Απάντηση Αθανασόπουλου στο δημοσίευμά μας για το χαράτσι.

Απάντηση δίνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ. Δημήτρης Αθανασόπουλος, στο δημοσ...

Απάντηση δίνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ. Δημήτρης Αθανασόπουλος, στο δημοσίευμα μας με τίτλο:  Στα ύψη το χαράτσι για τα ακίνητα της Νότιας Κυνουρίας!
Η απάντησή του έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93 από 1ης Ιανουαρίου 1993, επιβάλλεται υποχρεωτικά υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται, εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.

Στην περίπτωση β’ για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη από το Δημοτικό ή Κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα εφ΄ όσον υφίσταται.

Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από μηδέν είκοσι πέντε τοις χιλίοις (0,25‰) μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια.

Όπως διευκρινίζεται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 22307/12-5-1993 καθώς επίσης και με την εγκύκλιο 45/28-12-2010, η επιβολή του τέλους και ο καθορισμός του συντελεστή είναι υποχρεωτικός.

Από τους νέους πίνακες τιμών που μας έδωσε η Δ.Ο.Υ. και δημοσιεύθηκαν στο αριθ.2038/τΒ΄/29-12-2010 Φ.Ε.Κ. προκύπτει ότι σήμερα οι αντικειμενικές αξίες των οικοπέδων και κτισμάτων έχουν διαφοροποιηθεί και επομένως θα έπρεπε να προβούμε στην επικαιροποίηση των καταστάσεων και να τις αποστείλουμε στον διαχειριστή δικτύου της Δ.Ε.Η για τον υπολογισμό των Δημοτικών τελών.

Επίσης με βάση το έγγραφο 10695/28-03-2001 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (παρ.3), εφόσον δεν υπάρχει σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προσδιορίσει τις αξίες των ακινήτων για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές αφετηρίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οι οποίες είναι δεσμευτικές.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και με αφορμή σχετικό δημοσίευμα  έχω να παρατηρήσω τα εξής:

1) Τόσο η οικονομική επιτροπή όσο και το Δημοτικό συμβούλιο δεν αποφάσισαν τώρα να επιβάλλουν Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Αυτή ή απόφαση έχει ληφθεί πολλά χρόνια πριν και είναι σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.2130/93.
2) Η οικονομική επιτροπή δεν πρότεινε ουδεμία αύξηση της τιμής της ζώνης. 

Αυτό που έκανε ήταν να προτείνει την επικαιροποίηση των τιμών της ζώνης για τις εντός οικισμών περιοχές όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τους νέους πίνακες τιμών που μας έδωσε η Δ.Ο.Υ. και δημοσιεύθηκαν στο αριθ.2038/τΒ΄/29-12-2010 Φ.Ε.Κ.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93 παράγραφος 6, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψιν μόνο το ύψος της τιμής της ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνεπώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό και αυτό κάναμε. Έκτός και αν κάποιοι μας λένε να παρανομήσουμε, κάτι για το οποίο δεν νομίζω πως πρέπει να το συζητήσουμε. Αν παρόλα αυτά εμείς παίρναμε την απόφαση να μην εφαρμόσουμε τις τιμές αυτές   τότε σύμφωνα με το έγγραφο 1244/1-12-2011 του Υπουρ. Οικον. Γ.Γ.Π.Σ ο έλεγχος των καταστάσεων θα γινόταν και από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ Οικ. οπότε θα διαπιστωνόταν ότι και εμείς σαν Δήμος δεν κάναμε σωστά την δουλειά μας και τέλος πάντων το χαράτσι δεν θα το γλιτώναμε.
3) Ο καθορισμός της τιμής ζώνης για τις εκτός οικισμών περιοχές σύμφωνα με το του άρθρο 24 του Ν.2130/93 γίνεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου το οποίο λαμβάνει υπ όψιν και τα τηρούμενα από την Δ.Ο.Υ στοιχεία. Η οικονομική επιτροπή κατά την συνεδρίαση της για τον καθορισμό της τιμής ζώνης για τις εκτός οικισμών περιοχές κάλεσε τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ και καθόρισε τιμές σημαντικά  κατώτερες από αυτές που προέκυπταν βάσει των συντελεστών τους οποίους χρησιμοποιεί  η Δ.Ο.Υ. 
4) Επίσης η Οικονομική Επιτροπή καθόρισε συντελεστή για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. μικρότερο από  αυτόν που ίσχυε 0,3ο/οο αντί 0,35ο/οο 

Κλείνοντας έχω να  δηλώσω ότι είναι καλοδεχούμενη ακόμη και η πιο σκληρή κριτική, αρκεί να είναι καλόπιστη.   
          


