Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 55 θέματα την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου (αίθουσα Βιβλιοθήκης), την Δευτέρα 28 ...


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου (αίθουσα Βιβλιοθήκης), την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18.00, με ημερήσια διάταξη τα παρακάτω θέματα που εισηγείται ο Δήμαρχος:

Θέμα 1ο:  Περί της αγοράς κατάλληλου ακινήτου για την τοποθέτηση της μονάδας Ε.Ε.Λ. του έργου «Αποχέτευση Λεωνιδίου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων».

Θέμα 2ο: Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης με Περιφέρεια Πελοποννήσου και Πελοπόννησος Α.Ε. για την καταπολέμηση των κουνουπιών 2013-2015.

Θέμα 3ο: Περί του ορισμού για το έτος 2013, Δημοτικών Συμβούλων, που θα πλαισιώσουν ή θα συγκροτήσουν, κατά περίπτωση, τις επιτροπές παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41€ (χωρίς ΦΠΑ) και πάνω από 5.869,41€ (χωρίς ΦΠΑ).

Θέμα 4ο: Περί του ορισμού για το έτος 2013, δημοτικού συμβούλου ως μέλος της επιτροπής παραλαβής εργασιών, μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών.

Θέμα 5ο: Περί της συγκρότησης, για το έτος 2013, της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό.

Θέμα 6ο: Περί του ορισμού ενός (01) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτού του, ως μέλος της τριμελούς Επιτροπής Κατάρτισης του Μητρώου Αρρένων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας  έτους (2012).

Θέμα 7ο: Περί της αποδοχής της ένταξης της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοτικού σχολείου Λεωνιδίου – εγκατάσταση μονάδας καύσης βιομάζας» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη.

Θέμα 8ο: Περί της αποδοχής της ένταξης του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Νότιας Κυνουρίας» στο Μέτρο 313Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α.) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Θέμα 9ο: Περί αποδοχής του ποσού των 702,94 € και επιχορηγήσεως της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την κάλυψη δαπάνης σχολικών Τροχονόμων.

Θέμα 10ο: Περί αποδοχής ποσών, έγκρισης πιστώσεων και κατανομής τους στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη:
α) λειτουργικών δαπανών σχολικού έτους 2013 – αποκλειστικά για δαπάνες θέρμανσης - ποσό 6.489,25 €.
β) λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2013 ποσό 13.857,79€.

Θέμα 11ο: Περί αποδοχής ποσού, έγκρισης πίστωσης 4.902,63€ και κατανομής του στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων έτους 2012.

Θέμα 12ο: Περί της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε για το έργο «Βελτίωση οδού προς πάνω γειτονία Τ.Κ. Μελάνων».

Θέμα 13ο: Επί εγγράφου Α.Τ. Λεωνιδίου περί της μη επιθυμίας ποινικής δίωξης κατά του Κυρίου Ιωάννη του Ηλία.

Θέμα 14ο: Περί σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Μάνου Ηλία του Ευαγγέλου, από Δημοτικό κτίριο στη Βασκίνα.

Θέμα 15ο: Περί της επιβολής διοικητικών κυρώσεων καταστήματος Ευάγγελου Κατσικαδά κατοίκου Λεωνιδίου.

Θέμα 16ο: Περί της επιβολής διοικητικών κυρώσεων καταστήματος Νικήτα Εγγλέζου κατοίκου Τυρού.

Θέμα 17ο: Σχετικά με απόφαση 10/2012 Τοπικού Συμβουλίου Πελετών με θέμα «Παραχώρηση χώρου για την κατασκευή γηπέδου 5X5».

Θέμα 18ο: Περί αιτήματος ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. για τμηματική καταβολή των υποχρεώσεων της σε μισθώματα προς τον Δήμο μας.

Θέμα 19ο: Περί της επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον Κυρίο Νικόλαο του Δημητρίου.

Θέμα 20ο: Περί διαγραφής προστίμου ΚΟΚ Θεοδωρόπουλου Ιωάννη του Σταύρου.

Θέμα 21ο: Περί διαγραφής τελών άρδευσης Γιανούση Δικαίου του Ηλία, κατοίκου Λεωνιδίου.

