$type=three$count=3$show=home$height=220$snippet=hide$rdm=hide$a=hide$d=hide$la=hide$au=hide$com=0

«Αφετηρία Ζωής, Δημήτρης Κουτσούλης»: Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Πελοποννήσου

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ TO:

  Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Πελοποννήσου – Οι Θέσεις μας Η αυριανή κοινωνία της Πελοποννήσου αναζητεί το νέο της όραμα στην Ελλάδα του ...

 Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Πελοποννήσου – Οι Θέσεις μας

Η αυριανή κοινωνία της Πελοποννήσου αναζητεί το νέο της όραμα στην Ελλάδα του 2030. Η νέα Περιφερειακή Αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές του Οκτωβρίου θα θέσει τις βάσεις για αυτό το στόχο. Εμείς θα προσεγγίσουμε τη νέα αυτή πραγματικότητα μέσα από την κριτική πολιτική θεώρηση αλλά και την επιστημονική τεκμηρίωση.
Οι στόχοι μας: Να συνθέσουμε ένα πολυεπίπεδο μέτωπο υγιών κοινωνικών και αυτοδιοικητικών δυνάμεων στο οποίο συναντούνται ενεργοί πολίτες , αγρότες, επιστήμονες, επιχειρηματίες, βιομηχανικοί εργάτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, έμποροι, άνθρωποι της εργασίας, άνεργοι. Ανδρες και γυναίκες. Εκπρόσωποι της γενιάς των 600 ευρώ, συνταξιούχοι.
Να απευθυνθούμε στους πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου που ανησυχούν για την πορεία και την τύχη του τόπου τους. Σε εκείνους τους πολίτες που ευαισθητοποιούνται σε θέματα κοινωνίας, ανάπτυξης , του πολιτισμού, του περιβάλλοντος. Σε όλες εκείνες τις αγωνιστικές συνειδήσεις που διαθέτουν αντισώματα στην ηττοπάθεια και την αδιαφορία.
Να ορίσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία ως απαραίτητη συνθήκη για να λειτουργήσουμε.

 

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Δεσμευόμαστε να εκπονήσουμε – εντός των πρώτων 6 μηνών – και να εφαρμόσουμε εν συνέχεια, Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, 5ετους διάρκειας, με Τομεακή –Κλαδική εξειδίκευση και με χρονοδιάγραμμα το όποιο θα περιλαμβάνει ενδιάμεσα σημεία επαναξιολόγησης.

Για την κατάρτιση αυτού του Στρατηγικού Σχεδίου ΠαραγωγικήςΑνασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Περιφέρειας πρέπει να υπάρξουν τομεακές και κλαδικές εξειδικευσεις, βασισμενες στους παρακάτω άξονες –προτεραιότητες. Ειδικότερα για τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα οι προτεραιότητες και η στρατηγική είναι καθοριστικής σημασίας, κανένα κράτος δεν έχει επιτύχει τη στήριξη μιας σταθερής και μέσο-μακροπρόθεσμης ανάπτυξης χωρίς κάποιες σταθερές βάσεις στους τομείς αυτούς.