                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
                                                   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Παρακάτω παρατίθενται οι τιμές ζώνης που ισχύουν στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΝΕΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
1.400,00
001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΛΑΚΚΟΣ
1.400,00
001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑ
1.400,00
001
Τ.Κ ΜΑΡΙΟΥ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΟΥ
700,00
001
Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
700,00
001
Τ.Κ ΒΛΗΣΙΔΙΑΣ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΛΗΣΙΔΙΑΣ
700,00
001
Τ.Κ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ
700,00
001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΥΝΗ
700,00
001
Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
700,00
001
Τ.Κ ΠΕΛΕΤΩΝ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΛΕΤΩΝ
800,00
001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
700,00
002
ΤΚ ΠΗΓΑΔΙΟΥ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ
700,00
001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΓΓΑΡΙΟΥ
700,00
001
Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ
700,00
001
Τ.Κ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ
1.200,00
001
Τ.Κ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ
1.100,00
001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
1.100,00
001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΜΠΑΤΙΚΗ
1.100,00
001
Τ.Κ ΤΣΙΤΑΛΙΩΝ


ΤΣΙΤΑΛΙΑ
700,00
001
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ


Τ.Κ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ
1.000,00
001
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
1.000,00
001
Τ.Κ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ
800,00
002
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ
1.200,00
003
Τ.Κ ΤΥΡΟΥ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ & ΜΕΣΑ ΤΥΡΟΥ
800,00
002
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ
1.300,00
001
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
800,00
001

2) Για κτίσματα σε οικισμούς εκτός ορίων που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας στοιχεία από τη Δ.Ο.Υ. (με τιμές εκκίνησης βάσει της ΠΟΛ 1033/27-2-2007/ΦΕΚ 268Β/28-2-2007) προτείνονται οι ακόλουθες τιμές:
Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου:
Νέα Αρίθμηση Ζωνών από 1/1/2012
Τιμή Ζώνης βάσει στοιχειών της Δ.Ο.Υ.
Προτεινόμενη τιμή Ζώνης της Οικονομικής Επιτροπής
Oικισμός Βασκίνα
101
684,00
400,00
Οικισμός Ι.Μ Καρυάς
101
684,00
400,00
Εκτός οικισμού Δ.Κ Λεωνιδίου
102
684,00
800,00
Τ.Κ Αγ. ΒασιλείουΕκτός οικισμού Τ.Κ Αγ.Βασιλείου
101
516,00
400,00
Τ.Κ ΠλατανακίουΕκτός οικισμού Τ.Κ Πλατανακίου
101
516,00
400,00
Τ.Κ ΠαλαιοχωρίουΕκτός οικισμούΤ.Κ Παλαιοχωρίου
101
516,00
400,00
Τ.Κ Βλησιδιάς:Οικισμός Φυλιάτικα
101
516,00
400,00
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Βλησιδιάς
101
516,00
400,00
Τ.Κ ΚουνουπίαΕκτός οικισμού Τ.Κ Κουνουπιάς
101
516,00
400,00
Τ.Κ Μαρίου:Οικισμός Βίγλα
101
516,00
400,00
Εκτός οικισμού Τ.Κ Μαρίου
101
516,00
400,00
Τ.Κ ΠελετάΕκτός οικισμού Τ.Κ Πελετών
101
516,00
400,00
Τ.Κ Πηγαδίου:Οικισμός Φωκιανό
101
516,00
600,00
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Πηγαδίου
102
516,00
400,00
Τ.Κ Πουλίθρων:Οικισμός Πυργούδιον
101
516,00
400,00
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πουλίθρων
102
516,00
500,00
Τ.Κ ΤσιτάλιαΕκτός οικισμού Τ.Κ Τσιταλίων
101
516,00
400,00
Τ.Κ ΠραγματευτήςΕκτός οικισμού Τ.Κ Πραγματευτής
101
516,00
500,00
Τ.Κ Τυρού(Οικισμός )Παλιόχωρα
101
684,00
400,00
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Τυρού
102
684,00
500,00
Εκτός Οικισμού στις τοποθεσίες Ζαρίτσι, Τηγάνι, Τσέρφο, Κρυονέρι
103
684,00
600,00
Εκτός Οικισμού στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας Σερνιάλι, Πρέγασος, Φριάς Σοχάς, Παλιόχωρα Τσουμιάς, Λάκκος, Αλής, Γαυρόρεμα, Καλόγερος, Ασονίτσα
101
684,00
400,00
Τ.Κ ΣαπουνακαιίκωνΕκτός οικισμού Τ.Κ Σαπουνακαιίκων
102
684,00
500,00
Εκτός Οικισμού στη τοποθεσία Λυγαριάς
103
684,00
600,00
Εκτός Οικισμού στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας Σερνιάλι, Πρέγασος, Φριάς, Σοχάς, Παλιόχωρα Τσουμιάς, Λάκκος, Αλής, Γαυρόρεμα Καλόγερος Ασονίτσα
101
684,00
400,00
Τ.Κ Πέρα ΜελάνωνΕκτός Οικισμού Τ.Κ Πέρα Μελάνων
101
576,00
400,00
Εκτός οικισμού στις τοποθεσίες Κωνσταντάς, Πλαφαντζής, Λεκκά, Πέτρα, Λειβάδι, Κίσσακας
102
576,00
500,00
Εκτός οικισμού στις τοποθεσίες Κουρκούλες, Σκαρμπούνη, Πρέγασος, Στένωμα, Παλιόχωρα Ραϊζη κλπ
101
576,00
400,00
Τ.Κ Κοσμά:Οικισμός Ι.Μ Ελώνης
101
576,00
400,00
Οικισμός Κοσμίτικον Πηγάδιον
101
576,00
400,00
Εκτός οικισμού Τ.Κ Κοσμά
102
576,00
500,00