Θέμα 22ο: Περί διαγραφής τελών υδρεύσεως, Τζανέτου Ν. Παναγιώτη κατοίκου Λεωνιδίου.

Θέμα 23ο:. Περί διαγραφής τελών υδρεύσεως Καττή Ν. Εμμανουήλ, κατοίκου Λεωνιδίου.

Θέμα 24ο: Επί αιτήσεως διαγραφής τελών υδρεύσεως Γολεγού Άννας του Νικολάου, κατοίκου Λεωνιδίου.

Θέμα 25ο: Επί αιτήσεως διαγραφής τελών υδρεύσεως Καλογιάννη Πέτρου του Δημητρίου (Πούλιθρα).

Θέμα 26ο: Επί αιτήσεως διαγραφής τέλους υδρεύσεως Σούρσου Νικολάου του Παναγιώτη κατοίκου Τυρού.

Θέμα 27ο: Επί αιτήσεως διαγραφής τέλους υδρεύσεως Κοντορούπη Σταματίας κατοίκου Πέρα Μελάνων.

Θέμα 28ο: Επί αιτήσεως διαγραφής τέλους υδρεύσεως Πέτρου Ευστράτιου.

Θέμα 29ο: Επί αιτήσεως Αργυρώς Μπαστούνη – Ευσταθίου, περί διαγραφής τέλους ύδρευσης.

Θέμα 30ο: Επί αιτήσεως Αστέρως Θ. Λάτση, περί κατανάλωσης παροχής ύδρευσης.

Θέμα 31ο: Επί αιτήσεως Κανέλας Ε. Γιαννάκη, περί κατανάλωσης παροχής ύδρευσης.

Θέμα 32ο: Επί αιτήσεως Δήμου Γ. Αλευρά για αφαίρεση δημοτικών τελών (καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού).

Θέμα 33ο: Περί αιτήσεων για παροχές ύδρευσης, κατοίκων Τ.Κ. Πέρα Μελάνων οι οποίοι διαθέτουν οικίες εκτός οικισμού από τη θέση «Κωσταντά» έως το Παραλίμι..

Θέμα 34ο: Περί αιτήσεως Αγγελικής Ι. Δεμέστιχα για παροχή ύδρευσης σε οικόπεδο εντός οικισμού στα Πούλιθρα.

Θέμα 35ο: Περί αιτήσεως Ελένης Κ. Μουλατσιώτη για παροχή ύδρευσης στην περιοχή Τριών Μύλων Λεωνιδίου.

Θέμα 36ο: Περί αιτήσεως Σαρρή Γ. Νικολάου για παροχή ύδρευσης στη θέση «Τσουμιά».

Θέμα 37ο: Περί αιτήσεως Χελιώτη Ιωάννη του Παναγιώτη για παροχή άρδευσης στη θέση «Αλεξόπουλος».

Θέμα 38ο: Περί αιτήσεως Χατζηγεωργούδη Κυριάκου κατοίκου Κοσμά.

Θέμα 39ο: Επί αιτήσεως Μητσινίκου Μαρίας του Αθανασίου, κατοίκου Τ.Κ. Πουλίθρων.

Θέμα 40ο: Επί αιτήσεως Ρουμπάνου Γεωργίου.

Θέμα 41ο: Περί ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Θέμα 42ο: Περί λήψης απόφασης περιορισμού βόσκησης των ζώων.

Θέμα 43ο: Περί προτάσεων για συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Θέμα 44ο: Περί εγγράφου Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου για παραχώρηση φορητού Η/Υ για το Π. Ι. Πελετών.

Θέμα 45ο: Περί ανανέωσης σύμβασης τηλεϊατρικής παρακολούθησης και διακανονισμού πληρωμής με την εταιρεία "cardioexpress".

Θέμα 46ο:   Περί παροχής εξουσιοδότησης στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας προκειμένου να πραγματοποιεί το ίδιο τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών.

Θέμα 47ο: Περί εγγράφου Δ.Σ. Γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Λεωνιδίου Αρκαδίας σχετικά με τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού.