Πρωτογενής Τομέας

Το ποσοστό συμμετοχής του Πρωτογενούς Τομέα στη διαμόρφωση του Εθνικού ΑΕΠ ήταν (για το έτος 2006) 5.60%, ενώ για την περιφέρεια Πελοποννήσουτο αντίστοιχο ποσοστό έφανε το 9,2%.
Μετά από 2 χρόνια τα ποσοστά αυτά είχαν διαμορφωθεί ως εξής:
-Εθνικό επίπεδο: 4,00%
-Περιφέρεια Πελοποννήσου: 7,90%
Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι ακόμα και μέσα στην περίοδο της ύφεσης, ο Πρωτογενής Τομέας ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό τμήμα της παραγωγικής δραστηριότητας της Πελοποννήσου σημαντικά αυξημένο από τον Εθνικό μέσο όρο.
Τα προϊόντα με την πλέον αξιοσημείωτη παραγωγή στην Πελοπόννησο είναι τα εξής: ελαιόλαδο, σιτάρι, ροδάκινα, εσπεριδοειδή, σταφίδα, πατάτες, κρέας(κυρίως αιγοπροβειο), τυρί.
Τα προϊόντα αλιείας κατέχουν επίσης ένα σημαντικό μερίδιο της πρωτογενούς παραγωγής.
Την περίοδο 2004-2010 το εμπορικό ισοζύγιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσίαζε αρνητική μέση ετησία μεταβολή περίπου 15% (στοιχεια Οικονομικού Επιμελητηρίου). Μετά την καταστροφική –όσον αφορά στις εξαγωγές – Περίοδο 2005-2020, παρατηρείται μια σταθεροποίηση και μια σχετική ανάκαμψη.
Πάνω σ’ αυτό το ελπιδοφόρο εύρημα πρέπει να εστιάσουμε , ώστε με την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια.
Ένας καθοριστικός παράγοντας που χαρακτηρίζει τον Αγροτικό Τομέα στην Πελοπόννησο –αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα – είναι η χαμηλή ανταγωνιστικοτητας προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία οφείλεται κυρίως σε δομικές στρεβλώσεις και στερήσεις. Ο Πρωτογενής Τομέας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σήμερα, υστερεί σε ορθολογική οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας συνολικά, δεν επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας που θα τον καταστήσουν πιο ανταγωνιστικό, δεν έχει εξωστρεφή προσανατολισμό (πλην ελαχίστων μεμονωμένων περιπτώσεων ), δεν εστιάζει και δεν εκμεταλλεύεται τα κλαδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, υστερεί σε ενσωμάτωση τεχνολογικών και διαχειριστικών καινοτομιών, δεν απολαμβάνει την απαιτουμένη τεχνοκρατική συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από τους Κρατικούς φορείς ( πολιτεία Αυτοδιοίκηση). Εν τέλει, ο Πρωτογενής Τομέας, δεν εντάσσεται σε ένα συνεκτικό και ορθολογικό Εθνικό Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, διότι – πολύ απλά – αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει.
Εδώ λοιπόν πρέπει η Αυτοδιοίκηση (κυρίως η Περιφερειακή ) να εκπληρώσει την Αναπτυξιακή της αποστολή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιου και προωθώντας τις κατάλληλες πολιτικες.Παραληλα, πρέπει να βρισκεται σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, να συμμετέχει αποφασιστικά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των έργων που χρηματοδοτούνται από τα Κοινοτικά Προγράμματα του ΕΣΠΑ δεδομένου ότι στο ΕΣΠΑ δεν υπάρχει Περιφερειακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Βασικό έλλειμμα στον Πρωτογενή Τομέα μέχρι σήμερα, είναι η ανυπαρξία μηχανισμού συγκέντρωσης, ταξινόμησης, κωδικοποίησης και επικαιροποιησης των πληροφοριών για την παραγωγή, την κατανάλωση, τις τιμές, το εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα των βασικών κλάδων του Πρωτογενούς Τομέα, που θα βοηθούσε στην αξιολόγηση των εξελίξεων και προοπτικών του και, κατ΄επεκταση, στη διαμόρφωση βιώσιμης Αναπτυξιακής Στρατηγικής.
Σε ένα διαρκώς αναδιαμορφωμένο διεθνές περιβάλλον πρέπει να υπάρχουν οι μηχανισμοί εντοπισμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των προκλησεων, πρεπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται σχεδιασμένες και βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, πρέπει να επιτυγχάνεται η αειφορια και να διασφαλίζεται η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να δημιουργηθούν δομές υποστήριξης και ενίσχυσης των συνεταιριστικών πρωτοβουλιών, σε κάθε Περιφερειακοί ενότητα της Πελοποννήσου.
Για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες και την ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα κρίνεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των καλλιεργητικών πρακτικών και υποδομών καθώς, και η επιλογή εκμεταλλεύσεων με ικανοποιητική απόδοση και υψηλή ποιότητα.
Η ορθολογική χρήση των εισροών και η σωστή διαχείριση των υδατίνων πόρων μπορούν επίσης να συμβάλουν στην βελτίωση και ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα.
Παράλληλα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχειρίσεις βιολογικής καλλιέργειας, παραγωγής προϊόντων ονομασίας προέλευσης χρήση σημάτων ποιότητας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής παραγωγής αλλά και η εξωστρέφεια των προϊόντων της Περιφέρειας.
Τέλος η κατάρτιση και ενημέρωση των παραγώγων, η δημιουργία συμπράξεων (συνεταιρισμών, ενώσεων, αγροτών κ.λπ.) και ευρύτερων (διατομεακων κ.λπ.)δικτυώσεων για την καλύτερη οργάνωση του Τομέα, η προώθηση διεπαγγελματικών συμφωνιών, η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης κλαδικής υποδομής και ποιοτικής βελτίωσης των προϊόντων του τομέα και η ανάπτυξη της έρευνας μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, καθώς και στην προσαρμογή των αγροτικόν προϊόντων στις ανάγκες τις αγοράς. Μπορούν όμως επίσης να αποτελέσουν ένα σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα του Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας, το όποιο να αναδεχθεί και να υποστηριχτεί από την Περιφερειακή Αρχή.
προτάσεις

 1. Ενίσχυση των συνεταιριστικών δομών ως το μονό βιώσιμο μοντέλο εξασφάλισης ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας. Δημιουργία Ταμείο Εγγυοδοσίας της Περιφέρειας για την χρηματοδοτική ενίσχυση μέσω τραπεζικού δανεισμού σε συνεταιριστικές πρωτοβουλίες.
 2. Κατοχύρωση «παραγωγικής ταυτότητας» στα αγροτικά προϊόντα της Πελοποννήσου, με την προώθηση βιολογικών καλλιεργειών και προϊόντων ετικέτας υψηλής ποιότητας.
 3. Διοχέτευση των χρηματοδοτικών πόρων και της παρεχομένης υποστηρικτικής τεχνογνωσίας σε αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και αναδιοργάνωση των παραγωγικών δομών.
 4. Υποστήριξη των παραγωγικών δομών ώστε να εφαρμόσουν καθετοποιημένες διαδικασίες, να εξορθολογήσουν το κόστος παράγωγης και λειτουργίας και να καταστούν ανταγωνιστικές.
 5. Τέλος, θα προωθήσουμε πολίτικες καθιέρωσης Πρωτοτύπων Ποιότητας σε όλα τα προϊόντα του Πρωτογενούς Τομέα.

Δευτερογενής τομέας

 1. Βασικός πυλώνας για το δευτερογενή τομέα θα είναι η «πράσινη ανάπτυξη» μέσω της παραγωγής (από ελληνικές βιομηχανικές μονάδες),ελληνικών καινοτόμων μηχανημάτων και εφευρέσεων, βιομηχανικών εφαρμογών του πρωτογενούς τομέα, εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς για τις περιβαλλοντικά συμβατές εξορυκτικές δραστηριότητες χωροθέτηση στην Πελοπόννησο τέτοιας μορφής και φυσιογνωμίας επενδύσεων θα προκρίνεται καθώς επίσης θα αξιολογείται θετικά η συγχρηματοδότηση τους από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Επίσης, τέτοιες επενδυτικές κινήσεις θα τυγχάνουν ευνοϊκών ρυθμίσεων και κινήτρων, από την Περιφέρεια, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
 2. Στο πλαίσιο της προηγούμενης πρότασης θα επικαιροποιησουμε και θα εξειδικεύσουμε το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας, ενισχύοντας μεταποιητικές δραστηριότητες συμβατές με τις προτεραιότητες αυτές.
 3. Παράλληλα με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομών μεταφορών (αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια) θα προωθήσουμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο βιομηχανικών χωροθετήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, την βελτιστοποίησητων λειτουργικών τους συνθηκών την ενιαία φορολογική τους αντιμετώπισητην περιβαλλοντική προστασία. Έτσι θα ενισχυθεί με τρόπο οργανωμένο η ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας.
 4. Θα υποστηρίξουμε και θα ενισχύουμε την καινοτομία και της τεχνολογίες αιχμής στην παραγωγική διαδικασία, μέσω εφαρμογης μοντέλων και δομών συνέργειας μεταξύ έρευνας και παραγωγής, με στόχο να προωθηθούν προϊόντα τεχνολογικής καινοτομίας που θα κατοχυρώσουν την χώρα στον διεθνή καταμερισμό. Αντί για «Διαστημικές Πύλες» θα προωθήσουμε τη δημιουργία Επιστημονικού Πάρκου–Τεχνόπολης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα μυαλά του τόπου μας παραμένουν και προσφέρουν όταν βρίσκουν τα κατάλληλα κίνητρα και τις ανάλογες υποδομές όχι όταν τα «παραμυθιάζουμε» με ανεφάρμοστες και φαιδρές εξαγγελίες.
 5. Θα ενισχύουμε τις μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και προσδίδουν τη φυσιογνωμία στο παραγωγικό πρότυπο της Περιφέρειας αλλά και της χώρας, μέσω της ενίσχυσης της συνεργατικοτητας, των συμπράξεων και των συνεταιρισμών και της χρηματοδότησης από τραπεζικά ιδρύματα με ευνοϊκότερους όρους