                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
                                                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

BLOGGER: 7
 1. ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ 28 ΧΡΟΝΩΝ ΘΑ ΒΑΛΩ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΜΟΥ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΥΜΕΡΑ, ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΘΑ ΣΑΣ ΦΕΡΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ολοι μαζι οι κατω των 40ετων πρεπει να κανουμε αυτο ,να καταθεσουμε τους λογαριασμους της δεη στον αντιδημαρχο, γιατι οι ηλικιες πανω απο τα 55 ειναι αυτοι που κατεστρεψαν την ελλαδα
  οι περισσοτεροι βολεμενοι ,ας βγουν εξω να δουν τι γινεται
  μηπως κριβονται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. μια ζωη κρυμμένοι και βολέμένοι.
  κανω λάθος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αν μη τι άλλο είναι γελοίο η τιμή ζώνης στα Πούλιθρα να είναι 1200 όταν στη Μύκονο είναι 1150 και στην Πάρο 1200!!!!!! Εκτός και αν γίναμε Μύκονος και δεν το ξέρουμε.... Αλλά δεν το νομίζω,γιατί εκεί και έργα γίνονται και Δήμαρχος υπάρχει,τουλάχιστον τον βλέπουνε!! Εμείς εδώ αντί να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τον τόσο όμορφο τόπο μας κοιτάμε ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου,σαν την ιστορία με τον γάιδαρο του γείτονα. Αν εμείς η νεολαία δεν πετάξουμε έξω την γενιά 50+ δεν θα δούμε προκοπή. Οι νέοι μεταξύ τους δεν έχουν διαφορές είτε είναι απο το Λεωνίδιον,από τον Τυρό,από τα Πούλιθρα ή το Πηγάδι!!! Τα κόμπλεξ και τα προβλήματα τα έχουν οι μεγάλοι, καιρός να αναλάβουμε και εμέις η γενιά 30 παρά-συν κάτι τις ευθύνες μας γιατί και εμείς ψηφίσαμε αυτούς που πλέον δεν μας εκφράζουν και μας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ..
  ΚΆΠΟΙΟΙ ΕΒΑΛΑΝ ΤΟ ΧΕΡΑΚΙ ΤΟΥΣ..
  ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΒΑΛΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΟΥΝ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. οι μεγάλοι σε ηλικία θα καταλάβουν τις αυξήσεις όταν θα αρχίσουν τις μεταβιβάσεις σπιτιών στα παιδιά τους. οι νέοι θα το καταλάβουν όταν πάνε να αγοράσουν σπίτι.θα είναι όμως αργα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Και τι θέλετε να μας πείτε κ.Αθανασόπουλε, ότι εσείς και υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούσατε να ψηφίσετε αρνητικά?
  Η επιτροπή που συστάθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό τι έργο επιτέλεσε? Τίποτα?
  Λυπάμαι, αλλά δεν πείθετε κανέναν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Όνομα

