Μεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο νέο κτίριο του Δημαρχείου στην Πλατεία Ωρολογίου (πρώην Δ.Ο.Υ.) και...

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο νέο κτίριο του Δημαρχείου στην Πλατεία Ωρολογίου (πρώην Δ.Ο.Υ.) και στον 1ο Όροφο της Φάμπρικας Πολιτισμού στο Λεωνίδιο.

Στον 1ο όροφο της Φάμπρικας Πολιτισμού στεγάζονται ήδη το γραφείο του Δημάρχου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας όπως το τμήμα Προμηθειών, Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, οι Γραμματείες του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Στο κτίριο του νέου Δημαρχείου στεγάζονται οι υπόλοιπες Υπηρεσίες και τα γραφεία των Αντιδημάρχων, ενώ το ΚΕΠ Λεωνιδίου θα παραμείνει ως έχει παραπλεύρως του παλαιού δημαρχείου.

Δείτε αναλυτικότερα που στεγάζονται πλέον οι Υπηρεσίες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ανά κτίριο, όπως και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1ος Όροφος)
Δήμαρχος
Λυσίκατος Χαράλαμπος
27573-60222
Γραφείο Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Αντιδήμαρχοι :
Διαμαντής Κωνσταντίνος
Τρούμπας Δημήτριος
Καρδάσης Δημήτριος
Σωτηρόπουλος Μιχαήλ
Πρόεδρος ΔΣ:
Κολινιώτης  Δημήτριος
27573-60222
27573-60216 & 27573-60222
27573-60222
27573-60114 &
27573-60222
    27573-60203
——————
Γραμματεία Δημάρχου
Αργύρη Ευγενία
27573-60202
Νομική Υπηρεσία
Τσιατά Μαρία
27573-60237
Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου
Βαρνάβας Δημήτρης
27570-22807
Αρμόδιος σε θέματα προγραμματισμού Πληροφορικής & Διαφάνειας
Λιάκας  Σαράντης
27573-60203
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάμενος: Λίζας Ιωάννης , τηλ. 27573 60204 FAX 27573 60214,

Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών 
Ταμείο Δήμου και εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων
Ρεντούλης Εμμανουήλ
27573-60210
Υπεύθυνη  Προμηθειών &  Δημοσίων Συμβάσεων
Μανωλάκου Σταυρούλα
27573-60211
Υπεύθυνη  Προϋπολογισμού –  Λογιστηρίου και εκκαθάρισης δαπανών
Λαλουδάκη Μαρία
27573-60209
Υπεύθυνος  Μισθοδοσίας και εκκαθάρισης λοιπών δαπανών
Ζαρόκωστας Χαράλαμπος
27573-60213
Εισπράκτορας
Καρακίτσος Διαμαντής
27573-60208
Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών 
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
Γραμματεία Εκτελεστικής Επιτροπής
Γραμματεία Δημ. Επιτροπής Παιδείας
Καττής Ιωάννης
27573-60212
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Λιάκας Σαράντης
27573-60203
Γραμματεία Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Πουλέτσος Ηλίας
27573-60227
      Γραφείο Πρωτοκόλλου
Λέτσου Στυλιανή
27573-60225
Γραφείο αστικής και Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολόγια Μητρώα Αρρένων)
Καττής Θεόδωρος
Καμβύση Αλεξάνδρα
27573-60224
27573-60223
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Κοσμά
Καττής Θεόδωρος
27573-60224
 Ληξιαρχείο Δ.Ε. Λεωνιδίου
Ρεντούλης Εμμανουήλ
27573-60210
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Τυρού
Καμβύση Αλεξάνδρα
27573-60223/
27573-60100
Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων
Φιλίππου Κατερίνα
27573 60229
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού
Καμβύση Αλεξάνδρα
27573-60223/
27573-60100
Γραμματειακή Υποστήριξη Συμβουλίων Τ.Κ. και Εκπροσώπων Τ.Κ.
Λιζας (Αγ. Βασίλείου & Κουνουπιάς)
Καττής Ιωάννης
Ζαρόκωστας Χαράλαμπος
Καρακίτσος Δημήτριος
Ανεζύρη Αγγελική
Καττής Θεόδωρος
Μάνος Βασίλης
Κανάκης Δημήτρης
Πουλέτσος Ηλίας
Καμβύση Αλεξάνδρα
27573-60204
27573-60212
27573-60213
   27573-60208
27573-60205
   27573-60224
27573-60216
27573-60215
27573-60227
27573-60223/
27573-60100
ΚΕΠ Λεωνιδίου
Φασιλής Θεόδωρος
27570-22236
ΚΕΠ Λεωνιδίου
Χριστοδούλου Ιωάννης
27570-22235
ΚΕΠ Τυρού
Μαστοράκης Παναγιώτης
27573-60126

