Γιάννης Μαρνέρης:Η πραγματικότητα για τις αντικειμενικές αξίες και το χαράτσι

Με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Γιάννης Μαρνέρης , περιγράφει το ιστορικό και το τι συνέβη από το 2008 έως και σήμερα, σ...


Με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Γιάννης Μαρνέρης, περιγράφει το ιστορικό και το τι συνέβη από το 2008 έως και σήμερα, σχετικά με τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών και τις ζώνες τους, καθώς και για το "χαράτσι" και τους συντελεστές του στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

Η ανακοίνωσή του έχει ως ακολούθως:

"Η πραγματικότητα για τις αντικειμενικές αξίες και τις ζώνες τους καθώς και για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε και τους συντελεστές του στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας"


                                                     Α. Αντικειμενικές Αξίες - Ζώνες.

Το 2008 το Υπουργείο Οικονομικών επέλεξε να καθοριστούν τιμές εκκίνησης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμών ακινήτων στο ύψος των εμπορικών αξιών αλλά και ζώνες για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων αυτών.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής συγκροτήθηκαν σε όλη την Ελλάδα οι επιτροπές του άρ. 41 του Ν. 1249/1982.

Στην περίπτωση των Δήμων Λεωνιδίου και Τυρού και της Κοινότητας Κοσμά η επιτροπή αποτελείτο, σύμφωνα με την 9661/20-06-2008 απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Τρίπολης, από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ της έδρας του Νομού ως πρόεδρο και τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Λεωνιδίου – τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού – τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού – τον προϊστάμενο του Πολεοδομικού Γραφείου ΄Αστρους – τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και τους εκπροσώπους των παραπάνω ο.τ.α ως μέλη.

Η συγκεκριμένη επιτροπή συνεδρίασε στην Δ.Ο.Υ Τρίπολης στις 07-04-2009 και διατύπωσε με πρακτικό προς το Υπουργείο Οικονομικών την εισήγησή της, η οποία είναι σε όλους μας πλέον γνωστή (π.χ Λεωνίδιο – Πλάκα – Λάκκος 800 € / τ.μ, Παραλία Τυρού 700 € / τ.μ, Πούληθρα 650 € / τ.μ κ.λ.π και ζώνες για κάθε δημοτικό διαμέρισμα όπως παραλιακή – επαρχιακού ή κεντρικού δρόμου – πλατειών κ.λ.π).

Στις 29-12-2010 και στο ΦΕΚ 2038 Β΄ δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ.1200, που είναι σε όλους μας πλέον γνωστή, η οποία καθόρισε για την περιοχή μας τιμές ζωνών (π.χ Λεωνίδιο – Πλάκα – Λάκκος 1400 € / τ.μ, Παραλία Τυρού 1300 € / τ.μ, Πούληθρα 1200 € / τ.μ κ.λ.π). Οι τιμές αυτές κατέστησαν από τις υψηλότερες στην Ελλάδα λόγω του ότι για κάθε δημοτικό διαμέρισμα της περιοχής μας καθορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών μία (01) «κυκλική» ζώνη αντί τουλάχιστον τριών (03).

Στις 02-03-2011 κατατέθηκε από τον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας στο Υπουργείο Οικονομικών (αριθμ. πρωτ. Δήμου 1994, αριθμ. πρωτ. Υπουργείου Οικονομικών 0001448) υπόμνημα – αίτημα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Ν.Π.Δ.Δ) και των συλλογικών και επαγγελματικών φορέων του καθώς και των μηχανικών και λογιστών – φοροτεχνικών της περιοχής του, που είναι σε όλους μας πλέον γνωστό, με το οποίο ζητείτο η επανεξέταση, σε σύντομο χρόνο, του όλου πλέγματος των νέων αντικειμενικών αξιών στην περιοχή και η εκλογίκευσή τους με βάση και την δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε.