"Κλεισθένης",1,16η Μαρτίου,4,25η Μαρτίου,42,28η Οκτωβρίου,26,Α Χώρα νάμου,1,Α.Ε.Μαρίου,60,Α.Ε.Σ. Κυνουρίας,2,Α.Ο.Σ.Λ,4,Α.Σ. TKD Λεωνιδίου,30,Α.Σ."Αρκάς",27,Α.Σ.Λεωνιδίου,824,Α.Τ.Λεωνιδίου,3,ΑΑΔΕ,2,Αβραντίνης,1,Αγ.Βασίλειος,15,Αγαπήνωρ,1,Αγγελίες,92,Άγιος Βασίλειος,6,Αγρότες,164,Αγροτικός Συνεταιρισμός,47,Αγώνες δρόμου,92,Αγωνιστική Συνεργασία,2,ΑΔΜΗΕ,1,ΑΕΠΙ,5,Αθλητικά,3054,αιγιαλός,1,Αιμοδοσία,58,ακτοπλοΐα,1,Αλιεία,7,αλιευτικός σύλλογος,3,Άλλα αθλήματα,197,ΑΜΕΑ,16,Αμπελουργοί,13,Αμυγδαλιά,20,αναγκαστικά μέτρα,17,Ανακοινώσεις,556,Αναπτυξιακή Πάρνωνα,146,Αναρρίχηση,40,Ανέλιξη,1,Ανεξάρτητοι Έλληνες,8,Άνεργοι,20,Ανοικτό Πανεπιστήμιο,1,Ανοιχτή συνέλευση,8,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,1,Αντένα,2,Αντιφασίστες,1,Αξίζει να δείτε,105,Άξιον Εστί,3,απάτες,12,απεργία,5,Απογραφή 2011,4,Αποζημιώσεις,7,Απόκριες,128,Απόλλων Τυρού,299,άποροι,11,Αποστολόπουλος,1,αποτελέσματα,1,Απόψεις,1,Απρόβλεπτα,1,απώλεια αντικειμένου,1,Άργος,1,Αργυράκη,1,Άρθρα,21,Αρκαδία,933,Αρκαδικό Πανόραμα,5,Αρκαδικός,4,Άρση βαρών,2,Αρχαιολογία,28,Αρχείο Τσακωνιάς,146,Αρχιτέκτονες,6,ΑΣΕΠ,1,Αστεία,2,Αστέρας Τρίπολης,2,Άστρος,30,Αστυνομία,210,Ασφαλιστικά ταμεία,77,ΑΤΕ,1,ατύχημα,7,Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά,1,Αυτοδιοίκηση,27,αυτοδιοίκηση-εκλογές,108,Αυτοκίνητο,49,αφιέρωμα,3,Βαλασόπουλος,1,Βασκίνα,32,Βέμμος,9,Βενιζέλος,1,Βιβλίο,42,Βίντεο,100,Βιογραφικό,3,Βιτζηλαίου,5,Βιώσιμη Πόλη,2,Βλάβες,12,Βλάσης,66,Βλησιδιά,17,Βοήθεια στο σπίτι,2,Βόλεϊ,17,Βουδούρης,7,βραβείο,2,Γ.Ε.Φ.,1,Γ.Σ.Τυρού,92,Γενική Συνέλευση,68,Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές,5,Γεωργοί,4,γηροκομείο,16,Γιαννακόπουλος,1,Γιαννακούρας,38,Γιαννούσης,3,Γιορτή Αμυγδάλου,3,Γιορτή θαλασσινών,5,Γιορτή Κρασιού,22,γιορτή μελιού,10,Γιορτή μελιτζάνας,24,Γιορτή πανσελήνου,2,Γιορτή του Ψαρά,21,Γλυππία,1,γλυπτική,2,Γνώμες,417,Γόντικας,2,Γυμνάσιο,115,Γυναίκα,9,Γύρος Αμπελώνων,1,Δ.Ε.Τυρού,17,Δ.Ο.Υ.,67,Δαλιάνης,10,δανειολήπτες,3,Δασαρχείο,19,ΔΕΔΔΗΕ,28,Δέδε,2,Δέδες,4,ΔΕΗ,40,ΔΕΚΟ,1,Δελτία τύπου,1133,δεντροφύτευση,2,ΔΗ.ΣΥ.,8,ΔΗΚΕΝΚ,18,Δημ.Ραδιόφωνο Τρίπολης,4,ΔΗΜΑΡ,3,Δημοπρασία,46,Δήμος Β.Κυνουρίας,7,Δήμος Γορτυνίας,1,Δήμος Λεωνιδίου,34,Δήμος Ν.