$type=three$count=3$show=home$height=220$snippet=hide$rdm=hide$a=hide$d=hide$la=hide$au=hide$com=0

Καταρροϊκός Πυρετός του προβάτου: Μια εν δύναμη απειλή, για κτηνοτροφία στην Αρκαδία

Καταρροϊκός Πυρετός του προβάτου: Μια εν δύναμη απειλή, για κτηνοτροφία στην Αρκαδία. Προτάσεις για την αναχαίτισή του Μια σύντομη ενημερωτι...


Καταρροϊκός Πυρετός του προβάτου: Μια εν δύναμη απειλή, για κτηνοτροφία στην Αρκαδία. Προτάσεις για την αναχαίτισή του

Μια σύντομη ενημερωτική προσπάθεια απευθυνόμενη στους Αρκάδες κτηνοτρόφους και όχι μόνο, μετά από την εκδήλωση των πρώτων εστιών του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου(BTV), σε περιοχές της Αρκαδίας. 

Γνωριμία με τον ιό……. 

Ο Καταρροϊκός Πυρετός (Bluetongue disease) είναι νόσος ιογενής. Οφείλεται σεRNAιό (ΒΤV), ο oποίος μεταδίδεται μέσω ενδιάμεσων  ξενιστών, δηλαδή, με αρθρόποδα αιματοφάγα δίπτερα έντομα, του γένους Culicoides. 

Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 27 ορότυποι του ιού. Στη χώρα μας έχουν ταυτοποιηθεί οι εξής:BTV-1, BTV-4, BTV-8, BTV-9  και  BTV-16  Στην πρόσφατη (Ιούλιος του 2021) μόλυνση των προβάτων στην περιοχή μας, την Αρκαδία, ανιχνεύτηκε ο ορότυπος BTV-4.

 • Όλα τα  κατοικίδια και άγρια μηρυκαστικά (πρόβατα, αίγες, βοοειδή, ελάφια, καμήλες) είναι ευαίσθητα στη μόλυνση από τον ιό.
 • Κλινικά συμπτώματα όμως εμφανίζουν κυρίως τα πρόβατα.
 • Οι αίγες προσβάλλονται σπανιότερα και τα κλινικά συμπτώματα, που παρατηρούνται, είναι ηπιότερα.
 • Τα βοοειδή είναι  φορείς του ιού και αποτελούν δεξαμενές μόλυνσης, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζουν εμφανή και ευδιάκριτα συμπτώματα, με εξαίρεση την επιζωοτία που ενέσκηψε το 2006 στην Κεντρική Ευρώπη (Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία) επαγόμενη από τον ορότυπο–8, που έτρωσε κυρίως τα βοοειδή.
 • Ο ρόλος των βοοειδών στην εξάπλωση και τη διασπορά της νόσου είναι κομβικός, λόγω της  παρατεταμένης ιαιμίας η οποία εκπτύσσεται από 60 έως και 100 ημέρες. Η εξάπλωση της νόσου σε μορφή επιζωοτίας και η παραμονή της για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μία περιοχή, οφείλεται στην παρατεταμένη περίοδο ιαιμίας που παρουσιάζουν τα βοοειδή. (Ως ιαιμία αναφερόμαστε στην περίοδο δηλαδή, όπου ο ιός κυκλοφορεί στο αίμα των ζώων και κατά συνέπεια μπορεί να μεταδοθεί μέσω του νύγματος των εντόμων σε άλλα ζώα).
 • Η ιαιμία στα πρόβατα είναι βραχύτερη, 14-15 ημέρες συνήθως, αλλά έχουν  αναφερθεί περιπτώσεις που διήρκησε έως και 60 ημέρες.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η περίοδος επώασης –το χρονικό διάστημα δηλαδή, από την στιγμή που το ζώο θα μολυνθεί με τον ιό, μετά το τσίμπημά του με  μολυσμένο έντομο, μέχρι να εκδηλώσει τα πρώτα συμπτώματα-στα πρόβατα ποικίλει από 4 έως 14 ημέρες.

