,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,778,Πολιτική προστασία,26,Πολιτισμός,735,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,198,Πραγματευτή,64,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,84,Προσκλήσεις,2,Πρόσκληση,9,Προσφορά εργασίας,5,Πρόσωπα,31,πτηνά,1,Πυρασφάλεια,2,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,93,πωλήσεις ακινήτων,45,πωλήσεις επιχειρήσεων,2,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,2,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,23,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,33,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,28,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,139,Σιώρας,15,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στεγνοκαθαριστήριο,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,συγκοινωνία,9,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",28,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",10,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",6,Σύλλογος "Λεωνίδιον",19,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,9,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Πηγαδιωτών,1,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,143,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",9,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,47,συνέντευξη,39,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,127,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,11,Τ.Ο.Π.,4,ΤΑΞΙ,1,ταξίδια,1,Τατούλης,259,ΤΕΒΑ,7,τέλη,4,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,6,Τεχνολογία,43,Τηγάνι,2,τηλεόραση,101,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,407,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,20,Τρίαθλο,29,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,43,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,88,Τσακώνικη διάλεκτος,50,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,16,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,33,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,784,Υγεία,450,ΥΠΕΞ,1,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,8,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,3,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,117,Φαρμακοποιοί,2,ΦΕΚ,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,29,Φιλόδημοι Πολίτες,34,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,φοιτητές,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,150,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,103,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,25,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,5,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,48,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,16,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,232,Χρονογράφημα,14,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,Ψηφιακή Διακυβέρνηση,1,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,13,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,1,Erasmus,3,Events,1,Facebook,17,fake news,1,Google,6,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,10,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,4,Unesco,1,Video,1302,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου
http://1.bp.blogspot.com/-8T7hHr48r20/T8wfJ6qHDPI/AAAAAAAAJHQ/rt-EHMG_mmM/s400/P4060009.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-8T7hHr48r20/T8wfJ6qHDPI/AAAAAAAAJHQ/rt-EHMG_mmM/s72-c/P4060009.JPG
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2012/09/28.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2012/09/28.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content