Κυνουρίας,64,Δήμος Νότιας Κυνουρίας,1275,Δήμος Τυρού,1,Δημόσιο,1,δημοσιογράφοι,3,Δημοσκόπηση,2,δημοτικά τέλη,1,Δημοτικό Συμβούλιο,251,Δημοτικό Σχολείο,223,δημοψήφισμα,1,Δια Βίου Μάθηση,15,διάγγελμα,3,Διαγωνισμός,46,Διαδίκτυο,65,δίαθλο,1,διακοπή νερού,9,διακοπή ρεύματος,22,Διαμαρτυρία,5,Διαμονή,13,Διανομή τροφίμων,17,διασκέδαση,82,Διατροφή,12,διάφορα,8,διάφορα είδη,10,ΔΙΕΚ,5,Δικαιοσύνη,75,Δικηγόρος,1,Δράκος,7,Δράσεις Κυνουρίας,3,Δράση,11,Δρίτσας,7,Δυνατή Πελοπόννησος,1,δυστύχημα,17,δωρεά,25,εγκαίνια,2,εγκύκλιος,1,ΕΕΣΠΟΦ,1,εθελοντισμός,34,έθιμα,5,Εθνική Ελλάδας,14,Εθνική Συσπείρωση,1,Εθνική Τράπεζα,7,ει,1,Ειδήσεις,5,Ειδικό Σχολείο,3,Εκδηλώσεις,1018,Εκδρομή,74,Έκθεση,70,Έκθεση Φωτογραφίας,10,Εκκλησία,337,Εκλογες,3,Εκλογές,481,Εκπαίδευση,493,εκπομπή,3,εκπτώσεις,4,έκτακτα μέτρα,12,Εκτελεστική επιτροπή,2,ελαιοπαραγωγοί,53,ΕΛΓΑ,4,Ελεύθεροι επαγγελματίες,3,Ελιά,2,Ελλάδα,1256,Ελληνικός Στρατός,4,Ελλήνων Συνέλευσις,1,ΕΛΜΕ,1,ΕΛΤΑ,6,Εμβολιασμοί,2,Εμπορικός σύλλογος,177,ΕΜΥ,13,Ενδιαφέρουν,258,Ενέργεια,2,Ενημέρωση,3,Ενίσχυση Επιχειρήσεων,4,ενοικίαση ακινήτων,12,Ένωση Ξενοδόχων,38,Εξωτερική Πολιτική,3,ΕΟΔΥ,3,ΕΟΜΜΕΧ,1,ΕΟΠΥΥ,3,Εορτή,8,ΕΠΑΛ,82,επαρχιακός Τύπος,2,επέτειοι,14,επιδόματα,21,Επιδοτήσεις,45,Επικαιρότητα,12247,Επιμελητήριο Αρκαδίας,88,Επιστολές,24,Επιτροπή Διαβούλευσης,2,Επιτροπή Παιδείας,6,Επιχειρηματικότητα,78,Επιχειρήσεις εστίασης,6,ΕΠΟ,1,ΕΠΣ.Αρκαδίας,54,ΕΠΣΑ,46,Έργα,268,Εργασία,279,Εργαστήριο,7,Εργατικό κέντρο,3,ΕΡΤ,29,Ερωτηματολόγιο,1,ΕΣΗΕΑ,1,ΕΣΠΑ,32,Εύη Τατούλη,66,Ευθυμογράφημα,18,Ευρωεκλογές,1,Ευχές,53,ΕΦΕΤ,3,ΕΦΚΑ,1,Ζαρίτσι,2,Ζαχαριάς,14,ζημιές,5,ζωγραφική,11,Ζωντανή μετάδοση,1,Ζώταλης,1,Ηλιοπούλου,4,ημερίδα,31,Θέατρο,78,θέατρο σκιών,3,Θεοδωράκη,1,θεοδωράκης,2,Θεοφάνεια,29,θηροφύλακες,5,Ι.Μ. Αρτοκωστάς,1,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Καρυάς,3,Ι.Μ.Αγίου Νικολάου Σίντζας,24,Ι.Μ.Ελώνης,83,ιατροί,1,ιατρός,2,Ιδιαίτερα μαθήματα,5,ΙΕΚ,10,ΙΚΑ,37,ΙΚΑ.,1,ΙΝ.Ε.,1,ΙΝΣΕΤΕ,1,Ισοπολιτεία,7,Ιστορικά,41,Κ.Ε.Δ.Ε,9,Κ.Ε.Ε.,2,Κ.Ε.Π.,14,Κ.Ε.Φ.,1,καιρός,187,Καλαθά,1,Καλλικράτης,9,κάπνισμα,2,Καρβελάς,4,Καρδαράς,1,Καστανιές,1,καταγγελίες,5,Καταδυτικό πάρκο,18,καταναλωτές,5,καταστήματα,6,κατηγορία,1,κατοικίδια,1,Κατσίρης,2,Καύσιμα,3,ΚΕΚ,2,Κέντρο Πληροφόρησης,7,Κέντρο Υγείας,61,Κεντροαριστερά,4,ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.,1,Κιβωτός του Κόσμου,3,Κίνημα Αλλαγής,12,Κίνηση,1,ΚΚΕ,56,Κλειστό Γυμναστήριο,2,κληροδοτήματα,10,ΚΝΕ,1,Κοινωνία,87,Κοινωνικά,197,Κοινωφελής