 • Πυρετός>40.5, αδυναμία, ανορεξία. Οίδημα χειλιών, στόματος, οφθαλμών και αυτιών. Βλεννοπυώδες ρινικό έκκριμα, που φράζει τα ρουθούνια.
 • Οίδημα γλώσσας, που μπορεί να γίνει μπλε. Έλκη και νεκρώσεις του στόματος με έντονη σιελόρροια.
 • Χωλότητα, ποδοδερματίτιδα, έντονη ερυθρότητα και πετέχειες στην περιοχή της στεφάνης στο άνω τμήμα των χηλών. Τα προσβεβλημένα ζώα στέκονται με κυρτωμένη τη ράχη και κινούνται με δυσκολία.
 • Σπασμωδικές κινήσεις της κεφαλής και στροφή της κεφαλής και του λαιμού προς τη  μία κατεύθυνση είναι το τελικό σύμπτωμα πριν από τον θάνατο, που επέρχεται σε διάστημα 10-12 ημερών ανάλογα με την σφοδρότητα των συμπτωμάτων. 
 • Απώλεια βάρους, επιπλοκές πνευμονίας, αποβολές, γέννηση θνησιγενών ζώων.
 • Μόλυνση στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε αποβολές ή γέννηση θνησιγενών ζώων, τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν και γενετικές διαμαρτίες.
 • Μπορεί να επέλθει “Αυτοίαση” του ζώου, καταλείποντας ωστόσο, στειρότητα, καθυστερημένη ανάπτυξη, και απώλεια μαλλιού.

Η θνησιμότητα για τα πρόβατα που  είναι εξαιρετικά ευαίσθητα ποικίλει και  μπορεί να  αγγίξει  και  το 70%.

Γνωριμία με τον μεταδότη του ιού…………. 

Το προφίλ των εντόμων Culicoides - μεταδοτών – του ιού

Έχουν περιγραφεί  1340 είδη Culicoides,  μεταδότες όμως για τον Κ.Π. του προβάτου αποτελούν το C.imicola & το C.obsoletus/scoticus.  Ο βιολογικός κύκλος των Culicoide sspp περιλαμβάνει: 

Το αυγό, 4 προνυμφικά στάδια, την νύμφη & το ενήλικο έντομο.


Τα ενήλικα Culicoide sspp. είναι μικροσκοπικά και λεπτά έντομα 1-3 mm. Μόνο τα θηλυκά  τρέφονται   με αίμα, συστατικό απαραίτητο  για την ωρίμανση των ωοθηκών τους και την ανάπτυξη περίπου 30 - 450 αυγών, τα οποία και εναποθέτουν σε υγρό υπόστρωμα (σάπια φύλλα, λάσπη, κοπριά κ.α) σε συστάδες. Η εκκόλαψη των αυγών μπορεί να διαρκέσει 2-3 μέρες έως και 3-4 εβδομάδες. Ο χρόνος ζωής των ενηλίκων κυμαίνεται  από λίγες εβδομάδες(1με 1½  μήνας) συνήθως έως και μερικούς μήνες (σπανίως).Εξαρτάται από το είδος τους και την θερμοκρασία(π.χ. το C.imicola επιβιώνει σε 18-38οc, ενώ το C.obsoletus/scoticus, είναι ανθεκτικό σε χαμηλότερες  θερμοκρασίες 11-28 οc ).

Διαιτητική & πτητική συμπεριφορά των  Culicoidesspp

 • Μόνο τα ενήλικα θηλυκά  απομυζούν αίμα από διάφορα οικόσιτα και άγρια ζώα
 • Προτιμούν τα ζώα του κοπαδιού και όχι τα μοναχικά
 • Τρέφονται μία φορά κάθε 3-5 μέρες περίπου  
 • Η διάρκεια του γεύματος είναι 4-8 min
 • H κοιλιακή χώρα, τα αυτιά, οι μηροί κ.α, αποτελούν τα μέρη προτιμήσεών τους
 • Θεωρείται ότι τα έντομα  προτιμούν να τρέφονται όταν τα ευαίσθητα ζώα  ευρίσκονται σε ανοικτούς εξωτερικούς χώρους, χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα.
 • Τα Culicoides κατά τη διάρκεια της ημέρας ζουν μέσα στο στάβλο, στις υγρές και σκοτεινές γωνιές του. Το ζεστό, ξηρό εξωτερικό περιβάλλον και ο δυνατός ήλιος του θέρους τα απενεργοποιεί και τα εξουδετερώνει.
 • Τα Culicoides δραστηριοποιούνται (πετούν, τρέφονται, ζευγαρώνουν)κατά την δύση του ηλίου, στο λυκόφως, καθώς και  ολόκληρη τη νύχτα εφόσον επικρατεί άπνοια και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, μέχρι και την ανατολή του ήλιου δηλ. το  λυκαυγές.
 • Δραστηριοποιούνται επίσης και την μέρα εφόσον επικρατούν βαριά νέφωση, χαμηλός  φωτισμός, απουσία ανέμων και υψηλή θερμοκρασία. 
 • Τα ενήλικα Culicoides παραμένουν στην περιοχή όπου γεννήθηκαν και μετακινούνται σε μία απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από αυτή. Παρόλα αυτά μπορούν να μεταφερθούν παθητικά με ρεύματα αέρα  σε μια απόσταση άνω των 100- 300 χλμ.