Τριτογενής Τομέας

Βασικό πρότυπο του Τομέα των υπηρεσιών πρέπει να είναι η τεχνολογία και η καινοτομία σε κάθε κλάδο του τριτογενούς τομέα. Η καθιέρωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως πρωτοπόρου στη Ευρώπη σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μέσω της εξασφάλισης προσβασιμότητας στην παραγωγή, αποτελούσαν ανέκαθεν στρατηγικής σημασίας προτεραιότητα. Πλέον είναι ορος επιβίωσης.

 1. Δημιουργία και επέκταση τεχνολογικών και επιχειρηματικών χωροθετησεων («Πάρκων»), ως απαιτουμένη προϋπόθεση για την δημιουργία διαδρασεων συνεργειών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
 2. Προώθηση μοντέλου «συνεργατικών – συνεταιριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» με συμμέτοχη – σύμπραξη επιστημόνων και τοπικής αυτοδιοίκησης.
 3. Ενίσχυση των ποιοτικών τουριστικών επενδύσεων, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το φυσικό και ανθρωπογενές απόθεμα της Περιφέρειας και να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος σε όλο το 12μηνο και να εξασφαλιστεί τουριστική κίνηση σε όλες τις γωνιές της περιφέρειας (παραθαλάσσιες,πεδινές, ορεινές).
 4. Καθιέρωση « ρήτρας καινοτομίας » στην αξιολόγηση προτάσεων και σχεδίων στον Τριτογενή Τομέα, προκειμένου να ενταθούν στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.
 5. Η Περιφέρεια ως μια «Μικρή Κυβέρνηση» οφείλει να συμβάλει – στο βαθμό που μπορεί – στην εξυγίανση της λειτουργιάς της αγοράς. Γι’ αυτό, μέσω των μηχανισμών που διαθέτει και αυτών που θα αναπτύξει, θα προωθήσει και θα επιβάλλει το «ποιοτικό καρτέλ» των Πελοποννησιακών προϊόντων και υπηρεσιών, απέναντι στα καρτέλ της ανεξέλεγκτης αγοράς.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 1. Για εμάς, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι Δημοκρατική πρόκληση, είναι «Άσκηση Δημοκρατίας» για όλους μας. Η Αυτοδιοίκηση δεν επιτυγχάνεται εάν απλά μια φορά στα τέσσερα – πέντε χρόνια προσέρχονται οι πολίτες και ψηφίζουν, για να δοθεί απλά η νομιμοποίηση. Για εμάς Αυτοδιοίκηση σημαίνει ότι καλούνται οι πολίτες να συμμετάσχουν όχι απλά
  εξουσιοδοτώντας κάποιους να διαχειριστούν τα θέματα της Περιφέρειας -καθώς οι εκλογές συνιστούν εξουσιοδότηση- αλλά να συμμετέχουν στον προγραμματισμό για το ποια έργα έχει ανάγκη ο τόπος, να συμμετέχουν στον έλεγχο για την πορεία των έργων και την διαχείριση των χρημάτων, να λειτουργούν με θεσμούς και διαφάνεια. Συνεπώς, θεμελιώδες στοιχειό του προγράμματος μας είναι η αναβίωση και ουσιαστική λειτουργία των συλλο-γικών συμμετοχικών οργάνων όλων των βαθμίδων (Τοπικό Συμβούλιο,Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο). Για να κινούμε την Αυτοδιοίκηση Δημοκρατία στην πραξη.
 2. Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιου σε κάθε επιχειρησιακή μονάδατης Περιφέρειας το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται, να τηρείται και να λογοδοτούν όλοι επ΄ αυτού.
 3. Εφαρμογή καινοτομίας για επιχειρηματικό σύμβουλο από την Περιφέρεια στον μικρομεσαίο επενδύτη – επιχειρηματία που θα επωμίζεται την ολοκλήρωση των ενεργειών έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριό-τητας, την παροχή συμβούλων κτλ. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να υλοποιηθείμέσω της στην καθιέρωση ενός δημοσίου υπαλλήλου ως μόνου υπόλογου-χειριστή των υποθέσεων του κάθε πολίτη απέναντι στο κράτος (one stop shop).
 4. Ενίσχυση του ρολού της Περιφέρειας ως «Μηχανισμός Διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής» μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων Περιφερειακών Δομών Μεριμνάς και της δημιουργίας νέων.
 5. Δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Συνοχής στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ένας αυτόνομος μηχανισμός που θα μετρά τις επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στην κοινωνική συνοχή και θα προτείνει πρωτοβουλίες και μέτρα ανακούφισης των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 1. Να τεθεί κάτω όριο προϋπολογισμού για τα έργα υποδομών που θα ενταθούν στο ΕΣΠΑ το οποίο να είναι και σχετικά υψηλό, έτσι ώστε να εντάσσονται έργα με ορατό αναπτυξιακό όφελος και όχι απλά έργα συντήρησης υποδομών.
 2. Να γίνει κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ 2 βάση του Στρατηγικού Σχεδιου Παραγωγικής ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της περιφέρειας,ΜΟΝΟ σε έργα και δράσεις που θα εντάσσονται στο παραπάνω πλαίσιο και θα συνεισφέρουν – τεκμηριωμένα – στην αειφορία. Να μπει επιτελούς ένα τέλος στη σπάταλη πόρων σε άχρηστα έργα και σε παρεμβάσεις που δεν εξυπηρετούν απολύτως τίποτα.
 3. Καθιέρωση της συγκριτικής αξιολόγησης έναντι της άμεσης.Η συγκριτική αξιολόγηση – όταν είναι αντικειμενική και αξιόπιστη – συμβάλει στην επιλογή ποιοτικών και χρησίμων έργων. Να τεθούν συγκεκριμένα και αυστηρά χρονικά όρια για την συνολική διαδικασία ένταξης των έργων σε όλες τις φάσεις (π.χ. από την ημερομηνία υποβολής μέχρι την υπογραφή της απόφασης ένταξης η ημερομηνία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Από την ημερομηνία της αποστολής της απόφασης ένταξης στον Δικαιούχο, το ανώτατο όριο για την δημοπράτηση του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες).
 4. Η Τεχνική Βοήθεια θα πρέπει να εστιάζεται στην εξυπηρέτηση πραγματικών αναγκών υποστήριξης των προγραμμάτωντου ΕΣΠΑ και των Φορέων (ΕΔΑ, Δικαιούχοι )και όχι σε κατασπατάληση πολύτιμων πόρων σε άσκοπες αναθέσεις «συμβουλευτικών» υπηρεσιών χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο.
  αξιολογήσεων),όλες οι υπόλοιπες υποστηρικτικές υπηρεσίες πρέπει (και είναι δυνατόν) να παρέχονται «οίκοθεν» από τις υφιστάμενες δομές της δημόσιας Διοίκησης