Επιχείρηση,24,Κόκκορης,1,κολύμβηση,5,Κοντοζαμάνης,23,Κορολόγος,1,Κοσμάς,198,Κόσμος,95,Κοτρώτσος,1,Κοτσώλης,1,Κουκλοθέατρο,13,Κουνουπιά,22,Κουτρούκης,5,ΚΠΝΝΑ,1,Κρυονέρι,2,ΚΤΕΛ,30,Κτηματική Υπηρεσία,4,Κτηματολόγιο,14,κτηνοτρόφοι,33,κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,23,κυκλοφοριακό,33,Κυνηγετικός Σύλλογος,29,Κυνηγοί,25,Κυνουρία,35,Κύπρος,3,Κωνσταντινόπουλος,75,Λαϊκή αγορά,36,Λαϊκή Ενότητα,10,Λαική συσπείρωση,38,Λαϊκή συσπείρωση,6,Λάκκος,11,Λάκος,7,Λακωνία,1,Λαλουδάκης,36,Λαμπρόπουλος,2,Λαογραφία,75,ΛΑΟΣ,1,λαχειοφόρος,5,Λειβαδά,1,Λειβάδι,13,Λεκκός,1,Λεωνίδιο,2614,Λεωνίδιο Αλλάζουμε,7,Λιβάδι,7,Λιμάνι,23,Λιμεναρχείο,44,Λιμενικό Σώμα,37,Λιμενικό Ταμείο,5,λογιστές,3,Λύκειο,80,Λυκουρέντζος,58,Λυμπεροπούλου,2,Λυσίκατος,88,μαγειρική,3,Μανδρώνης,2,Μάνος,1,Μανώλης,3,Μαρί,22,Μαρνέρης,117,Μελισσοκόμοι,8,Μελιτζάzz,118,μέτρα προστασίας,16,Μετρό,1,Μητέρα,6,Μητσοτάκης,2,Μηχανικοί,6,Μιχελάκης,2,ΜΜΕ,2,Μνημείο,1,μνημόσυνο,31,Μορφωτικός Σύλλογος,100,Μοτοπαρέα,67,Μοτοσικλέτα,49,μουσεία,20,μουσική,12,Μπακούρης,1,Μπαμπαδήμας,57,Μπάσκετ,525,Μπερέτσος,1,Μπερτζελέτος,6,Μπιρσίμ,7,Μπουντρούκας,5,Μυθική Πελοπόννησος,1,ν,1,Ναρκωτικά,1,Νατάσα Πετρούλια,4,Ναύπλιο,1,Ναυτικοί,3,ΝΔ,236,Νέα Γρίπη,5,Νέα Πελοπόννησος,22,Νέοι Δρόμοι,2,Νεολαία ΠΑΣΟΚ,3,νηπιαγωγείο,67,Νίκας,25,Νικολάκου,10,Νομαρχία Αρκαδίας,6,νομοσχέδιο,1,Νότια Κυνουρία,4050,ντοκιμαντέρ,5,Ξενοδόχοι,21,Ο άλλος δρόμος,21,Ο τόπος μας,5,Ο.Ε.ΕΣ.Π.,1,Ο.Τ.Ε.,6,ΟΑΕΔ,64,ΟΑΕΕ,21,ΟΓΑ,25,Οδηγίες,18,Οδηγοί,1,Οικοδόμοι,4,Οικολόγοι,6,Οικονομία,174,Οικονομική επιτροπή,51,Οινοπαραγωγοί,2,ΟΚΕ,1,Ολυμπιακοί Αγώνες,1,Ολυμπιακός Λεωνιδίου,247,ομιλία,26,Ομογένεια,50,Ομοσπονδία TKD ITF,8,ΟΝΝΕΔ,8,ΟΠΑΠ,5,ΟΠΕΚΕΠΕ,1,όπερα,1,Όραμα-Γνώση-Πρόοδος,42,Ορειβασία,188,Ορθοπαιδικός,1,ορκωμοσία,2,ΟΣΔΕ,2,ΟΤΑ,10,Ουράνης,4,Π.Ο.Ε.,1,παγκόσμια ημέρα,1,Παγώνης,2,ΠΑΖΛ,6,Παιδί,75,Παιδίατρος,10,Παιδικά χωριά SOS,1,Παιδική Χαρά,9,Παιδική Χορωδία,16,παιδικός σταθμός,33,παλαίμαχοι,2,Παλαιοχώρι,50,ΠΑΜΕ,4,Παναγιωτόπουλος,1,Παναρκαδική ομοσπονδία,27,Παναρκαδικό Νοσοκομείο,33,Πανελλήνιες,18,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,9,πανηγύρια,61,Παπαδημητρόπουλος,1,Παπαηλιού,15,Παπαθανασόπουλος,158,Παπαμιχαήλ,3,Παπανδρέου,2,παραδοσιακοί χοροί,6,Παραλία