Μετάδοση του ιού 

Τα Culicoides κατά τη διάρκεια της αιματοφαγίας τους  και  εφ’ όσον τραφούν με μολυσμένο αίμα από ζώο φορέα ή νοσούν (πρόβατο, αγελάδα κ.α.), προσλαμβάνουν τον ιό, ο οποίος πολλαπλασιάζεται μέσα στο έντομο. Την επόμενη φορά που το έντομο θα απομυζήσει αίμα, θα μεταδώσει τον ιό του καταρροϊκού  πυρετού σε ένα άλλο ζώο, το οποίο και θα μολύνει. Τα έντομα παραμένουν μολυσμένα (φορείς του ιού) σε όλη τη ζωή τους ( 1  με 1 ½ μήνας συνήθως). Δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία  για τα νοσούντα ζώα, παρά μόνο  υποστηρικτική και συμπωματική. Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των ζώων  μπορούν να μειώσουν το κίνδυνο εξάπλωσης στις ελεύθερες από Κ.Π. περιοχές. 

Θεμέλιος λίθος για την αναχαίτιση και τον έλεγχο της νόσου θεωρείται η καταπολέμηση -μείωση - των πληθυσμών των ενηλίκων Culicoides φορέων του ιού.  Απόλυτη εξάλειψη  είναι αδύνατο να  επιτευχθεί, όμως δραστική μείωση του πληθυσμού τους στον περιορισμένο χώρο, όπου ζουν και αναπτύσσονται (σταύλος, λασπώδες έδαφος πέριξ των ποτιστρών των ζώων κ.α), είναι εφικτή και ιδιαιτέρως αποτελεσματική. Δύο βασικοί παράγοντες μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχή έκβαση του  εγχειρήματος. 

 • Η παρέμβαση με  ψεκασμούς επί των επιφανειών  με εγκεκριμένα βιοκτόνα στους χώρους ενσταυλισμού, καθώς 
 • και η χρήση εντομοαπωθητικών επί των ζώων με σκοπό να μειωθεί δραστικά ο πληθυσμός των εντόμων και να διακοπεί ή να περιοριστεί ο κύκλος μετάδοσης – μόλυνσης. 

Η παραπάνω  διαδικασία όμως, απαιτείται να τελείται  μεθοδικά και συντονισμένα. 

Ψεκάζουμε τις επιφάνειες των σταύλων, τις υγρές και σκοτεινές γωνιές του,τα δάπεδα, τα παράθυρα κτλ. κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν τα έντομα περιορίζονται υποχρεωτικά μέσα στο σταύλο για να προφυλαχθούν από το ζεστό και ξηρό εξωτερικό περιβάλλον και τον ήλιο του θέρους, που  δεν  << αγαπούν διότι τα δολοφονεί >>.

Προσοχή δεν ψεκάζουμε στον αέρα, ούτε και τις μεγάλες υδάτινες συλλογές π.χ στέρνες, ρυάκια κτλ. Καταλυτικής σημασίας είναι να πραγματοποιούνται ψεκασμοί στην λάσπη, που υπάρχει πέριξ των ποτιστρών, διότι όπως αναφέρθηκε εκεί εναποθέτουν τα αυγά τους τα ενήλικα Culicoides. Τέλος ψεκασμοί πρέπει να διενεργούνται  απαραιτήτως και στους κοπροσωρούς. Οι ψεκασμοί  για να είναι αποτελεσματικοί πρέπει να επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, πχ ανά 10-20 ημέρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την ύπαρξη νόσου.  Με την εικόνα  διασποράς της νόσου στη χώρα μας, στις προηγούμενες επιζωοτίες και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, οι ψεκασμοί θα πρέπει να τελούνται από τον  Μάρτιο έως  και αρχές Νοέμβριου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ύπαρξη μόλυνσης στην περιοχή.