Το υπόμνημα-αίτημα αυτό, παρά τις εντός του 2011 συναντήσεις του Δημάρχου με την πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα και τα επιχειρήματά του (τα επιχειρήματα του υπομνήματος – αιτήματος δηλαδή) δεν έφερε αποτέλεσμα. Και δεν έφερε αποτέλεσμα το υπόμνημα – αίτημα αυτό και οι προσπάθειες του Δημάρχου, γιατί

α) οι μεταβιβάσεις ακινήτων συνεχίζονταν στον ρυθμό τους με όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους «ν’ αποδέχονται» τις νέες αντικειμενικές αξίες – τον καταδικαστικό αριθμό των ζωνών και τους σχετικούς συντελεστές, αποφεύγοντας να καταφύγουν στα «διαιτητικά» φορολογικά δικαστήρια όπως επέβαλλαν τα συμφέροντά τους ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για ακύρωση της υπουργικής απόφασης, όπως π.χ έκαμαν πολίτες του Παλαιού Ψυχικού τον Φεβρουάριο του 2011, άσχετα με το αν οι νέες αντικειμενικές αξίες της 2ης ζώνης του Παλαιού Ψυχικού κρίθηκαν νόμιμες από το ΣτΕ (αποφάσεις 2016–2021/2012),

β) από καταγεγραμμένα στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών προέκυπταν αγοραπωλησίες με υψηλές τιμές καθώς και ότι η κρίση δεν επηρέασε τις αγοραπωλησίες με υψηλές τιμές,

γ) στα όργανα του κράτους κυριαρχούσε η απόρριψη του ισχυρισμού ότι έχει συμπληρωθεί διετία ύφεσης που έχει πλήξει την αγορά ακινήτων και για το λόγο αυτό (επί πλέον των λόγων του υπομνήματος – αιτήματος) απαιτείται τροποποίηση της υπουργικής απόφασης.

Στις 29-08-2012 το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από παρέμβαση πολιτών από κάθε γωνιά του Δήμου και εισήγηση του Δημάρχου, αποφάσισε:

Α). Καταγγελία της εισήγησης της επιτροπής του άρ. 41 του Ν. 1249/1982.

Β).  Προσφυγή κατά της 1175023/3752/00ΤΥ΄/Δ/ΠΟΛ. 1200 (ΦΕΚ 2038/29-12-2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Γ). Υπόμνημα – αίτημα προς την Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργείο Οικονομικών για μείωση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης του προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων της περιοχή μας σε ανεκτά για τους πολίτες μας επίπεδα καθώς και για την αύξηση του αριθμού των ζωνών κάθε Κοινότητάς μας από μία (01) σε τουλάχιστον τρεις (03).

Δ). Αίτηση προς τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής του άρ. 41 του Ν. 1249/1982 για άμεση συνεδρίασή της και διατύπωση εισήγησής της προς το Υπουργείο Οικονομικών για μείωση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης του προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων της περιοχή μας σε ανεκτά για τους πολίτες μας επίπεδα καθώς και για την αύξηση του αριθμού των ζωνών κάθε Κοινότητάς μας από μία (01) σε τουλάχιστον τρεις (03).

Ε). Ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική στήριξη και την δικαστική ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων μας καθώς και για την προστασία – υπεράσπιση των αδυνατούντων, στην καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, πολιτών μας.

Β. ΄Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) – Συντελεστές.

Με το άρθρο 53 του Ν. 4021 (ΦΕΚ 218 Α΄/03-10-2011) και την ΠΟΛ 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ 2298 Β΄/13-10-2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών επιβλήθηκε το παραπάνω έκτακτο τέλος, το οποίο ο λαός μας ονόμασε «χαράτσι».

Για την είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η καθορίστηκαν με την παραπάνω απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και τα παρακάτω:

 • Για τις δομημένες επιφάνειες που χωροθετούνται σε ζώνη με τιμή μέχρι 500 € / τ.μ, ο συντελεστής του τέλους είναι (3).
 • Για τις δομημένες επιφάνειες που χωροθετούνται σε ζώνη με τιμή από 501 € / τ.μ έως 1.000 € / τ.μ, ο συντελεστής του τέλους είναι (4).
 • Για τις δομημένες επιφάνειες που χωροθετούνται σε ζώνη με τιμή από 1001 € / τ.μ έως 1.500 € / τ.μ, ο συντελεστής του τέλους είναι (5).