Θέμα 48ο: Επί αιτήσεως Λυρή Ιωάννη σχετικά με την αγορά οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγίας Αναστασίας Τ.Κ. Τυρού.

Θέμα 49ο: Περί της δωρεάν παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγίας Αναστασίας Τ.Κ. Τυρού στον Κορολόγο Ιωάννη.

Θέμα 50ο: Περί της δωρεάν παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγίας Αναστασίας Τ.Κ. Τυρού στον Κορολόγο Ηλία.

Θέμα 51ο: Περί του καθορισμού ανωτάτου χρηματικού ορίου, χρηστών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Θέμα 52ο: Περί εξόφλησης λογαριασμού ΕΥΔΑΠ κληροδοτήματος Αικ. Χατζηπαναγιώτη.

Θέμα 53ο: Περί αιτήσεως Παπαδημητρίου Παρασκευής εκμισθώτριας ισόγειου διαμερίσματος κληροδοτήματος Μηροφόρας Κόμητα.

Θέμα 54ο: Περί διακοπής παροχών ύδρευσης του κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη.

Θέμα 55ο: Περί της εξόφλησης υποχρεώσεων Κληροδοτήματος Ελένης Αρακά.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,37,28η Οκτωβρίου,22,Α.Ε.Μαρίου,56,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,772,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγγελίες,74,Άγιος Βασίλειος,5,Αγρότες,150,Αγροτικός Συνεταιρισμός,45,Αγώνες δρόμου,89,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,2864,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,56,Αλιεία,6,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,13,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,15,Ανακοινώσεις,352,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,141,Αναρρίχηση,36,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,18,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,11,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,115,Απόλλων Τυρού,274,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,20,Αρκαδία,844,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,27,Αρχείο Τσακωνιάς,138,Αρχιτέκτονες,5,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,28,Αστυνομία,203,Ασφαλιστικά ταμεία,75,ΑΤΕ,1,ατύχημα,5,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,46,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,8,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,41,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,56,Βλησιδιά,14,Βοήθεια στο σπίτι,1,Βόλεϊ,7,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,57,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,3,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,36,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,398,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,103,Γυναίκα,8,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,16,Δ.Ο.Υ.,65,Δαλιάνης,9,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,21,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,39,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1084,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,14,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,43,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1232,Δήμος Τυρού,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,Δημοτικό Συμβούλιο,230,Δημοτικό Σχολείο,211,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,14,Διαγωνισμός,37,Διαδίκτυο,55,δίαθλο,1,διακοπή νερού,8,διακοπή ρεύματος,16,Διαμαρτυρία,3,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,81,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,4,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,72,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,5,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,14,δωρεά,15,εγκαίνια,2,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,31,έθιμα,4,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,4,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,922,Εκδρομή,73,Έκθεση,62,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,303,Εκλογες,3,Εκλογές,477,Εκπαίδευση,466,εκπομπή,3,εκπτώσεις,2,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,44,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,2,Ελιά,2,Ελλάδα,1115,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,1,Εμπορικός σύλλογος,164,ΕΜΥ,5,Ενδιαφέρουν,240,Ενέργεια,2,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,15,Ένωση Ξενοδόχων,31,Εξωτερική Πολιτική,2,ΕΟΔΥ,1,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,ΕΠΑΛ,80,επαρχιακός Τύπος,1,επέτειοι,12,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,11343,Επιμελητήριο Αρκαδίας,71,Επιστολές,19,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,60,Επιχειρήσεις εστίασης,1,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,48,ΕΠΣΑ,46,Έργα,254,Εργασία,264,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,26,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,17,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,41,ΕΦΕΤ,2,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,10,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,76,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,26,θηροφύλακες,4,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,21,Ι.Μ.Ελώνης,78,ιατρός,1,Ιδιαίτερα μαθήματα,3,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,8,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,12,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,171,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,3,Καταδυτικό πάρκο,17,καταναλωτές,3,καταστήματα,2,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,51,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,2,Κίνημα Αλλαγής,11,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,9,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,86,Κοινωνικά,123,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κοσμάς,184,Κόσμος,87,Κοτρώτσος,1,Κουκλοθέατρο,11,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,22,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,10,κτηνοτρόφοι,31,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,17,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,24,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,74,Λαϊκή αγορά,22,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,37,Λαϊκή