Για τους ψεκασμούς επί των σταύλων χρησιμοποιούνται συνθετικά πυρεθροειδή (όπως αναφέρονται κατωτέρω), τα οποία αραιώνονται με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Επίσης, χρησιμοποιούνται σκευάσματα εντομοαπωθητικών επί των ζώων τηρώντας πάντα τις προδιαγραφές εφαρμογής των προϊόντων και τους χρόνους αναμονής για το γάλα και το κρέας.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η συμμετοχή του κτηνοτρόφου – ιδιοκτήτη του κοπαδιού μετά από εμπεριστατωμένη, κατανοητή και έγκυρη ενημέρωση – εκπαίδευση, από τις κατά τόπους Αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου του, καθώς και για την καλή έκβαση του εγχειρήματος για τον περιορισμό διασποράς  και της εξάλειψης της νόσου. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ ΤΕΛΕΣΦΟΡΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Ενημέρωση των κτηνοτρόφων από τις αρμόδιες αρχές  και συμμετοχή  τους
 • Απομάκρυνση της στρωμνής. Όλοι οι χώροι της εκτροφής (προαύλιοι και στεγασμένοι)  καθαρίζονται τακτικά και κατόπιν καλύπτονται με στρώμα άνυδρου άσβεστου. Τα  μέρη του δαπέδου, που καλύπτονται από τσιμέντο ή μέταλλο ή ξύλινες κατασκευές πλένονται με διάλυμα εγκεκριμένου απολυμαντικού (συνιστάται το υποχλωριώδες νάτριο)
 • Ψεκασμός με εντομοκτόνα επιφανειών σε όλο το σταύλο κατά τη διάρκεια της ημέρας, στα σημεία  συσσώρευσης της κόπρου, στις γωνίες, στα σκοτεινά και υγρά μέρη, στα δάπεδα κ.τ.λ. Ψεκάζονται όλοι οι τοίχοι (πέτρινοι, ξύλινοι, με τσιμεντόλιθους). Οι ψεκασμοί καλό είναι να διενεργούνται  σχολαστικά κατά την διάρκεια του θέρους.
 • Ψεκάζεται το λασπώδες έδαφος γύρω από τις ποτίστρες των ζώων μέσα και έξω από  το μαντρί εκεί όπου αναπτύσσονται οι προνύμφες του εντόμου
 • Ψεκάζονται τα σκιερά και υγρά σημεία έξω από το μαντρί, όπου δεν τα βλέπει ο ήλιος
 • Ψεκάζονται και οι κοπροσωροί πλησίον του σταύλου 
 • Το άτομο που διενεργεί τον ψεκασμό χρησιμοποιεί μάσκα και γάντια ελαστικά. Αραιώνει το εντομοκτόνο ακριβώς όπως υποδεικνύει ο κατασκευαστής και υπολογίζει την ποσότητα που απαιτείται, ώστε να μην καταναλώνεται επιπλέον εντομοκτόνο. 
 • Συνεχής έλεγχος των Κτηνιάτρων της Υπηρεσίας για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος ψεκασμών
Όλα εγκεκριμένα σκευάσματα, καθώς και όποιο άλλο εγκριθεί στο μέλλον, ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://wwww.minagric.gr

Πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την έγκριση κυκλοφορίας τους και την ετικέτα τους. Οποιαδήποτε χρήση τους, που δεν προβλέπεται από την έγκριση κυκλοφορίας τους και την ετικέτα τους, απαγορεύεται ρητώς. Άλλα σκευάσματα (π.χ. φυτοπροστατευτικά προϊόντα), που τυχόν περιέχουν κάποια δραστική ουσία από αυτές που είναι κατάλληλες, αλλά δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας ως βιοκτόνα, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται. Πέραν των εγκεκριμένων σκευασμάτων στη χώρα μας, οποιαδήποτε άλλα βιοκτόνα σκευάσματα αναφέρονται στη βιβλιογραφία, επιστημονικά συγγράμματα κτλ, ή έχουν έγκριση σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ αλλά όχι στη Χώρα μας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται.

Προσέχουμε σχολαστικά για τη ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ να χρησιμοποιούμε μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα  και να τηρούνται απαρέγκλιτα οι χρόνοι αναμονής για την κατανάλωση γάλακτος και κρέατος  

Γενικές αρχές απολύμανσης χώρων  εκτροφής 

Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές οφείλουν να ενημερώσουν τον κτηνοτρόφο για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στην εκτροφή όσον αφορά τον καθαρισμό, αποθήκευση και διασπορά της κόπρου και τις  απολυμάνσεις ρουτίνας στην εκτροφή του.