Συμπέρασμα: Το «χαράτσι» και οι συντελεστές του ολοκλήρωσαν την αδικία σε βάρος των πολιτών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Ν.Π.Δ.Δ) εξαιτίας των υψηλών αντικειμενικών αξιών και της καταδικαστικής μίας (01) «κυκλικής» ζώνης ανά Κοινότητα που καθόρισε η 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ.1200 (ΦΕΚ 2038 Β΄/29-12-2010) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Στις 17-11-2011 ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) Πελοποννήσου (Ν.Π.Ι.Δ), κατέθεσε στο ΣτΕ, με τη σύμφωνη γνώμη μας και για λογαριασμό και των δημοτών μας, αίτηση ακυρώσεως της ΠΟΛ 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ 2298 Β΄/13-10-2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που επέβαλλε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Στις 07-02-2012 ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) Πελοποννήσου (Ν.Π.Ι.Δ), κατέθεσε, με τη σύμφωνη γνώμη μας, εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση  στο Υπουργείο Οικονομικών, που κοινοποιήθηκε στη Δ.Ε.Η Α.Ε, με την οποία εκτός των άλλων προσκαλείτο η Δ.Ε.Η Α.Ε ν’ απέχει από κάθε ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ειδικά των ιδιοκτητών και χρηστών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Στις 13-09-2012 ο Δήμαρχος, με δημόσια πρόσκλησή του, κάλεσε 100 και πλέον κατοίκους του Δήμου να προσέλθουν στο Δημαρχείο στις 16-09-2012 για ομαδική αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της 1175023/3752/00ΤΥ/ΠΟΛ 1200 (ΦΕΚ 2038 Β΄/29-12-2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και για ατομική προσφυγή κατά του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν θετική.

Στις 21-09-2012 ο Δήμαρχος, με επιστολή του, ζήτησε από τον Υφυπουργό Οικονομικών να δεχθεί στο Υπουργείο (σε ημέρα και ώρα που ο ίδιος θα καθορίσει) αντιπροσωπεία του Δήμου, προκειμένου να συζητηθούν και να σχεδιαστούν κοινές ενέργειες για την μείωση των υπέρογκων και άδικων αντικειμενικών αξιών  της περιοχής καθώς και για την αύξηση των ζωνών από μία (01) σε τουλάχιστον τρεις (03) ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα.