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊσταμένη: Μαντζανά Γεωργία , τηλ:27570-22807


Υπεύθυνοι Τεχνικών Έργων
Υπεύθυνοι Η/Μ Έργων
Υπεύθυνοι ύδρευσης άρδευσης
Διονυσόπουλος Γεώργιος
Μεταξά Ιφιγένεια
Κοντολέων Σπυριδων
27570-22807

27570-22807

Εργατοτεχνικό Προσωπικό
Κοντολέων Σπυρος
Ξερακιάς Ιωάννης
 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προϊστάμενη: Λαλουδάκη Μαρία, τηλ. 27573 60209 FAX 27573 60214,

Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Υπεύθυνος διαδικασιών αδειοδότησης-  γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας  Καταστημάτων & συναφών επιχειρήσεων
Πουλέτσος Ηλίας
27573-60227


ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Προϊστάμενος: Μάνος Βασίλης, τηλ. 27573 60215-6, Fax: 27573 60217
Υπεύθυνοι σε θέματα  Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Μάνος Βασίλης
Κανάκης Δημήτρης
27573-60216
27573-60215
Υπεύθυνοι σε θέματα  Καθαριότητας και Πρασίνου
Μάνος Βασίλης
Κανάκης Δημήτρης
27573-60216
27573-60215
Υπεύθυνοι σε θέματα  Δόμησης
Μάνος Βασίλης
Κανάκης Δημήτρης
Μεταξά Ιφιγένεια
27573-60216
          27573-60215
27570-22807


 Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Υπεύθυνος σε θέματα του γραφείου
Πουλέτσος Ηλίας
27573-60227
 Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Τυρού
Αντιδήμαρχος
Σωτηρόπουλος Μιχάλης
27573-60114
Υπεύθυνος εισπράξεων (περιοδική στελέχωση βάσει προγράμματος)
Ανεζύρη Αγγελική
27573-60205
  Νομικά Πρόσωπα Δήμου Ν. Κυνουρίας 
Κοινωφελής Επιχείρηση
ΔΗΚΕΝΚ
Φύττα Κατερίνα
27573-60226
 Κοινωφελής Επιχείρηση
ΔΗΚΕΝΚ
Ντάσκας Ιωάννης
27573-60230
Κοινωφελής Επιχείρηση
ΔΗΚΕΝΚ
Λάμπρου Παναγιώτα
27573-60226
 lamprougioula@gmail.com
Βοήθεια στο σπίτι
Κολενδριανού Διαμάντω
27573-60226
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Αργύρη Ευγενία
27573-60202
Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης
Κανάκης Δημήτριος
27573-60216
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης
Ρεντούλης Εμμανουήλ
27573-60210
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας
Βλάμη Μαρία
27570-22442
Ανταποκριτές
Ανταποκριτής ΕΦΚΑ Αγροτών ΔΕ Κοσμά
Λίζας Ιωάννης
27573-60204
Ανταποκριτής ΕΦΚΑ Αγροτών ΔΕ Πέρα Μελάνων, Τυροσαπουνακαίϊκων
Καμβύση Αλεξάνδρα
27573-60223
Ανταποκριτής ΕΦΚΑ Αγροτών ΔΕ Λεωνιδίου, Τσιταλίων, Μαρίου, Πραγματευτής, Πλατανακίου, Παλαιοχωρίου, Αγίου Βασιλείου
Κανάκης Δημήτριος
27573-60216
Ανταποκριτής ΕΦΚΑ Αγροτών ΔΕ Πουλίθρων, Πελετών, Πηγαδίου, Κουνουπιάς, Βλησιδιάς
Λιάκας  Σαράντης
27573-60203
Ανταποκριτής ΕΦΚΑ Αγροτών ΔΕ Λεωνιδίου
Ζαρόκωστας Χαράλαμπος
27573-60213
Ανταποκριτής ΟΑΕΔ