 • Αυτό περιλαμβάνει την απομάκρυνση της στρωμνής (εάν χρησιμοποιείται), της κόπρου οι οποίες ακολούθως στοιβάζονται και καίγονται ή αφήνονται να ζυμωθούν για χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν τη διασπορά.
 • Όλοι οι χώροι της εκτροφής (προαύλιοι και στεγασμένοι) καθαρίζονται τακτικά και κατόπιν καλύπτονται στρώμα άνυδρου άσβεστου.
 • Μέρη του δαπέδου που καλύπτονται από τσιμέντο ή μέταλλο ή ξύλινες κατασκευές (π.χ. μεσότοιχοι) ή άλλος κτιριακός εξοπλισμός  πρέπει να βουρτσίζεται και να πλένεται με διάλυμα εγκεκριμένου απολυμαντικού (συνιστάται το υποχλωριώδες νάτριο)
 • Τα ζώα της εκτροφής που πρόκειται να παραμείνουν στην εκτροφή θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε άλλο ειδικό χώρο της εκτροφής μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης.

Προφύλαξη

Δεν υπάρχει καμιά αποτελεσματική θεραπεία για τα άρρωστα ζώα. Η καταπολέμηση των εντόμων- φορέων θεωρείται ουσιαστικά κομβικής σημασίας για την εξάλειψη της νόσου.

Εμβολιασμός με αδρανοποιημένο ή μειωμένης λοιμογόνου δύναμης εμβόλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο εξάπλωσης του ΚΠ. Οι κύριοι στόχοι του εμβολιασμού είναι:

(α) πρόληψη της κλινικής εκδήλωσης της νόσου

(β) περιορισμός της γεωγραφικής επέκτασης της μόλυνσης με τον περιορισμό της διασποράς του ιού

(γ) διευκόλυνση της εμπορίας ζώων μεταξύ μολυσμένων περιοχών και περιοχών που είναι απαλλαγμένες

Οι εμβολιακοί ορότυποι του ιού πρέπει να είναι οι ίδιοι με αυτούς που κυκλοφορούν στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Τα αντισώματα σε ζώα εμβολιασμένα με αδρανοποιημένο εμβόλιο αρχίζουν να εμφανίζονται στην κυκλοφορία 10 ημέρεςπερίπου μετά τον εμβολιασμό και φτάνουν στη μέγιστη συγκέντρωση 4 εβδομάδες μετά.

Πρέπει να καταστεί  σαφές  και ξεκάθαρο ότι το νόσημα αφορά  μόνο στα ζώα και ότι ο άνθρωπος  ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ:

 • με την επαφή του,  με μολυσμένα ζώα  
 • με το νύγμα –τσίμπημα- μολυσμένου εντόμου 
 • και με την κατανάλωση κρέατος και γάλακτος από νοσούντα ζώα.  

Η συντεταγμένη Πολιτεία, οφείλει  να εγκύψει στο πρόβλημα των κτηνοτρόφων της Αρκαδίας αλλά και ολόκληρης της χώρας, διότι το νόσημα αυτό μπορεί εύκολα χωρίς τους προσήκοντες χειρισμούς από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, οι οποίες εδώ και χρόνια είναι αποψιλωμένες, από προσωπικό, πόρους και μέσα, να επεκταθεί σε ολόκληρη την χώρα με τεράστιες οικονομικές παρακρούσεις για την ελληνική κτηνοτροφία και τον χειμαζόμενο Έλληνα κτηνοτρόφο.

Επίσης, επιτακτική ανάγκη είναι να αναλάβει το κόστος των ενδεδειγμένων ενεργειών –(απεντομώσεις, απολυμάνσεις, εμβολιασμοί, αποζημίωση νεκρών ζώων κ.α), διότι η συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση αν μετακυλιθεί στον κτηνοτρόφο είναι απαγορευτική ειδικά σε αυτούς τους καιρούς και θα τον εξοντώσει και θα τον αφανίσει.  


ΣΤΟΥΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ DMV, Msc

ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΟΣ– ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΟΣ


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Όνομα

'Ωρα,1,"Κλεισθένης",1,΄Πούλιθρ,1,΄Υγεία,27,16η Μαρτίου,4,1821,17,25η Μαρτίου,46,28η Οκτωβρίου,27,Α Χώρα νάμου,1,Α.Ε.Μαρίου,61,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,843,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,ΑΑΔΕ,2,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,16,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,117,Αγία Παρασκευή,1,αγιασμός,3,Άγιος Βασίλειος,8,Αγίου Πνεύματος,3,Αγρότες,220,Αγροτικός Συνεταιρισμός,51,Αγώνες δρόμου,92,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,2,ΑΕΠΙ,5,Αεροδρόμια,1,Αερόστατα,1,Αθήνα,1,Αθλητικά,3153,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,62,ακτοπλοΐα,1,Αλιεία,9,αλιευτικός σύλλογος,3,αλιευτικός τουρισμός,2,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,22,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,26,αναγκαστικά μέτρα,17,Ανακοινώσεις,683,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,166,Αναρρίχηση,48,Αναρριχητικός - Ορειβατικός Σύλλογος Λεωνιδίου,9,Ανέλιξη,1,Ανεμογεννήτριες,21,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,20,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,12,απεργία,6,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,8,Απόκριες,128,Απόλλων Τυρού,313,άποροι,11,Απορρίμματα,6,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,αρ,1,Αργολίδα,4,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,24,Αρκαδία,1707,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,29,Αρχείο Τσακωνιάς,172,Αρχιτέκτονες,7,Αρχοντικό Τσούχλου,13,Αρχοντικό Χατζηπαναγιώτη,2,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,3,Αστρος,1,Άστρος,33,Αστυνομία,264,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,8,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,50,Αυτοκινητόδρομος,4,αφιέρωμα,8,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,35,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,49,Βιβλιοθήκη,2,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,73,Βλησιδιά,19,Βοήθεια στο σπίτι,2,Βόλεϊ,17,βόρεια Κυνουρία,1,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Βρύση,1,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,73,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,41,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,23,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,2,γλυπτική,2,Γνώμες,419,Γόντικας,3,γσεε,1,Γυμνάσιο,121,Γυναίκα,9,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,67,Δακοκτονία,2,Δαλιάνης,10,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,Δασικοί Χάρτες,1,Δαφνώνα,2,ΔΕΔΔΗΕ,34,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,68,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1137,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,29,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,54,Δήμος Β.Κυνουρίας,11,Δήμος Βόρειας Κυνουρίας,4,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,71,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1459,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,3,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,275,Δημοτικό Σχολείο,238,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,19,διάγγελμα,3,Διαγωνισμός,46,Διαδίκτυο,68,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,50,Διάλεξη,1,Διαμαρτυρία,8,Διαμονή,14,Διανομή τροφίμων,18,διασκέδαση,117,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,13,ΔΙΕΚ,5,Διεύθυνση Δασών,2,Δικαιοσύνη,77,Δικηγόρος,4,διόδια,1,Δολιανά,1,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,11,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,18,δωρεά,30,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,ΕΕΤΑΑ,1,εθελοντισμός,37,έθιμα,7,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,1032,Εκδρομή,76,Έκθεση,75,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,382,Εκλογες,3,Εκλογές,485,Εκπαίδευση,556,εκπομπή,3,εκπτώσεις,5,έκτακτα μέτρα,12,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,67,ΕΛΓΑ,23,Ελεύθεροι επαγγελματίες,3,Ελιά,2,Ελλάδα,1464,Ελληνικός Στρατός,5,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,3,ΕΛΣΤΑΤ,1,ΕΛΤΑ,7,Εμβολιασμοί,16,Εμπορικό Ναυτικό,1,Εμπορικός σύλλογος,181,εμπόριο,2,ΕΜΥ,16,Ενδιαφέρουν,258,Ενέργεια,2,Ενημέρωση,4,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,5,ενοικίαση ακινήτων,16,ενοίκιο,1,Ένωση Ξενοδόχων,47,Εξωτερική Πολιτική,3,ΕΟΔΥ,31,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,17,ΕΠΑ.Σ.Τρίπολης,1,ΕΠΑΛ,86,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,14,επίδομα θέρμανσης,2,επιδόματα,23,Επιδοτήσεις,47,Επικαιρότητ,1,Επικαιρότητα,13070,Επικαιρότητα Νότια Κυνουρία Λεωνίδιο,1,Επιμελητήριο Αρκαδίας,161,έπιπλα,1,Επιστολές,26,Επιτροπή Διαβούλευσης,4,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,86,Επιχειρήσεις,43,Επιχειρήσεις εστίασης,11,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,61,ΕΠΣΑ,47,Έργα,276,Εργασία,332,Εργαστήριο,8,Εργατικό κέντρο,5,Έρευνα,1,ΕΡΤ,30,Ερυθρός Σταυρός,1,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,37,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,18,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,56,ΕΦΕΤ,4,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζωντανή μετάδοση,1,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,80,θέατρο σκιών,5,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,30,θηροφύλακες,5,Ι. Μ. Αγίου Νικολάου Σίντζας,1,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,4,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,25,Ι.