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όνομα

'Ωρα,1,"Κλεισθένης",1,«Αντώνης Τρίτσης»,1,΄εργα,2,΄Πούλιθρ,1,΄Υγεία,132,112,1,11ο Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας,5,16η Μαρτίου,4,1821,31,25η Μαρτίου,57,28η Οκτωβρίου,37,3x3,1,6η ΥΠΕ,3,Α Χώρα νάμου,12,Α. Σ. Λεωνιδίου,37,Α.Ε.Μαρίου,61,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,885,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,ΑΑΔΕ,5,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,17,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,161,Αγία Παρασκευή,1,Αγιάννης,1,αγιασμός,6,Άγιος Ανδρέας,8,Άγιος Βασίλειος,10,Αγίου Πνεύματος,5,Αγρότες,292,αγροτικό ιατρείο,2,Αγροτικός Συνεταιρισμός,64,Αγώνας Δρόμου Νότιας Κυνουρίας,2,Αγώνες δρόμου,95,αγωνισ,1,Αγωνιστική Συνεργασία,2,Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών,1,ΑΔΕΔΥ,11,Αδέσποτα,1,ΑΔΜΗΕ,5,ΑΕΚ Τρίπολης,1,ΑΕΠΙ,5,Αεροδρόμια,3,Αερόστατα,7,Αθήνα,2,Αθλητικά,3824,Αθλητικά Ανακοινώσεις,1,Αθλητισμός,31,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,73,αιολικά πάρκα,4,Ακίνητα,3,Ακρίβεια,1,ακτοπλοΐα,1,Αλέξης Τσίπρας,1,Αλιεία,11,αλιευτικός σύλλογος,3,αλιευτικός τουρισμός,6,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,45,Αμπελουργοί,17,Αμυγδαλιά,30,Ανάβαλος,1,αναγκαστικά μέτρα,17,Ανακοινώσεις,694,ανακύκλωση,3,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,217,Αναρ,1,Αναρρίχηση,70,Αναρριχητικός - Ορειβατικός Σύλλογος Λεωνιδίου,24,Ανάσταση,6,Ανέλιξη,1,Ανεμογεννήτριες,36,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,ανεργία,1,Άνεργοι,25,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,2,Ανοιχτή συνέλευση,8,αντάμωμα,1,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,αντικαρκινική εταιρεία,1,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,17,Απάτη,2,ΑΠΕ,11,απεργία,20,Απογραφή 2011,4,Απογραφή 2021,10,Απογραφή κτιρίων 2021,2,Αποζημιώσεις,8,Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,2,Απόκριες,142,Απόλλων Τυρού,335,Απόλλωνας Τυρού,104,απολλώνιος δρόμος,2,άποροι,11,Απορρίμματα,37,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,2,Αποχή,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,αρ,1,Αργολίδα,19,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,26,Άρθρο,8,αρκ,1,Αρκάδες Αγίου Δημητρίου,1,Αρκαδία,2932,Αρκαδίας,1,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικο χωριό,4,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,32,Αρχείο Τσακωνιάς,281,Αρχιτέκτονες,8,Αρχοντικό Τσούχλου,49,Αρχοντικό Χατζηπαναγιώτη,2,ΑΣΕΠ,10,ΑΣΠΕΤ,1,Αστεία,3,Αστέρας Τρίπολης,4,Αστρος,3,Άστρος,38,Αστυνομία,533,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,12,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,28,αυτοδιοίκηση-εκλογές,471,Αυτοκίνητο,53,Αυτοκινητόδρομος,7,Αφετηρία Ζωής,2,αφιέρωμα,9,Βαλασόπουλος,3,Βασίλης Κοντοζαμάνης,3,βασιλόπιτα,6,Βασκίνα,46,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,57,Βιβλιοθήκη,3,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιολογικός,2,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,87,Βλησιδιά,22,Βοήθεια στο σπίτι,2,Βόλεϊ,23,βόρεια Κυνουρία,1,Βουδούρης,7,βραβείο,4,Βρύση,1,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,75,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,6,Γεωργοί,4,γήπεδα,2,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,4,Γιαννακούρας,69,Γιαννούσης,5,γιατροί,11,Γιορτή Αγάπης,5,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,9,Γιορτή Κάστανου,4,Γιορτή Κρασιού,23,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,25,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,26,Γιορτή Ψαρά,1,Γλυππία,2,γλυπτική,2,Γνώμες,420,Γόντικας,4,γσεε,6,Γυμνάσιο,132,Γυμνάσιο Λεωνιδίου,5,Γυναίκα,12,Γύρος Αμπελώνων,2,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,67,Δακοκτονία,18,Δαλιάνης,10,δανειολήπτες,3,ΔΑΟΚ Αρκαδίας,1,Δασαρχείο,29,Δασικοί Χάρτες,2,Δάσος,1,Δαφνώνα,6,ΔΕΔΔΗΕ,49,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΕΠ,5,ΔΕΗ,114,ΔΕΘ,1,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1137,δεντροφύτευση,2,δευτεροβάθμια,3,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,62,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημήτρης Κουτσούλης,16,Δημήτρης Πτωχός,97,Δημητσάνα,1,δήμοι,2,Δημοπρασία,54,Δήμος Β.Κυνουρίας,11,Δήμος Βόρειας Κυνουρίας,23,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Κυνουρίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Μεγαλόπολης,1,Δήμος Ν.