Χριστοδούλου Ιωάννης
2757022235

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,42,28η Οκτωβρίου,26,Α Χώρα νάμου,1,Α.Ε.Μαρίου,60,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,840,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,ΑΑΔΕ,2,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,103,Αγία Παρασκευή,1,Άγιος Βασίλειος,7,Αγρότες,169,Αγροτικός Συνεταιρισμός,47,Αγώνες δρόμου,92,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αεροδρόμια,1,Αθήνα,1,Αθλητικά,3095,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,60,ακτοπλοΐα,1,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,18,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,21,αναγκαστικά μέτρα,17,Ανακοινώσεις,638,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,149,Αναρρίχηση,40,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,20,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,12,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,128,Απόλλων Τυρού,306,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,21,Αρκαδία,956,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,28,Αρχείο Τσακωνιάς,155,Αρχιτέκτονες,6,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,31,Αστυνομία,211,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,7,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,49,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,44,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,68,Βλησιδιά,17,Βοήθεια στο σπίτι,2,Βόλεϊ,17,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,72,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,39,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,417,Γόντικας,3,Γυμνάσιο,117,Γυναίκα,9,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,67,Δαλιάνης,10,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,34,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1137,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,22,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,52,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1291,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,3,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,256,Δημοτικό Σχολείο,227,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,17,διάγγελμα,3,Διαγωνισμός,46,Διαδίκτυο,66,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,27,Διαμαρτυρία,5,Διαμονή,14,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,83,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,13,ΔΙΕΚ,5,Διεύθυνση Δασών,2,Δικαιοσύνη,76,Δικηγόρος,1,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,11,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,18,δωρεά,26,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,36,έθιμα,5,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,1026,Εκδρομή,74,Έκθεση,72,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,355,Εκλογες,3,Εκλογές,483,Εκπαίδευση,507,εκπομπή,3,εκπτώσεις,5,έκτακτα μέτρα,12,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,59,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,3,Ελιά,2,Ελλάδα,1276,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,2,Εμπορικό Ναυτικό,1,Εμπορικός σύλλογος,178,ΕΜΥ,15,Ενδιαφέρουν,258,Ενέργεια,2,Ενημέρωση,4,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,15,Ένωση Ξενοδόχων,39,Εξωτερική Πολιτική,3,ΕΟΔΥ,4,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,16,ΕΠΑ.Σ.Τρίπολης,1,ΕΠΑΛ,82,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,14,επιδόματα,22,Επιδοτήσεις,46,Επικαιρότητα,12490,Επιμελητήριο Αρκαδίας,96,Επιστολές,25,Επιτροπή Διαβούλευσης,3,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,81,Επιχειρήσεις εστίασης,7,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,57,ΕΠΣΑ,46,Έργα,271,Εργασία,288,Εργαστήριο,8,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,29,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,18,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,53,ΕΦΕΤ,3,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζωντανή μετάδοση,1,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,80,θέατρο σκιών,5,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,29,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,4,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,25,Ι.Μ.Ελώνης,87,ιατροί,2,ιατρός,2,Ιδιαίτερα μαθήματα,5,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,14,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,191,Καλαθά,1,Κάλεσμα,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,2,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,5,Καταδυτικό πάρκο,20,καταναλωτές,6,καταστήματα,6,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,66,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,Κίνημα Αλλαγής,12,Κίνηση,1,ΚΚΕ,57,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,κλήρωση,1,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,87,Κοινωνικά,224,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,Κόκκορης,1,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κορολόγος,1,κορονοϊός,1,Κοσμάς,209,Κόσμος,95,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,14,Κουνουπιά,24,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,35,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,33,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,24,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,32,Κυνηγοί,25,Κυνουρία,38,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,75,Λαϊκή αγορά,45,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,6,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,36,Λαμπρόπουλος,3,Λαογραφία,75,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,15,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2687,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,8,Λιμάνι,24,Λιμεναρχείο,48,Λιμενικό Σώμα,38,Λιμενικό Ταμείο,6,λογιστές,3,Λύκειο,80,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,88,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,22,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,μέτρα προστασίας,17,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μητσοτάκης,2,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,2,Μνημείο,1,μνημόσυνο,35,Μορφωτικός