$type=three$count=3$show=home$height=220$snippet=hide$rdm=hide$a=hide$d=hide$la=hide$au=hide$com=0

Έξι (6) προσλήψεις στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων γι...


Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας,  που εδρεύει στο Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο
ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
4 μήνες
2
102

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο


ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης
8 μήνες
1
103
Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Λεωνίδιο
ΥΕ Εργάτης ΄Υδρευσης
4 μήνες
1
104
Δήμος Νότιας  Κυνουρίας
Λεωνίδιο
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης
Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων
8 μήνες
1
105

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο
ΔΕ  Τεχνίτης Υδραυλικός
8 μήνες
1
  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101, 102 & 103
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
104
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του π.δ. 108/2013 όπως ισχύει (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή  Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.     

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η  θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

    Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.


 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η  θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του π.δ. 108/2013  (*).

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η  θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ειδικότητας ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α' ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*).

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας(*).


(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ


ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,

β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).


(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια ή Βεβαίωση Αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.


Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.

    ΠΡΟΣΟΧΗ:
  •  Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα.
  • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».  
  • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 (ΦΕΚ 272/τ.Β’/6-2-2017) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ  με σήμανση έκδοσης 30-03-2017).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αρκαδίας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας,  Τ.Κ. 22300 Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας, υπόψιν κας Αλεξάνδρας Καμβύση (τηλ. επικοινωνίας: 27573-60223).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 07-08-2018 ΕΩΣ 16 -08-2018 .ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018
Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 6
Παράρτημα ΣΟΧ
Υπεύθυνη Δήλωση

Προσοχή: Όλα τα έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν αφού πρώτα εκτυπωθούν οι σελίδες μπρος πίσω, όπως είναι το κανονικό έντυπο.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν.  ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