Κυνουρίας,87,Δήμος Νότιας,1,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,2503,δήμος Τρίπολης,5,Δήμος Τυρού,2,Δημόσιο,4,δημοσιογράφοι,5,Δημοσκόπηση,3,δημοτικά τέλη,1,Δημοτική Επιτροπή,2,Δημοτικό Συμβούλιο,344,Δημοτικό Σχολείο,266,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,20,διάγγελμα,3,Διαγωνισμός,50,Διαδίκτυο,69,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,83,Διάλεξη,1,Διαμαρτυρία,8,Διαμονή,14,Διανομή τροφίμων,18,διασκέδαση,173,Διατροφή,14,διάφορα,8,διάφορα είδη,13,Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Γ.Φ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ»,1,ΔΙΕΚ,5,Διεύθυνση Δασών,2,Δικαιοσύνη,82,ΔΙΚΕ,3,Δικηγόρος,4,Δίκτυο Αποχέτευσης,1,διόδια,3,δίπλωμα οδήγησης,1,Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,1,Δολιανά,1,Δολιανίτης,18,δου,1,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,11,Δρίτσας,7,δρόμος,5,Δυνατή Πελοπόννησος,1,ΔΥΠΑ,12,δυστύχημα,19,δωρεά,32,Δώρο Πάσχα,3,Δώρο Χριστουγέννων,2,εγκαίνια,4,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,ΕΕΤΑΑ,2,ΕΕΤΕΜ Αρκαδίας,1,εθελοντισμός,40,έθιμα,7,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,4,εκαβ,5,Εκδηλώσεις,1121,Εκδήλωση,11,Εκδρομή,82,Έκθεση,88,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,453,Εκλογες,10,Εκλογές,724,Εκπαίδευση,664,εκπομπή,3,εκπτώσεις,9,έκτακτα μέτρα,12,Εκτελεστική επιτροπή,5,ελαιοπαραγωγοί,68,ελαιοτριβεία,1,ΕΛΓΑ,41,Ελεύθεροι επαγγελματίες,4,Ελιά,6,Ελλάδα,1826,Ελληνική Επανάσταση,1,Ελληνική Λύση,1,Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία,6,Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αρκαδίας,1,Ελληνικός Στρατός,10,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,27,ΕΛΣΤΑΤ,5,ΕΛΤΑ,9,Έλωνα,12,Εμβολιασμοί,30,Εμπορικό Ναυτικό,1,Εμπορικός σύλλογος,195,εμπόριο,6,Εμποροπανήγυρη,4,ΕΜΥ,18,Εναλλακτική Αριστερή Κίνηση Καθηγητών Αρκαδίας,2,Ενδιαφέρουν,258,Ενέργεια,10,ενεργειακή κρίση,1,Ενημέρωση,4,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,5,ενοικίαση ακινήτων,18,ενοίκιο,2,Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρκαδίας,3,Ένωση Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Αρκαδίας,1,Ένωση Ξενοδόχων,51,Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου,1,Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος,1,Ένωση Τουριστικών καταλυμάτων Νότιας Κυνουρίας,7,εξοικονομώ,7,Εξωτερική Πολιτική,3,ΕΟΔΥ,212,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,6,Εορτή,17,ΕΠΑ.Σ.Τρίπολης,1,ΕΠΑΛ,95,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,14,Επίδομα,2,επίδομα θέρμανσης,3,επιδόματα,28,Επιδοτήσεις,47,Επικαιρότητ,1,Επικαιρότητα,13463,Επικαιρότητα Νότια Κυνουρία Λεωνίδιο,1,επικουρικό προσωπικό,2,Επιμελητήρια Πελοποννήσου,9,Επιμελητήριο Αρκαδίας,417,έπιπλα,1,Επιστολές,29,Επιτάφιος,11,Επιτροπή Αγώνα Πάρνωνα,2,Επιτροπή Διαβούλευσης,4,Επιτροπή Παιδείας,8,Επιχειρηματικότητα,89,Επιχειρήσεις,184,Επιχειρήσεις εστίασης,25,ΕΠΟ,3,ΕΠΣ Αρκαδίας,12,ΕΠΣ.Αρκαδίας,109,ΕΠΣΑ,47,Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα,7,Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα Αρκαδίας,354,Έργα,310,εργαζόμενοι,2,ΕΡΓΑΝΗ,1,Εργασία,417,Εργαστήριο,8,Εργατικό κέντρο,16,Έρευνα,1,ΕΡΤ,30,Ερυθρός Σταυρός,4,Ερωτηματολόγιο,1,εσαμεα,1,ΕΣΕΤ,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,56,εστίαση,12,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,18,Ευρωεκλογές,19,Ευρωπαική Ένωση,3,Ευχές,58,ΕΦΕΠΑΕ,1,ΕΦΕΤ,11,ΕΦΚΑ,12,Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας,4,Εφορία,4,Ζάβιτσα,1,Ζαρίτσι,3,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζώα,1,ζωγραφική,11,Ζωντανή μετάδοση,1,Ζώταλης,1,Η Πελοπόννησος Μπροστά,126,ηλεκτρονικό έγκλημα,1,Ηλίας Σιώρας,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,32,Ηρακλής,1,Θέατρο,91,θέατρο σκιών,15,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,θεολόγοι,2,Θεοφάνεια,39,Θεοφάνια,1,θερινό σχολείο,6,θέρμανση,1,θηροφύλακες,5,Ι. Μ. Αγίου Νικολάου Σίντζας,3,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,4,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,26,Ι.Μ.Ελώνης,89,Ι.Μ.Ταξιάρχη Μιχαήλ Μουράς,1,Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας,7,ιατροί,2,ιατρός,2,Ιδιαίτερα μαθήματα,6,ΙΕΚ,12,Ιερά Μονή Σίντζας,2,ΙΚΑ,39,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΕ ΓΣΕΕ,2,ΙΝΣΕΤΕ,1,ιπποειδή,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,48,Ιταλία,1,ιχθυοκαλλιέργειες,4,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,14,Κ.Ε.