συσπείρωση,5,Λάκκος,10,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,35,Λαμπρόπουλος,1,Λαογραφία,72,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,4,Λειβαδά,1,Λειβάδι,14,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2404,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,6,Λιβάδι,6,Λιμάνι,22,Λιμεναρχείο,34,Λιμενικό Σώμα,36,Λιμενικό Ταμείο,4,λογιστές,3,Λύκειο,73,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,79,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,19,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,7,Μελιτζάzz,118,Μητέρα,6,Μηχανικοί,5,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,1,μνημόσυνο,27,Μορφωτικός Σύλλογος,91,Μοτοπαρέα,64,Μοτοσικλέτα,47,μουσεία,17,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,501,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,6,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,2,ΝΔ,226,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,20,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,61,Νίκας,12,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,3585,ντοκιμαντέρ,2,Ξενοδόχοι,18,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,61,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,10,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,144,Οικονομική επιτροπή,50,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,209,ομιλία,24,Ομογένεια,41,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,5,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,178,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,2,Π.Ο.Ε.,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,72,Παιδίατρος,10,Παιδική Χαρά,8,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,27,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,44,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,26,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,29,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,60,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,12,Παπαθανασόπουλος,151,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,5,Παραλία Τυρού,2,Παραλίες,3,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,8,Παρουσίαση,12,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,185,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,162,Πελετά,176,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,14,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,59,Περιβάλλον,221,Περιοδικό,1,Περιφέρεια Πελοποννήσου,811,Πηγάδι,24,Πλάκα,188,Πλατανάκι,20,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1837,Ποίηση,3,Πολεμική Αεροπορία,1,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,752,Πολιτική προστασία,24,Πολιτισμός,703,Πολιτιστικός Σύλλογος,15,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,175,Πραγματευτή,61,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,75,Πρόσκληση,7,Προσφορά εργασίας,3,Πρόσωπα,28,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,86,πωλήσεις ακινήτων,35,πωλήσεις επιχειρήσεων,3,πωλήσεις οχημάτων,5,ραδιόφωνο,4,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,21,ΣΑΟΟ,4,Σαπουνακέϊκα,29,Σαραντάρης,27,σεισμός,22,σεμινάριο,23,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,1,Σινεμά,122,Σιώρας,13,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",25,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",6,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",1,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",2,Σύλλογος "Λεωνίδιον",12,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,4,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,135,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,11,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,3,Σύλλογος"Πολίχνη",7,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,41,συνέντευξη,34,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,120,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,10,ΤΑΞΙ,1,Τατούλης,258,ΤΕΒΑ,7,τέλη,3,τέννις,4,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,3,Τεχνολογία,42,Τηγάνι,2,τηλεόραση,96,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,365,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,15,Τρίαθλο,27,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,38,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,83,Τσακώνικη διάλεκτος,48,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,15,Τσακωνοπαρέα,14,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,28,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,730,Υγεία,373,ΥΠΕΣ,1,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,1,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,103,Φαρμακοποιοί,1,Φεστιβάλ,70,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,27,Φιλόδημοι Πολίτες,30,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,147,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,99,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,22,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,13,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,3,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,45,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,14,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,205,Χρονογράφημα,12,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,ψήφισμα,7,Ψυχολογία,8,Ωδείο,16,ώρα,10,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Erasmus,2,Events,1,Facebook,16,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,8,TKD WTF,15,Toolbar,1,Unesco,1,Video,1218,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 55 θέματα την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 55 θέματα την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου
http://1.bp.blogspot.com/-8T7hHr48r20/T8wfJ6qHDPI/AAAAAAAAJHQ/rt-EHMG_mmM/s400/P4060009.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-8T7hHr48r20/T8wfJ6qHDPI/AAAAAAAAJHQ/rt-EHMG_mmM/s72-c/P4060009.JPG
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2013/01/55-28.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2013/01/55-28.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ Αναζήτηση Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content