'Ωρα,1,"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,1821,12,25η Μαρτίου,46,28η Οκτωβρίου,27,Α Χώρα νάμου,1,Α.Ε.Μαρίου,61,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,843,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,ΑΑΔΕ,2,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,108,Αγία Παρασκευή,1,Άγιος Βασίλειος,7,Αγρότες,206,Αγροτικός Συνεταιρισμός,49,Αγώνες δρόμου,92,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,2,ΑΕΠΙ,5,Αεροδρόμια,1,Αερόστατα,1,Αθήνα,1,Αθλητικά,3134,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,61,ακτοπλοΐα,1,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,αλιευτικός τουρισμός,1,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,22,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,22,αναγκαστικά μέτρα,17,Ανακοινώσεις,678,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,158,Αναρρίχηση,44,Αναρριχητικός - Ορειβατικός Σύλλογος Λεωνιδίου,3,Ανέλιξη,1,Ανεμογεννήτριες,6,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,20,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,12,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,128,Απόλλων Τυρού,311,άποροι,11,Απορρίμματα,4,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,αρ,1,Αργολίδα,2,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,23,Αρκαδία,1373,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,28,Αρχείο Τσακωνιάς,157,Αρχιτέκτονες,7,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,3,Άστρος,32,Αστυνομία,244,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,7,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,50,Αυτοκινητόδρομος,3,αφιέρωμα,5,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,35,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,45,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,69,Βλησιδιά,18,Βοήθεια στο σπίτι,2,Βόλεϊ,17,βόρεια Κυνουρία,1,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,73,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,40,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,419,Γόντικας,3,Γυμνάσιο,121,Γυναίκα,9,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,67,Δαλιάνης,10,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,Δασικοί Χάρτες,1,Δαφνώνα,1,ΔΕΔΔΗΕ,34,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,66,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1137,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,25,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,54,Δήμος Β.Κυνουρίας,11,Δήμος Βόρειας Κυνουρίας,1,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,70,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1371,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,3,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,270,Δημοτικό Σχολείο,235,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,17,διάγγελμα,3,Διαγωνισμός,46,Διαδίκτυο,68,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,48,Διαμαρτυρία,8,Διαμονή,14,Διανομή τροφίμων,18,διασκέδαση,86,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,13,ΔΙΕΚ,5,Διεύθυνση Δασών,2,Δικαιοσύνη,77,Δικηγόρος,3,διόδια,1,Δολιανά,1,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,11,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,18,δωρεά,30,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,36,έθιμα,7,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,1026,Εκδρομή,74,Έκθεση,72,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,366,Εκλογες,3,Εκλογές,485,Εκπαίδευση,536,εκπομπή,3,εκπτώσεις,5,έκτακτα μέτρα,12,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,63,ΕΛΓΑ,15,Ελεύθεροι επαγγελματίες,3,Ελιά,2,Ελλάδα,1392,Ελληνικός Στρατός,5,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,2,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,11,Εμπορικό Ναυτικό,1,Εμπορικός σύλλογος,180,εμπόριο,2,ΕΜΥ,15,Ενδιαφέρουν,258,Ενέργεια,2,Ενημέρωση,4,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,5,ενοικίαση ακινήτων,16,ενοίκιο,1,Ένωση Ξενοδόχων,43,Εξωτερική Πολιτική,3,ΕΟΔΥ,10,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,17,ΕΠΑ.Σ.Τρίπολης,1,ΕΠΑΛ,83,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,14,επίδομα θέρμανσης,2,επιδόματα,23,Επιδοτήσεις,47,Επικαιρότητα,12860,Επικαιρότητα Νότια Κυνουρία Λεωνίδιο,1,Επιμελητήριο Αρκαδίας,136,έπιπλα,1,Επιστολές,26,Επιτροπή Διαβούλευσης,4,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,86,Επιχειρήσεις,24,Επιχειρήσεις εστίασης,11,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,58,ΕΠΣΑ,47,Έργα,275,Εργασία,304,Εργαστήριο,8,Εργατικό κέντρο,3,Έρευνα,1,ΕΡΤ,30,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,34,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,18,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,56,ΕΦΕΤ,4,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζωντανή μετάδοση,1,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,80,θέατρο σκιών,5,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,30,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,4,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,25,Ι.Μ.Ελώνης,87,ιατροί,2,ιατρός,2,Ιδιαίτερα μαθήματα,5,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,14,Κ.Ε.Φ.,1,Καθαρά Δευτέρα,1,καιρός,205,κακοκαιρία,2,Καλαθά,1,κάλαντα,1,Κάλεσμα,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,2,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,κάστανο,1,καστανοπααγωγοί,1,καταγγελίες,5,Καταδυτικό πάρκο,20,καταναλωτές,7,καταστήματα,8,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Πρόληψης,1,Κέντρο Υγείας,81,Κεντροαριστερά,4,ΚΕΠ,2,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,ΚΙΝΑΛ,2,Κίνημα Αλλαγής,17,Κίνηση,1,ΚΚΕ,58,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,κλήρωση,2,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,88,Κοινωνικά,272,Κοινωνικά Νότια Κυνουρία,1,Κοινωφελής Επιχείρηση,26,Κόκκορης,1,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,25,Κορακοβούνι,1,Κορολόγος,1,κορονοϊός,126,Κορωνοϊός,158,Κοσμάς,217,Κόσμος,96,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,14,Κουνουπιά,30,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,48,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,36,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,24,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,34,Κυνηγοί,27,Κυνουρία,39,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,78,Κώστας Βλάσης,16,Λαϊκή αγορά,78,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,40,Λαϊκή συσπείρωση,6,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,2,Λαλουδάκης,36,Λαμπρόπουλος,9,Λαογραφία,75,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,15,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2838,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λεωνίδιο Επικαιρότητα,1,Λεωνίδιο Κοινωνικά,1,Λεωνίδιο Κοινωνικά Επικαιρότητα,1,Λεωνίδιο Νότια Κυνουρία,2,Λεωφορία,1,Λιβάδι,8,Λιμάνι,25,Λιμεναρχείο,55,Λιμενικό Σώμα,38,Λιμενικό Ταμείο,7,λογιστές,3,Λύκειο,80,Λυκουρέντζος,61,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,101,μαγειρική,3,Μαίναλο,2,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,23,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,Μετανάστες,1,μέτρα