Φ.,1,καζίνο,1,Καθαρά Δευτέρα,4,καιρός,246,κακοκαιρία,43,Καλαθά,1,κάλαντα,4,Κάλεσμα,1,Καλλικράτης,9,Καλό Λίβάδι,1,κάπνισμα,5,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καρναβάλι,10,Καρυές,1,καρχαρίας,1,Καστανιές,2,Καστάνιτσα,1,κάστανο,7,καστανοπααγωγοί,1,καστανοπαραγωγοί,3,καταγγελίες,5,Καταδυτικό πάρκο,29,Καταλύματα,1,καταναλωτές,7,καταστήματα,10,κατηγορία,1,κατοικίδια,2,Κατσίρης,2,Καύσιμα,6,καύσωνας,5,ΚΔΑΜ,1,ΚΔΑΠ,3,ΚΕΚ,3,Κέντρα Κοινότητας,6,Κέντρο Κοινότητας,13,Κέντρο Πληροφόρησης,8,Κέντρο Πρόληψης,3,Κέντρο Πρόληψης Αρκαδίας,7,Κέντρο Υγείας,118,Κεντροαριστερά,4,ΚΕΠ,3,Κεραυνός,1,Κηδεία,158,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,4,ΚΙΝΑΛ,3,Κίνημα Αλλαγής,33,κινηματογράφος,82,Κίνηση,1,ΚΚΕ,86,Κλειστό Γυμναστήριο,6,κληροδοτήματα,18,κλήρωση,2,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,91,Κοινωνικά,466,Κοινωνικά Εκκλησία,1,Κοινωνικά Λεωνίδιο,2,Κοινωνικά Νότια Κυνουρία,1,Κοινωφελής Επιχείρηση,27,Κόκκορης,1,κολύμβηση,6,Κοντοζαμάνης,27,κοπή πίτας,30,Κορακοβούνι,3,Κορινθία,11,Κόρινθος,2,Κορολόγος,1,Κορομηλιά,1,κορονοϊός,415,Κορωνοϊός,392,Κοσμάς,290,Κόσμος,100,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,15,Κουνουπιά,32,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,κρεοπωλεία,1,Κρυονέρι,5,ΚΤΕΛ,69,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,21,κτηνοτρόφοι,49,ΚΤΥΠ,1,κυβέρνηση,1,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,38,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου,7,Κυνηγετικός Σύλλογος,40,Κυνηγοί,35,Κυνουρία,42,Κυπαρίσσι,1,Κύπελλο Αρκαδίας,28,Κύπρος,4,κυριάκος μητσοτάκης,1,κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας,1,Κωνσταντινόπουλος,138,Κώστας Βλάσης,39,Λαϊκή αγορά,118,Λαϊκή Ενότητα,11,Λαική συσπείρωση,48,Λαϊκή συσπείρωση,27,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,25,Λαλουδάκης,38,Λαμπρόπουλος,44,Λαογραφία,77,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,6,Λειβαδά,1,Λειβάδι,20,Λεκκός,1,λευκή νύχτα,1,Λεωνίδιο,4079,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,8,Λεωνίδιο Επικαιρότητα,1,Λεωνίδιο Επικαιρότητα Ανακοινώσεις,1,Λεωνίδιο Κοινωνικά,1,Λεωνίδιο Κοινωνικά Επικαιρότητα,1,Λεωνίδιο Νότια Κυνουρία,3,Λεωφορία,2,Λιβάδι,13,Λιμάνι,30,Λιμεναρχείο,63,Λιμενικό Σώμα,46,Λιμενικό Ταμείο,9,λογιστές,24,Λούλουγγας,1,Λύκειο,84,Λυκουρέντζος,76,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,137,μαγειρική,4,Μαθητές,2,Μαίναλο,4,Μανδρώνης,4,Μάνος,1,Μάνου Ελένη,1,Μανώλης,3,Μανώλης Δολιανίτης,43,Μανώλης Μάκαρης,6,Μαρί,35,Μαρνέρης,118,Μαρτάνο,5,Μέλανα,13,Μέλι,1,Μελισσοκόμοι,15,Μελιτζάzz,196,Μέρα25,6,Μεσσηνία,19,Μετανάστες,3,μεταφορά μαθητών,2,μέτρα προστασίας,21,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μητρόπολη,16,Μητσοτάκης,20,Μηχανές,1,Μηχανικοί,8,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,7,Μνημείο,1,μνημόσυνο,52,Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔ ΠΠ) Νότιας Πελοποννήσου,6,Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου,1,Μοναστήρι,6,μονοπάτια,4,ΜΟΡΕΑΣ,5,ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α,2,Μορφωτικός Σύλλογος,113,Μοτοπαρέα,67,Μοτοπαρέα Λεωνιδίου,8,Μοτοσικλέτα,49,Μούρα,3,μουσεία,46,μουσική,17,μουστός,3,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,556,Μπάσκετ Α. Σ. Λεωνιδίου,9,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,12,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,3,ν,1,Ναρκωτικά,2,Νατάσα Πετρούλια,4,ναυάγιο,1,Ναύπλιο,2,Ναυτικοί,4,ΝΔ,240,Νέα Αριστερά,1,Νέα Γρίπη,6,Νέα Δημοκρατία,67,Νέα Πελοπόννησος,224,Νέα Πορεία για τη Νότια Κυνουρία,25,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νερό,7,νηπιαγωγείο,78,νίκ,1,Νίκας,113,Νικολάκου,10,ΝΟΔΕ,4,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νοσοκομεία,1,Νότια Κυνουρία,25,Νότια Κυνουρία,6063,Νότια Κυνουρία Τουρισμός,1,ΝΠΙΔ,1,ντοκιμαντέρ,8,νυχτερινό ρεύμα,1,ξενοδοχεία,1,Ξενοδόχοι,32,Ξύλα,1,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,77,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,19,Οδηγοί,1,οδικό δίκτυο,2,Οδοιπορικό Ιστορίας,3,οδοντιατρικός Αρκαδίας,2,οεβα,1,ΟΕΒΕΑ,3,Οικ,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομ,1,Οικονομία,1001,Οικονομική επιτροπή,164,Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,3,Οινοπαραγωγοί,5,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακοί Αγώνες,2,Ολυμπιακός,2,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,264,ομιλία,26,Ομογένεια,51,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,9,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΑ,8,ΟΠΕΚΕΠΕ,4,όπερα,1,Όραμα-Γνώση - Πρόοδος,5,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,56,Οργανισμός Φυσικού Περιββάλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,1,Ορειβασία,196,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΣΔΕ,4,οσε,5,Όσκαρ,1,ΟΤΑ,14,Ουκρανία,4,Ουράνης,4,Π.