Τυρού,3,Παραλίες,6,παράξενα,1,ΠαραΤυρό,26,Παρθενώνας,1,Πάρνωνας,9,Παρουσίαση,13,ΠΑΣΟΚ,85,Πάσχα,199,Πατσαρίνος,1,Πάχος,2,Πεζοπόροι Τυρού,172,Πελετά,185,Πελοποννησιακή Ένωση,3,Πελοποννησιακή Συμμαχία,2,Πελοπόννησος,16,Πελοπόννησος Οικολογική,2,Πελοπόννησος Πρώτα,5,Πέρα Μέλανα,70,Περιβάλλον,236,Περιοδικό,1,Περιπατητικός τουρισμός,2,Περιφέρεια Πελοποννήσου,864,Πηγάδι,29,Πλάκα,194,Πλατανάκι,20,πνευματική ιδιοκτησία,1,πο,1,Ποδήλατο,36,Ποδόσφαιρο,1986,Ποίηση,4,Πολεμική Αεροπορία,3,Πολεμικό Ναυτικό,1,Πολιτικά,778,Πολιτική προστασία,26,Πολιτισμός,735,Πολιτιστικός Σύλλογος,16,Πολίχνη-Δράση,1,πολύτεκνοι,2,Ποτάμι,6,Πούλιθρα,198,Πραγματευτή,64,Πρασιές,1,Πραστός,35,προκηρύξεις,84,Προσκλήσεις,2,Πρόσκληση,9,Προσφορά εργασίας,5,Πρόσωπα,31,πτηνά,1,Πυρασφάλεια,2,Πυργούδι,3,Πυροσβεστική,93,πωλήσεις ακινήτων,45,πωλήσεις επιχειρήσεων,2,πωλήσεις οχημάτων,6,ραδιόφωνο,6,Ρέππας,8,ρετρό,3,Ρολόι,1,Ρουσιάς,4,ρύθμιση οφειλών,2,Σαλάκος,7,Σαμαράς,1,Σαμπατική,23,ΣΑΟΟ,5,Σαπουνακέϊκα,33,Σαραντάρης,28,σεισμός,26,σεμινάριο,28,ΣΕΤΕ,3,Σιδηρόδρομος,2,Σινεμά,139,Σιώρας,15,Σκαντζός,1,Σπηλαιολόγοι,9,Στατιστική Υπηρεσία,9,ΣτΕ,1,Στεγνοκαθαριστήριο,1,Στίβος,46,στρατολογία,3,συγκοινωνία,9,Σύλλογος "Αγ.Απόστολοι",28,Σύλλογος "Άγιος Γεώργιος",3,Σύλλογος "Αθηνά",10,Σύλλογος "Απόλλων",16,Σύλλογος "Επαρχία Κυνουρίας",4,Σύλλογος "Ζεστή Φωλιά",6,Σύλλογος "Λεωνίδιον",19,Σύλλογος Αναρριχητών,1,Σύλλογος Απανταχού Αμυγδαλιωτών,9,Σύλλογος Απανταχού Βασκινιωτών,5,Σύλλογος Απανταχού Πηγαδιωτών,1,Σύλλογος Απανταχού Τσιταλιωτών,5,σύλλογος Βασκινιωτών,4,Σύλλογος γονέων,143,Σύλλογος Δαφνώνας,10,Σύλλογος Κτηνοτρόφων,3,Σύλλογος Μαριωτών,12,Σύλλογος Παλαιοχωριτών,5,Σύλλογος"Πολίχνη",9,Συμπολιτεία,69,Συναυλία,129,Σύνδεσμος Κοσμιτών,1,Συνέδριο,47,συνέντευξη,39,συνήγορος του πολίτη,1,συνταγές,1,Συνταξιούχοι,22,ΣΥΡΙΖΑ.,127,σχόλια,1,Σωματείο Γυναικών,2,Τ.,1,Τ.Α.Π.,1,Τ.Ε.Ε.,11,Τ.Ο.Π.,4,ΤΑΞΙ,1,ταξίδια,1,Τατούλης,259,ΤΕΒΑ,7,τέλη,4,τέννις,5,Τέχνη,11,Τεχνικό Πρόγραμμα,6,Τεχνολογία,43,Τηγάνι,2,τηλεόραση,101,τοξοβολία,5,Τοπικά,18,Τοπικό Αρχείο,4,Τουρισμός,407,Τράπεζα Πειραιώς,3,τράπεζες,20,Τρίαθλο,29,Τριανταφύλλου,3,Τρίτεκνοι,7,Τροχαίο,43,Τροχάνη,1,Τσακωνιά,88,Τσακώνικη διάλεκτος,50,τσακώνικη μελιτζάνα,5,Τσακώνικη υφαντική,13,Τσακώνικος Συνεταιρισμός,1,Τσακώνικος Συνεταιρισμός Γυναικών,1,Τσακώνικος Χορός,16,Τσακωνοπαρέα,16,Τσέρφο,1,Τσιγκούνης,13,Τσικνοπέμπτη,4,Τσιλιβής,2,Τσιτάλια,33,ΤΣΜΕΔΕ,1,Τύπος,1,Τυρός,784,Υγεία,450,ΥΠΕΞ,1,ΥΠΕΣ,1,Υπηρεσίες,8,Υποθηκοφυλακείο,2,Υποτροφίες,9,Υπουργείο Ναυτιλίας,3,Υπουργείο Πολιτισμού,1,Φ.