Σύλλογος,100,Μοτοπαρέα,67,Μοτοσικλέτα,49,μουσεία,22,μουσική,13,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,529,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,3,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,3,ΝΔ,238,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,23,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,67,Νίκας,26,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,4219,ντοκιμαντέρ,6,Ξενοδόχοι,22,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,65,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,18,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,176,Οικονομική επιτροπή,52,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακοί Αγώνες,1,Ολυμπιακός,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,255,ομιλία,26,Ομογένεια,50,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,8,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΑ,1,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,193,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΣΔΕ,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,4,Π.Ο.Ε.,1,παγκόσμια ημέρα,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,76,Παιδίατρος,11,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,11,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,35,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,52,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,36,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,61,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,16,Παπαθανασόπουλος,158,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,7,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,9,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,9,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,199,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,176,Πελετά,186,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,16,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,73,Περιβάλλον,242,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,3,Περιφέρεια Πελοποννήσου,872,Πηγάδι,33,Πλάκα,198,Πλατανάκι,21,πνευματική ιδιοκτησία,1,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,2016,Ποίηση,4,Πολεμική Αεροπορία,3,Πολεμικό Ναυτικό,2,Πολιτικά,779,Πολιτική προστασία,27,Πολιτισμός,758,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,210,Πραγματευτή,66,Πρασιές,1,Πραστός,35,προειδοποιήσεις,3,προκηρύξεις,85,Προσκλήσεις,2,Πρόσκληση,10,Προσφορά εργασίας,6,Πρόσωπα,31,πτηνά,1,Πυρασφάλεια,2,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,93,πωλήσεις ακινήτων,48,πωλήσεις επιχειρήσεων,2,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,2,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,24,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,33,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,28,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,155,Σιώρας,15,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στεγνοκαθαριστήριο,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,συγκοινωνία,13,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",28,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",10,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",6,Σύλλογος "Λεωνίδιον",19,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,10,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Πηγαδιωτών,2,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,145,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",9,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,47,συνέντευξη,40,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,128,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,11,Τ.Ο.Π.,4,ΤΑΞΙ,1,ταξίδια,2,Τατούλης,262,ΤΕΒΑ,7,τέλη,4,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,6,Τεχνολογία,44,Τηγάνι,2,τηλεόραση,103,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,419,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,21,Τρίαθλο,30,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,43,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,90,Τσακώνικη διάλεκτος,50,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,16,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,36,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,803,Υγεία,467,ΥΠΕΞ,1,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,11,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,3,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,119,Φαρμακοποιοί,2,ΦΕΚ,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,30,Φιλόδημοι Πολίτες,34,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,φοιτητές,2,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,151,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,103,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,28,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,5,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,48,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,16,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,232,Χρονογράφημα,14,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,Ψηφιακή Διακυβέρνηση,2,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,13,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,1,Erasmus,3,Events,1,Facebook,17,fake news,1,Google,6,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,10,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,4,Unesco,1,Video,1310,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Μεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
Μεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
https://2.bp.blogspot.com/-o2r5KNSgATU/WOOcsx_ORmI/AAAAAAAA_H8/xaHo4bKvZXQ0YTRSs-SWPJBD2mvJ3hR_wCLcB/s640/DSC_6093i.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-o2r5KNSgATU/WOOcsx_ORmI/AAAAAAAA_H8/xaHo4bKvZXQ0YTRSs-SWPJBD2mvJ3hR_wCLcB/s72-c/DSC_6093i.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2017/04/blog-post_81.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2017/04/blog-post_81.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content