Ο.Ε.,1,Π.Ο.Φ.Ε.Ε.,1,παγκόσμια ημέρα,5,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,76,παιδί Τυρός,1,Παιδίατρος,11,Παιδικά χωριά SOS,2,Παιδική Χαρά,13,Παιδική Χορωδία,16,Παιδικό Πρωτάθλημα Αρκαδίας,3,Παιδικό Πρωτάθλημα Αρρκαδίας,1,παιδικός σταθμός,47,Παιδότοπος,1,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,70,ΠΑΜΕ,6,Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,39,Παναρκαδική ομοσπονδία Αμερικης,3,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,63,Παναρκαδικό Συνδικάτο Εργατών Οικοδόμων,1,Παναρκαδικός,3,Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας,4,Πανελλήνιες,49,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,30,πανηγύρια,66,Πανθυρεατικός,4,Πανσέληνος,1,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,35,Παπαθανασόπουλος,158,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,4,παραδοσιακοί χοροί,8,Παραλία Τυρού,4,Παραλίες,20,Παράλιο Άστρος,1,παράξενα,1,Παραπολιτικά,4,ΠαραΤυρό,36,παρέλαση,7,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,43,Πάρνωνας Α.Ε.,3,Παρουσίαση,14,ΠΑΣΟΚ,94,ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής,56,Πάσχα,288,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,ΠΕ Αρκαδίας,82,ΠΕΔ,5,Πεζοπορία,68,Πεζοπόροι Τυρού,199,Πειραιώς,1,Πελετά,223,Πελοπόνησος Αφετηρία Ζωής,19,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,11,Πελοποννησιακή Συμμαχία,3,Πελοπόννησος,221,πελοπόννησος - Αφετηρία Ζωής,1,Πελοπόννησος ΑΕ,1,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,6,Πελοπόννησος Expo,10,πεπ,1,Πέρα Μέλανα,92,Περιβάλλον,282,περιβάλον,1,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,7,περιφερεια,1,Περιφέρεια Πελοποννήσου,1770,Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου,11,Περιφερειακή Επιτροπή,4,Περιφερειακό Συμβούλιο,67,ΠεΣυ,1,Πετρέλαιο,3,Πέτρος Τατούλης,212,Πηγάδι,53,πιστοποιητικά,3,πίτα,6,Πλάκα,225,Πλατανάκι,27,Πλάτατος,1,πλημμύρες,3,πνευματική ιδιοκτησία,2,Πνιγμός,5,πο,1,Ποδήλατο,39,Ποδόσφαιρο,2154,ΠΟΕ-ΟΤΑ,1,Ποίηση,5,Πολεμική Αεροπορία,5,πολεμικό μουσείο,1,Πολεμικό Ναυτικό,3,πόλεμος,3,Πολιτικά,1357,Πολιτική προστασία,60,Πολιτισμός,1053,Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Πουλιθριωτών,2,Πολιτιστικός Σύλλογος,17,Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρού,6,Πολίχνη-Δράση,1,Πολτική,4,πολύτεκνοι,3,Πολυτεχνείο,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,271,Πραγματευτή,82,Πρασιές,1,Πραστός,42,Πρέγασος,1,Πρόεδρος της Δημοκρατίας,2,προειδοποιήσεις,3,προκηρύξεις,87,Προσκλήσεις,2,Πρόσκληση,10,πρόσκοποι,1,Προσφορά εργασίας,7,Πρόσφυγες,2,Πρόσωπα,34,Πρώτα η Πελοπόννησος,33,πρώτες βοήθειες,4,πρωτοβάθμια εκπαίδευση,2,Πρωτομαγιά,10,πρωτοχρονιά,10,πτηνά,1,Πυρασφάλεια,4,πύργος Τσικαλιώτη,29,Πυργούδι,3,Πυρόπληκτοι,5,πυροπροστασία,8,Πυροσβεστική,152,πυσδε,1,πωλήσεις ακινήτων,40,πωλήσεις επιχειρήσεων,3,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,5,ρεύμα,11,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,2,Σ.Ο.Κ,1,Σαλάκος,10,Σαμαράς,1,Σαμπατική,38,ΣΑΟΟ,6,Σαπουνακαίικα,22,Σαπουνακέικα,3,Σαπουνακέϊκα,35,Σαραντάρης,28,ΣΔΑΜ,2,σεισμός,34,σεμινάριο,32,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,4,Σινεμά,177,σίταινα,6,Σιώρας,23,σκάκι,2,Σκαντζός,24,Σκύλος,1,σούπερ μάρκετ,1,Σπηλαιολόγοι,24,Στάικος Χρήστος,3,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,3,Στεγνοκαθαριστήριο,1,Στέφανος Κασσελάκης,3,Στίβος,49,στρατολογία,4,συγκοινωνία,15,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",28,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",10,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",9,Σύλλογος "Η Πολίχνη",4,Σύλλογος "Λεωνίδιον",20,Σύλλογος Αμυγδαλιάς,3,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,12,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,7,Σύλλογος Απανταχού Πηγαδιωτών,4,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,11,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,157,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας,2,Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Αρκαδίας,1,Σύλλογος Καφεστιατόρων Αρκαδίας,4,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,13,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,6,Σύλλογος Πεζοπόρων