Ο.Σ.Λ.,1,Φάμπρικα Πολιτισμού,117,Φαρμακοποιοί,2,ΦΕΚ,1,Φεστιβάλ,71,Φεστιβάλ αναρρίχησης,13,Φεστιβάλ Μελιτζάνας,58,Φιλαρμονική,29,Φιλόδημοι Πολίτες,34,φιλόζωοι,21,Φίλοι Εθνικής Ελλάδος,1,φοιτητές,1,Φορέας Διαχείρισης Οικολογικού Πάρκου,150,Φορείς,8,φορολογία,56,Φορολογικά,103,Φόρος ακινήτων,1,Φωκιανό,25,Φωτογραφία,11,Φωτογραφίες,65,ΧΑΔΑ,5,χάκερς,1,Χαμόγελο του παιδιού,12,Χάρτες,3,Χείλαρης,14,χιούμορ,1,Χορευτικό συγκρότημα,5,Χορευτικός Όμιλος,7,χοροεσπερίδα,48,Χορός,49,Χορωδία,29,Χορωδία Ενηλίκων,16,Χουζούρης,4,Χούνη,2,Χριστούγεννα,232,Χρονογράφημα,14,Χρυσή Αυγή,22,ψάρεμα,2,Ψαρολόγος,9,Ψηφιακή Διακυβέρνηση,1,ψήφισμα,7,Ψυκτικοί,1,Ψυχολογία,10,Ωδείο,16,ώρα,13,agenda,2,Beach Soccer,4,Beach Tennis,19,Beach Volley,49,Black Friday,1,Erasmus,3,Events,1,Facebook,17,fake news,1,Google,6,I Love GR,11,Leader,35,Photo Gallery,1,Pizza,1,Rally,1,Taekwon Do,78,Taxisnet,10,TKD WTF,15,Toolbar,1,top,4,Unesco,1,Video,1302,WWF,2,
ltr
item
Leonidion.gr: Απάντηση Αθανασόπουλου στο δημοσίευμά μας για το χαράτσι.
Απάντηση Αθανασόπουλου στο δημοσίευμά μας για το χαράτσι.
http://4.bp.blogspot.com/-rU5DzYs5_g4/TcT250cCk8I/AAAAAAAAD54/MGp2O9Hz7pA/s320/P5070079.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-rU5DzYs5_g4/TcT250cCk8I/AAAAAAAAD54/MGp2O9Hz7pA/s72-c/P5070079.JPG
Leonidion.gr
https://www.leonidion.gr/2012/01/blog-post_5229.html
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/
https://www.leonidion.gr/2012/01/blog-post_5229.html
true
1463647731720589503
UTF-8
Φορτώθηκαν όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκαν δημοσιεύματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσοτερα Cancel reply Διαγραφή Από τον Αρχική σελίδα Σελίδες Δημοσιεύματα Δείτε τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH Όλα τα δημοσιεύματα Δεν βρέθηκε δημοσίευμα που να ταιριάζει στην αναζήτηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαίου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαίου Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago χτες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερες από 5 εβδομάδες Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content