Μ.Ελώνης,87,ιατροί,2,ιατρός,2,Ιδιαίτερα μαθήματα,5,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,43,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,14,Κ.Ε.Φ.,1,Καθαρά Δευτέρα,1,καιρός,213,κακοκαιρία,2,Καλαθά,1,κάλαντα,1,Κάλεσμα,1,Καλλικράτης,9,Καλό Λίβάδι,1,κάπνισμα,2,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καρυές,1,Καστανιές,1,κάστανο,1,καστανοπααγωγοί,1,καταγγελίες,5,Καταδυτικό πάρκο,22,καταναλωτές,7,καταστήματα,8,κατηγορία,1,κατοικίδια,2,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΔΑΠ,1,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Πρόληψης,1,Κέντρο Υγείας,88,Κεντροαριστερά,4,ΚΕΠ,2,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,ΚΙΝΑΛ,2,Κίνημα Αλλαγής,18,κινηματογράφος,17,Κίνηση,1,ΚΚΕ,60,Κλειστό Γυμναστήριο,3,κληροδοτήματα,12,κλήρωση,2,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,88,Κοινωνικά,299,Κοινωνικά Εκκλησία,1,Κοινωνικά Λεωνίδιο,1,Κοινωνικά Νότια Κυνουρία,1,Κοινωφελής Επιχείρηση,26,Κόκκορης,1,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,27,Κορακοβούνι,1,Κορολόγος,1,κορονοϊός,198,Κορωνοϊός,238,Κοσμάς,239,Κόσμος,97,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,14,Κουνουπιά,31,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,3,ΚΤΕΛ,53,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,16,κτηνοτρόφοι,39,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,25,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,36,Κυνηγοί,29,Κυνουρία,39,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,82,Κώστας Βλάσης,20,Λαϊκή αγορά,86,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,40,Λαϊκή συσπείρωση,8,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,4,Λαλουδάκης,36,Λαμπρόπουλος,10,Λαογραφία,75,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,16,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2971,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,8,Λεωνίδιο Επικαιρότητα,1,Λεωνίδιο Κοινωνικά,1,Λεωνίδιο Κοινωνικά Επικαιρότητα,1,Λεωνίδιο Νότια Κυνουρία,2,Λεωφορία,1,Λιβάδι,10,Λιμάνι,25,Λιμεναρχείο,57,Λιμενικό Σώμα,38,Λιμενικό Ταμείο,8,λογιστές,4,Λύκειο,80,Λυκουρέντζος,65,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,114,μαγειρική,3,Μαίναλο,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,25,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,9,Μελιτζάzz,120,Μεσσηνία,1,Μετανάστες,1,μέτρα προστασίας,20,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μητρόπολη,2,Μητσοτάκης,5,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,3,Μνημείο,1,μνημόσυνο,36,Μοναστήρι,2,ΜΟΡΕΑΣ,1,Μορφωτικός Σύλλογος,101,Μοτοπαρέα,67,Μοτοπαρέα Λεωνιδίου,4,Μοτοσικλέτα,49,Μούρα,1,μουσεία,30,μουσική,15,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,529,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,3,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,3,ΝΔ,240,Νέα Γρίπη,5,Νέα Δημοκρατία,10,Νέα Πελοπόννησος,32,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νερό,3,νηπιαγωγείο,69,Νίκας,37,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,4918,Νότια Κυνουρία Τουρισμός,1,ντοκιμαντέρ,7,Ξενοδόχοι,26,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,69,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,19,Οδηγοί,1,οεβα,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,396,Οικονομική επιτροπή,73,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακοί Αγώνες,2,Ολυμπιακός,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,263,ομιλία,26,Ομογένεια,51,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,8,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΑ,2,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,195,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΣΔΕ,2,Όσκαρ,1,ΟΤΑ,10,Ουράνης,4,Π.Ο.Ε.,1,παγκόσμια ημέρα,3,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,76,παιδί Τυρός,1,Παιδίατρος,11,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,12,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,39,Παιδότοπος,1,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,60,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,48,Παναρκαδικός,1,Πανελλήνιες,26,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,10,πανηγύρια,61,Πανσέληνος,1,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,20,Παπαθανασόπουλος,158,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,8,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,13,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,παρέλαση,1,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,18,Παρουσίαση,14,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,212,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,ΠΕΔ,3,Πεζοπορία,3,Πεζοπόροι Τυρού,182,Πειραιώς,1,Πελετά,197,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,3,Πελοπόννησος,148,Πελοπόννησος