                                                                                                 ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

BLOGGER: 4
 1. Εδω και ένα χρονο με προεδρο εσένα είχες φτιαξει επιτροπη διαμαρτυριας και δεν έκανες τιποτα πλατιά λόγια και διακιολογίες.
  έπρεπε να αυξηθει το χαρατσί για να δεις τι γινεται με τις αντικειμενικές στα λέγανε οι λογιστες πέρυσι και έλεγες στην αίθουσα "το ξέρω καμάρι".
  βαλε τώρα την διαφορα του 1 και 2 ευρω πολαπλασιαστει με τα τετραγωνικά και πληρωσε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΟ ΠΟΥΛΑΚΙ ΠΕΤΑΞΕ! ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΑΥΞΗΣΗ , ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΘΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΑΛΙ:ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ; ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ;
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,42,28η Οκτωβρίου,26,Α Χώρα νάμου,1,Α.Ε.Μαρίου,60,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,823,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,ΑΑΔΕ,2,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,93,Άγιος Βασίλειος,6,Αγρότες,164,Αγροτικός Συνεταιρισμός,47,Αγώνες δρόμου,92,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,3052,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,58,ακτοπλοΐα,1,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,16,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,20,αναγκαστικά μέτρα,17,Ανακοινώσεις,551,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,146,Αναρρίχηση,40,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,20,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,12,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,128,Απόλλων Τυρού,299,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,21,Αρκαδία,932,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,28,Αρχείο Τσακωνιάς,146,Αρχιτέκτονες,6,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,30,Αστυνομία,210,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,7,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,49,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,42,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,66,Βλησιδιά,17,Βοήθεια στο σπίτι,2,Βόλεϊ,17,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,68,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,38,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,417,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,115,Γυναίκα,9,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,67,Δαλιάνης,10,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,28,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1132,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,18,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,46,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1274,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,249,Δημοτικό Σχολείο,223,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,15,διάγγελμα,3,Διαγωνισμός,46,Διαδίκτυο,65,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,22,Διαμαρτυρία,5,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,82,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,11,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,75,Δικηγόρος,1,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,11,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,17,δωρεά,25,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,33,έθιμα,5,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,1018,Εκδρομή,74,Έκθεση,70,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,336,Εκλογες,3,Εκλογές,480,Εκπαίδευση,492,εκπομπή,3,εκπτώσεις,4,έκτακτα μέτρα,12,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,53,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,3,Ελιά,2,Ελλάδα,1253,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,2,Εμπορικός σύλλογος,177,ΕΜΥ,13,Ενδιαφέρουν,257,Ενέργεια,2,Ενημέρωση,3,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,12,Ένωση Ξενοδόχων,38,Εξωτερική Πολιτική,3,ΕΟΔΥ,3,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,8,ΕΠΑΛ,82,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,14,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,12232,Επιμελητήριο Αρκαδίας,88,έπιπλα,1,Επιστολές,24,Επιτροπή Διαβούλευσης,2,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,77,Επιχειρήσεις εστίασης,6,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,54,ΕΠΣΑ,46,Έργα,268,Εργασία,279,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,29,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,18,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,53,ΕΦΕΤ,3,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζωντανή μετάδοση,1,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,78,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,29,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,24,Ι.Μ.Ελώνης,82,ιατροί,1,ιατρός,2,Ιδιαίτερα μαθήματα,5,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,14,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,187,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,1,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,5,Καταδυτικό πάρκο,18,καταναλωτές,5,καταστήματα,6,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,60,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,Κίνημα Αλλαγής,12,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,87,Κοινωνικά,195,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,Κόκκορης,1,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κορολόγος,1,Κοσμάς,197,Κόσμος,95,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,13,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,30,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,33,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,22,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,25,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,75,Λαϊκή αγορά,36,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,6,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,36,Λαμπρόπουλος,2,Λαογραφία,75,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,13,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2613,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,7,Λιμάνι,23,Λιμεναρχείο,44,Λιμενικό Σώμα,37,Λιμενικό Ταμείο,5,λογιστές,3,Λύκειο,80,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,88,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,22,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,μέτρα προστασίας,16,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μητσοτάκης,2,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,2,Μνημείο,1,μνημόσυνο,31,Μορφωτικός Σύλλογος,100,Μοτοπαρέα,67,Μοτοσικλέτα,49,μουσεία,20,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,525,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,3,ΝΔ,236,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,22,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,67,Νίκας,25,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,4041,ντοκιμαντέρ,5,Ξενοδόχοι,21,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,64,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,18,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,174,Οικονομική επιτροπή,51,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακοί Αγώνες,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,247,ομιλία,26,Ομογένεια,49,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,8,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,187,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΣΔΕ,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,4,Π.Ο.Ε.,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,74,Παιδίατρος,10,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,9,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,33,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,50,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,33,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,61,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,15,Παπαθανασόπουλος,158,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,6,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,5,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,9,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,199,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,171,Πελετά,185,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,16,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,70,Περιβάλλον,234,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,2,Περιφέρεια Πελοποννήσου,864,Πηγάδι,29,Πλάκα,194,Πλατανάκι,20,πνευματική ιδιοκτησία,1,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1986,Ποίηση,4,Πολεμική Αεροπορία,3,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,778,Πολιτική προστασία,26,Πολιτισμός,735,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,197,Πραγματευτή,64,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,84,Προσκλήσεις,2,Πρόσκληση,9,Προσφορά εργασίας,5,Πρόσωπα,31,πτηνά,1,Πυρασφάλεια,2,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,93,πωλήσεις ακινήτων,45,πωλήσεις επιχειρήσεων,1,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,2,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,23,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,33,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,28,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,139,Σιώρας,15,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στεγνοκαθαριστήριο,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,συγκοινωνία,9,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",28,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",7,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",6,Σύλλογος "Λεωνίδιον",19,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,9,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Πηγαδιωτών,1,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,143,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",8,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,47,συνέντευξη,39,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,127,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,11,Τ.Ο.Π.,4,ΤΑΞΙ,1,Τατούλης,259,ΤΕΒΑ,7,τέλη,4,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,6,Τεχνολογία,43,Τηγάνι,2,τηλεόραση,100,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,406,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,20,Τρίαθλο,29,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,43,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,87,Τσακώνικη διάλεκτος,50,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,16,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,33,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,782,Υγεία,448,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,8,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,2,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,117,Φαρμακοποιοί,2,ΦΕΚ,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,29,Φιλόδημοι Πολίτες,34,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,φοιτητές,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,150,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,103,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,25,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,5,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,48,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,16,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,232,Χρονογράφημα,14,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,Ψηφιακή Διακυβέρνηση,1,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,13,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,1,Erasmus,3,Events,1,Facebook,17,fake news,1,Google,6,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,10,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,4,Unesco,1,Video,1302,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Γιάννης Μαρνέρης:Η πραγματικότητα για τις αντικειμενικές αξίες και το χαράτσι
Γιάννης Μαρνέρης:Η πραγματικότητα για τις αντικειμενικές αξίες και το χαράτσι
http://4.bp.blogspot.com/-vq1w8M9fuJI/UGC4qTI9mpI/AAAAAAAAMZI/jnp5V8EYBi0/s400/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-vq1w8M9fuJI/UGC4qTI9mpI/AAAAAAAAMZI/jnp5V8EYBi0/s72-c/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82.JPG
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2012/09/blog-post_2991.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2012/09/blog-post_2991.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content