Τυρού,49,Σύλλογος Πελετιωτών,1,Σύλλογος Πηγαδιωτών,1,Σύλλογος Πολυτέκνων Αρκαδίας,1,Σύλλογος Πραστού και Τσακωνιάς,1,Σύλλογος Πωλητών Λαϊκών Αγορών Λεωνιδίου - Άστρους,1,Σύλλογος Φροντιστών Αρκαδίας-Λακωνίας,9,Σύλλογος"Πολίχνη",9,Συμπολιτεία,70,Συναυλία,155,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,52,συνέντευξη,46,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,37,συνταγογράφηση,1,Συνταξιούχοι,30,ΣΥΡΙΖΑ,50,ΣΥΡΙΖΑ.,147,σχολεία,68,Σχολή Οδηγών,2,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Σωματείο εργαζόμενων στην ενέργεια Νομών Πελοποννήσου,5,Σωματείο Εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες Αρκαδίας,4,τ,1,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,11,Τ.Ο.Π.,4,Ταβέρνα,1,ΤΑΞΙ,2,ταξίδια,3,ΤΑΠΤΟΚ,3,Τατούλης,268,ΤΕΒΑ,22,ΤΕΕ,9,τέλη,8,τέλη κυκλοφορίας,5,Τέμπη,1,τένις,2,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,11,Τεχνολογία,60,Τηγάνι,3,τηλεόραση,113,τηλεφωνία,1,Τίμος Κατσίπος,1,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τορόντο,1,Τορυισμός,1,Τουρισμός,549,Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου,6,Τράπεζα Πειραιώς,7,τράπεζες,23,Τρίαθλο,30,Τριανταφύλλου,3,Τρίπολη,12,Τρίτεκνοι,7,Τρουπής Γιάννης,3,Τροχαία,6,Τροχαίο,52,Τροχάνη,1,Τροχόσπιτα,1,Τσάκωνες Περιπατητές,37,Τσακωνιά,152,Τσακώνικη διάλεκτος,72,τσακώνικη μελιτζάνα,7,Τσακώνικη υφαντική,19,τσακώνικο συνέδριο,6,Τσακώνικος Δρόμος,10,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,2,Τσακώνικος Χορός,18,Τσακωνοπαρέα,25,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,8,Τσιλιβής,2,Τσίπρας,1,Τσιτάλια,67,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,1190,Τύρος,1,Τυρός Τρίαθλον,5,Τυρού,1,Υγεία,860,ύδρευση,4,ΥΠΕΞ,2,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,11,υποδομών,1,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,12,Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,6,Υπουργείο Εργασίας,3,Υπουργείο Εσωτερικών,6,Υπουργείο Ναυτιλίας,3,Υπουργείο Παιδείας,23,Υπουργείο Πολιτισμού,3,υπουργείο Υγείας,2,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,171,Φαράγγι,1,Φάρμακα,1,Φαρμακεία,4,Φαρμακοποιοί,5,ΦΕΚ,1,Φεστιβάλ,80,Φεστιβάλ αναρρίχησης,22,Φεστιβάλ Γαστρονομίας,1,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φεστιβάλ Μπύρας Πελοποννήσου,1,Φιλαρμονική,38,Φιλόδημοι Πολίτες,41,Φιλοζωικός Σύλλογος,2,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,Φλόγα,1,ΦΟΔΣΑ,6,φοιτητές,2,Φορέας Διαχείρησης Πάρνωνα,10,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,152,Φορείς,8,φορολογία,60,Φορολογικά,107,Φόρος ακινήτων,1,φυσικό αέριο,7,Φωκιανό,37,Φωτιά,7,Φωτογραφία,12,Φωτογραφίες,67,ΧΑΔΑ,6,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,15,Χαράλαμπος Λυσίκατος,53,Χάρτες,3,Χείλαρης,16,χιόνια,28,Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου,1,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,8,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,48,Χορός,52,Χορωδία,44,Χορωδία Ενηλίκων,22,Χουζούρης,4,Χούνη,3,Χριστούγεννα,299,Χρονογράφημα,14,Χρυσή Αυγή,23,Ψαράς,1,ψάρεμα,3,Ψαρολόγος,9,Ψηφιακή Διακυβέρνηση,23,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,18,Advertorial,68,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,20,Beach Volley,54,Black Friday,3,Bullying,1,Climbinleonidio,2,Erasmus,4,EUROPE DIRECT Πελοπόννησος,1,Events,1,expo,5,Facebook,17,fake news,1,Google,6,gov,7,I Love GR,11,Kορωνοϊός,1,Leader,42,leonidion.gr,1,Lockdown,39,natura,3,open mall,2,Open Real Estate,11,Peloponnese Wine festival,2,Photo Gallery,1,Pizza,1,POS,2,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,10,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,13,TsakoniART,1,Tyros Action Camp,3,TYROS OPEN SEA SWIM EVENT,3,TYROS SEA Festival,13,Tyros Triathlon,15,TyrosRun,23,Unesco,1,Video,1325,Viral,1,WWF,2,Yoga,2,
ltr
item
Leonidion.gr: «Αφετηρία Ζωής, Δημήτρης Κουτσούλης»: Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Πελοποννήσου
«Αφετηρία Ζωής, Δημήτρης Κουτσούλης»: Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Πελοποννήσου
https://www.arcadiaportal.gr/sites/default/files/field/image/koytsoylis-afetiria-zois-9-23_0.jpg
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2023/09/blog-post_64.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2023/09/blog-post_64.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες πριν χτες $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες πριν περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content