(HIDE)

Post/Page

(FALSE)

Weather Location

{fbt_classic_header}

Πρωτοβουλία για την Δημιουργία Συνδυασμού που θα συμμετάσχει στις εκλογές της Δ.K. Λεωνιδίου

Σύμφωνα με το νόμο υπ’ αριθμ. 4555   Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυσ...


Σύμφωνα με το νόμο υπ’ αριθμ. 4555  Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των Κοινοτικών Συμβουλίων αλλάζει.
(Στο τέλος του κειμένου τα κυριότερα άρθρα διαδικασίας εκλογής και αρμοδιοτήτων)
Θα γίνει σε ξεχωριστή κάλπη και με ξεχωριστά ψηφοδέλτια από αυτά για την ανάδειξη Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου. Θα υπάρχουν  ανεξάρτητοι συνδυασμοί, με επικεφαλή υποψήφιο πρόεδρο και υποψήφιους κοινοτικούς συμβούλους.
Με το Λεωνίδιο ως έδρα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, να παρουσιάζει σταθερά τα τελευταία χρόνια μια πορεία προόδου, εξέλιξης και ανάπτυξης, αλλά και με προβλήματα που ήρθε η ώρα και πρέπει να λυθούν, πιστεύουμε ότι μας δίνεται με τον Κλεισθένη μια μεγάλη ευκαιρία να  αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες μας και να αναλάβουμε τις τύχες και τις ευθύνες μας.
Η δυνατότητα να έχουμε ένα τοπικό συμβούλιο που άμεσα θα μπορεί να εντοπίζει το πρόβλημα και να παίρνει πρωτοβουλίες για την επίλυσή του.
Ένα τοπικό συμβούλιο που θα μπορεί να συνεργαστεί (και να διαφωνήσει αν χρειαστεί) με τον εκλεγμένο Δήμαρχο & το Δ.Σ. για τα μικρά & μεγάλα θέματα που αφορούν το Λεωνίδιο. 
Ένα τοπικό συμβούλιο που να ασκεί τις αρμοδιότητές του στοχεύοντας στο κέντρο των προβλημάτων -στην ουσία τους- και φυσικά να σταθεί δίπλα στον δημότη τόσο στα μεγάλα όσο και στα απλά καθημερινά του προβλήματα. Αυτά που ο όγκος δουλειάς και η μεγάλη γεωγραφική έκταση δεν επιτρέπει στον Δήμο να προσεγγίσει άμεσα.
Υπάρχει όμως και ευθύνη. Υπάρχει η ευθύνη της αλήθειας, της προσπάθειας, της συλλογικότητας, η ευθύνη του γενικού συμφέροντος μέσα από την άμβλυνση των μικροδιαφορών και την αποφυγή -έως αφορισμού- των ακροτήτων.
Στο Λεωνίδιο είμαστε μια μικρή κοινωνία που όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας.
Ζούμε καθημερινά ο ένας δίπλα  στον άλλο. Τα συμφέροντα και οι αγωνίες όλων μας είναι κοινά. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις στα τοπικά ζητήματα αλλά ουσιαστικά όλοι μας στοχεύουμε μέσα από αυτές για το γενικό "καλό", για μια καλύτερη ζωή. Δική μας και των παιδιών μας.
Για μας αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη σ’ αυτές τις εκλογές. Να κερδίσουμε το στοίχημα της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Να κάνουμε πράξη το σύνθημα που ξεκίνησε σε καλοκαιρινά πάρτυ  στην Πλάκα  και τελικά περιέχει όλη την ουσία για τον τόπο μας, το  " I Love L.A."
Πιστεύουμε ότι είναι η ευκαιρία μας να αποδείξουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά.
Η αντιπαράθεση με περιχαρακώσεις σε κομματικές γραμμές, χωρίς όρους και προοπτικές, χωρίς γόνιμο διάλογο αφορά τους πολιτικούς και εμείς δεν είμαστε.
Με απλά και ξεκάθαρα λόγια, χωρίς αποκλεισμούς, με ανοιχτή σε όλους την ατζέντα των θεμάτων και των προβληματισμών καθώς και των απόψεων των προτάσεων και των ιδεών ας προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας. 
Καλούμε όλους τους Λεωνιδιώτες να πάρουμε την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, να αξιοποιήσουμε  τις ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ και να αναλάβουμε την ΕΥΘΥΝΗ.

                             ΑλλάΖΟΥΜΕ για το Λεωνίδιο…. 
                   ΑλλάΖΟΥΜΕ  στο Λεωνίδιο…


Ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας

Μανώλης Δημ. Δολιανίτης
Άρθρα διαδικασίας εκλογής και αρμοδιοτήτων.

«Άρθρο 8  Κοινότητες - Όργανα διοίκησης κοινοτήτων
1. Όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι:
α) Το συμβούλιο της κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.
2. Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους.

Άρθρο 16 Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας, ως επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψήφιους συμβούλους της
Κοινότητας.

Άρθρο 25 Σταυροί προτίμησης 
Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν επταμελή Συμβούλια.

Άρθρο 80 Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων 
Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς


Άρθρο 81 Αρμοδιότητες προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300)
Αρμοδιότητες προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
Ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της κοινότητας.
β) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σε
αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα.
γ) Εισηγείται στο συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83
έως 84.
δ) Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.
ε) Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 (Α΄ 244) ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο.».


Άρθρο 84 Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων 
Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας:
α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και
τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
β) αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες
του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259, 
γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία, διά του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, 
ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει
την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση  και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,
θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, ενώ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,
ι) είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,
ια) μέλη του συμβουλίου της κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή μελών τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δήμου ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο,
ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
ιγ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

2. Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας, ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,
στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
ζ) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορρύπανση,
η) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
θ) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα,
ι) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
ια) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,
ιβ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,
ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιδ) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.


Άρθρο 85  Δημοσίευση - εκτελεστότητα αποφάσεων οργάνων διοίκησης κοινοτήτων
Δημοσίευση εκτελεστότητα αποφάσεων οργάνων διοίκησης κοινοτήτων
1. Οι αποφάσεις των προέδρων των κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων και οι αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των τριακοσίων (300) κατοίκων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
2. Οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων, εκτός από τις γνωμοδοτικές, είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους.
3. Οι εκτελεστές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυγή, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το
άρθρο 227.».__

Δεν υπάρχουν σχόλια