ΑΕ,1,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,81,Περιβάλλον,259,περιβάλον,1,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,6,Περιφέρεια Πελοποννήσου,1073,ΠεΣυ,1,Πετρέλαιο,1,Πέτρος Τατούλης,31,Πηγάδι,37,πιστοποιητικά,1,πίτα,2,Πλάκα,202,Πλατανάκι,23,πλημμύρες,1,πνευματική ιδιοκτησία,2,Πνιγμός,1,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,2041,Ποίηση,5,Πολεμική Αεροπορία,4,Πολεμικό Ναυτικό,2,Πολιτικά,864,Πολιτική προστασία,44,Πολιτισμός,877,Πολιτιστικός Σύλλογος,17,Πολίχνη-Δράση,1,Πολτική,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,225,Πραγματευτή,70,Πρασιές,1,Πραστός,37,Πρόεδρος της Δημοκρατίας,1,προειδοποιήσεις,3,προκηρύξεις,87,Προσκλήσεις,2,Πρόσκληση,10,Προσφορά εργασίας,8,Πρόσφυγες,1,Πρόσωπα,34,Πρωτομαγιά,1,πτηνά,1,Πυρασφάλεια,3,πύργος Τσικαλιώτη,6,Πυργούδι,3,Πυρόπληκτοι,3,Πυροσβεστική,113,πωλήσεις ακινήτων,49,πωλήσεις επιχειρήσεων,2,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,4,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,2,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,27,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακαίικα,2,Σαπουνακέικα,2,Σαπουνακέϊκα,35,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,28,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,170,Σιώρας,20,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,10,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στεγνοκαθαριστήριο,1,Στίβος,47,στρατολογία,4,συγκοινωνία,15,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",28,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",10,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",7,Σύλλογος "Η Πολίχνη",1,Σύλλογος "Λεωνίδιον",20,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,10,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Πηγαδιωτών,2,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,7,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,149,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,6,Σύλλογος Πεζοπόρων Τυρού,1,Σύλλογος Φροντιστών Αρκαδίας-Λακωνίας,1,Σύλλογος"Πολίχνη",9,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,131,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,47,συνέντευξη,40,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,27,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,141,Σχολή Οδηγών,2,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,11,Τ.Ο.Π.,4,Ταβέρνα,1,ΤΑΞΙ,1,ταξίδια,2,ΤΑΠΤΟΚ,1,Τατούλης,263,ΤΕΒΑ,12,ΤΕΕ,1,τέλη,6,τέλη κυκλοφορίας,1,τένις,1,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,7,Τεχνολογία,53,Τηγάνι,3,τηλεόραση,108,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,474,Τράπεζα Πειραιώς,4,τράπεζες,22,Τρίαθλο,30,Τριανταφύλλου,3,Τρίπολη,1,Τρίτεκνοι,7,Τροχαία,1,Τροχαίο,43,Τροχάνη,1,Τσάκωνες Περιπατητές,4,Τσακωνιά,122,Τσακώνικη διάλεκτος,60,τσακώνικη μελιτζάνα,6,Τσακώνικη υφαντική,15,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,16,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,46,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,868,Τύρος,1,Τυρός Τρίαθλον,1,Υγεία,715,ΥΠΕΞ,2,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,11,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Εσωτερικών,1,Υπουργείο Ναυτιλίας,3,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,132,Φαρμακοποιοί,3,ΦΕΚ,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,34,Φιλόδημοι Πολίτες,34,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,φοιτητές,2,Φορέας Διαχείρησης Πάρνωνα,3,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,152,Φορείς,8,φορολογία,57,Φορολογικά,105,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,32,Φωτιά,3,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,13,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιόνια,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,6,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,48,Χορός,49,Χορωδία,30,Χορωδία Ενηλίκων,17,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,239,Χρονογράφημα,14,Χρυσή Αυγή,23,Ψαράς,1,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,Ψηφιακή Διακυβέρνηση,4,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,14,Advertorial,4,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,2,Erasmus,3,Events,1,Facebook,17,fake news,1,Google,6,I Love GR,11,Kορωνοϊός,1,Leader,35,leonidion.gr,1,Lockdown,39,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,10,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,13,Tyros Triathlon,2,Unesco,1,Video,1319,WWF,2,Yoga,1,
ltr
item
Leonidion.gr: Καταρροϊκός Πυρετός του προβάτου: Μια εν δύναμη απειλή, για κτηνοτροφία στην Αρκαδία
Καταρροϊκός Πυρετός του προβάτου: Μια εν δύναμη απειλή, για κτηνοτροφία στην Αρκαδία
https://1.bp.blogspot.com/-WO861dWiAOQ/YQDBGiq1DUI/AAAAAAABrYA/4BeBSn4tW8UWJnir5BtN_8HKkVm7XthpwCNcBGAsYHQ/w640-h400/probato.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-WO861dWiAOQ/YQDBGiq1DUI/AAAAAAABrYA/4BeBSn4tW8UWJnir5BtN_8HKkVm7XthpwCNcBGAsYHQ/s72-w640-c-h400/probato.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2021/07/blog-post_72.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2021/07/blog-post_72.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content