προστασίας,20,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μητσοτάκης,4,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,3,Μνημείο,1,μνημόσυνο,35,Μοναστήρι,2,ΜΟΡΕΑΣ,1,Μορφωτικός Σύλλογος,100,Μοτοπαρέα,67,Μοτοπαρέα Λεωνιδίου,2,Μοτοσικλέτα,49,Μούρα,1,μουσεία,23,μουσική,13,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,529,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,3,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,3,ΝΔ,240,Νέα Γρίπη,5,Νέα Δημοκρατία,4,Νέα Πελοπόννησος,29,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νερό,1,νηπιαγωγείο,69,Νίκας,30,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,4634,ντοκιμαντέρ,6,Ξενοδόχοι,25,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,66,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,18,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,307,Οικονομική επιτροπή,62,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακοί Αγώνες,1,Ολυμπιακός,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,262,ομιλία,26,Ομογένεια,50,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,8,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΑ,2,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,195,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΣΔΕ,2,Όσκαρ,1,ΟΤΑ,10,Ουράνης,4,Π.Ο.Ε.,1,παγκόσμια ημέρα,3,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,76,Παιδίατρος,11,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,12,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,37,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,55,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,45,Παναρκαδικός,1,Πανελλήνιες,20,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,10,πανηγύρια,61,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,19,Παπαθανασόπουλος,158,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,8,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,9,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,παρέλαση,1,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,12,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,212,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,ΠΕΔ,3,Πεζοπορία,1,Πεζοπόροι Τυρού,179,Πελετά,192,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,106,Πελοπόννησος ΑΕ,1,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,78,Περιβάλλον,253,περιβάλον,1,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,3,Περιφέρεια Πελοποννήσου,993,ΠεΣυ,1,Πετρέλαιο,1,Πέτρος Τατούλης,22,Πηγάδι,36,πίτα,2,Πλάκα,200,Πλατανάκι,21,πλημμύρες,1,πνευματική ιδιοκτησία,2,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,2036,Ποίηση,5,Πολεμική Αεροπορία,3,Πολεμικό Ναυτικό,2,Πολιτικά,842,Πολιτική προστασία,29,Πολιτισμός,791,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,215,Πραγματευτή,67,Πρασιές,1,Πραστός,35,Πρόεδρος της Δημοκρατίας,1,προειδοποιήσεις,3,προκηρύξεις,87,Προσκλήσεις,2,Πρόσκληση,10,Προσφορά εργασίας,7,Πρόσωπα,31,Πρωτομαγιά,1,πτηνά,1,Πυρασφάλεια,2,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,104,πωλήσεις ακινήτων,48,πωλήσεις επιχειρήσεων,2,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,4,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,2,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,25,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέικα,1,Σαπουνακέϊκα,33,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,28,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,155,Σιώρας,18,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στεγνοκαθαριστήριο,1,Στίβος,47,στρατολογία,4,συγκοινωνία,15,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",28,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",10,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",7,Σύλλογος "Λεωνίδιον",20,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,10,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Πηγαδιωτών,2,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,147,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",9,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,47,συνέντευξη,40,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,17,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,141,Σχολή Οδηγών,2,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,11,Τ.Ο.Π.,4,Ταβέρνα,1,ΤΑΞΙ,1,ταξίδια,2,ΤΑΠΤΟΚ,1,Τατούλης,263,ΤΕΒΑ,11,ΤΕΕ,1,τέλη,5,τέλη κυκλοφορίας,1,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,7,Τεχνολογία,49,Τηγάνι,2,τηλεόραση,106,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,443,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,21,Τρίαθλο,30,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαία,1,Τροχαίο,43,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,106,Τσακώνικη διάλεκτος,54,τσακώνικη μελιτζάνα,6,Τσακώνικη υφαντική,15,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,16,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,38,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,822,Τυρός Τρίαθλον,1,Υγεία,656,ΥΠΕΞ,1,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,11,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Εσωτερικών,1,Υπουργείο Ναυτιλίας,3,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,119,Φαρμακοποιοί,3,ΦΕΚ,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,31,Φιλόδημοι Πολίτες,34,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,φοιτητές,2,Φορέας Διαχείρησης Πάρνωνα,2,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,152,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,103,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,29,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιόνια,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,6,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,48,Χορός,49,Χορωδία,30,Χορωδία Ενηλίκων,17,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,239,Χρονογράφημα,14,Χρυσή Αυγή,23,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,Ψηφιακή Διακυβέρνηση,2,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,14,Advertorial,1,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,2,Erasmus,3,Events,1,Facebook,17,fake news,1,Google,6,I Love GR,11,Leader,35,leonidion.gr,1,Lockdown,37,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,10,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,9,Unesco,1,Video,1319,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Έξι (6) προσλήψεις στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας
Έξι (6) προσλήψεις στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας
https://2.bp.blogspot.com/-o2r5KNSgATU/WOOcsx_ORmI/AAAAAAAA_H8/xaHo4bKvZXQ0YTRSs-SWPJBD2mvJ3hR_wCLcB/s640/DSC_6093i.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-o2r5KNSgATU/WOOcsx_ORmI/AAAAAAAA_H8/xaHo4bKvZXQ0YTRSs-SWPJBD2mvJ3hR_wCLcB/s72-c/DSC_6093i.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2018/08/6.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2018/08/6.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content