(HIDE)

Post/Page

(FALSE)

Weather Location

{fbt_classic_header}

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη δακοκτονία 2019 στην Αρκαδία

O Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη ε...

O Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας» όπως αναλυτικά περιγράφονται στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα I, II, III, IV, V και VI και στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 321.770,70€ χωρίς το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 22/2/2019 και ώρα 7:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 21/3/2019 και ώρα 21:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία με το σύστημα, βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α’) και στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’) Υπουργικής Απόφασης.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 27/3/2019 ημέρα Τετάρτη & ώρα 9:00 π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών (28ης Οκτωβρίου 29 ΤΚ 22131 Τρίπολη) παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.

Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια