(HIDE)

Post/Page

(FALSE)

Weather Location

{fbt_classic_header}

Πρόστιμο Τατούλη στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Την επιβολή προστίμου 4.000€ στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας αποφάσισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης επειδή προβαίνει σε παράν...

Την επιβολή προστίμου 4.000€ στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας αποφάσισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης επειδή προβαίνει σε παράνομη απόθεση δημοτικών αστικών στερεών απορριμμάτων σε γήπεδο όπισθεν του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Βασκίνας.

Αναλυτικά ή απόφαση του Περιφερειάρχη:

Την επιβολή στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας προστίμου τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) επειδή σύμφωνα με την ανωτέρω (17) εισήγηση σε γήπεδο όπισθεν του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Βασκίνας προβαίνει σε παράνομη απόθεση δημοτικών αστικών στερεών απορριμμάτων. Η απόθεση καταλαμβάνει εμβαδό περίπου εννέα στρεμμάτων και τα στερεά απορρίμματα δεν είναι καλυμμένα με χώμα.

Τα ανωτέρω συνιστούν:

α) Παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της Υ.Α.
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ2471Β) που κατατάσσει τις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης και αποθήκευσης συμμείκτων στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων στο Παράρτημα IV, Ομάδα 4η, α/α 7β και α/α 8 και
απαιτεί τη σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση ΑΕΠΟ ή τη δήλωση Υπαγωγής και έκδοση ΠΠΔ, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ209Α) και στην ΥΑ 171914/13 (ΦΕΚ-3072 Β). Επίσης για κάθε παρέκκλιση από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ απαιτείται απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με το Ν.4316/14, αρ.84, παρ. 7 (ΦΕΚ 270Α/14). Ακόμη, για να εξαιρεθεί ένα έργο από απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση υπουργού ΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 47 του Ν. 4042/12. (2.000€)

β) Ανεξέλεγκτη απόθεση αστικών απορριμμάτων, κατά παράβαση των αρ. 4 και 10 της ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) και παράβαση του αρ. 12 του 1650/86 με συνέπεια τη ρύπανση του εδάφους και τον κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα. (2.000€)

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας καλείται να παύσει τη λειτουργία του χώρου και να μεριμνήσει άμεσα για την αποκατάσταση αυτού.

Από το ποσό αυτό ποσοστό 60% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ. 3517) και 40% υπέρ Δημοσίου (κωδ. 3739)

Ο φάκελος της υποθέσεως να διαβιβασθεί στη δικαιοσύνη στα πλαίσια των άρθρων 28 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν 4042/2012 και ισχύει και 29 του Ν. 1650/86 για την ενδεχόμενη
επιβολή κυρώσεων.

Κατά της απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 53, Ν. 3900/2010, ΦΕΚ 213/Α/2010 και άρθρο 98, παρ. 12, Ν. 1892/1990, ΦΕΚ 101/Α/90, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 66, Ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97/Α/1999 κ' ως ισχύουν).

Επίσης, κατά της απόφασης αυτής, όσον αφορά τη νομιμότητα έκδοσής της, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου μέσα σε 15 ημέρες, από τη δημοσιοποίησή της, ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

Σε περίπτωση που το πρόστιμο εξοφληθεί με βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη) ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται να μας αποστείλει αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή τους.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια